Vesti

European Youth Award SHack Novi Sad 2019

Posted on

SHack Novi Sad – a Social (VR) Hackathon Become part of the network of entrepreneurs who care and join forces to create a better world. From June 26 to 28, 2019, EYA will travel to Serbia and organize the SHack Novi Sad (Social VR Hackathon) inside the innovation-inciting Cultural Station Svilara. Together, participants will plan, design and create prototypes […]

Vesti

[LIVE WEBINARS] ŠKOLA PISANJA PROJEKATA

Posted on

Priključite se našim live webinarima gde želimo da Vam na praktičan način prenesemo znanje iz oblasti pisanja projekata.  Ukoliko imate želju da nešto promenite u Vašem okruženju, želite da okupite istomišljenike, moći ćete da naućite, kako da osnujete udruženje građana, šta Vam je potrebno od dokumentacije, na koji način možete pronaći pozive otvorene za finansiranje […]

Pravni blog

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU – ŠTA SE MENJA U ODREDBAMA O LIMO SERVISU I TAKSI PREVOZU?

Posted on

U ovom članku povući ćemo paralelu između Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju[1] i izmenama koje je isti doživeo. Šta je novo? Šta se bitno menja?Zakon o prevoz putnika u drumskom saobraćaju na snagu je stupio 2015. godine. Pomenuti zakon, u osnovi ima zadatak da uredi uslove i način obavljanja javnog prevoza putnika i […]

Pravni blog

GOOGLE & HUAWEI: ŠTA SE DOGODILO TOKOM VIKENDA?

Posted on

Velika većina već  je saznala da su Google i Huawei  prekinuli saradnju, takođe, Huawei je izgubio pristup Android  i Google uslugama, ali prema najnovijim vestima – to ne treba da Vas brine, jer su telefoni koji koristite bezbedeni. Putem Twtitter naloga, Andorid je izdao, možemo reći, zvanično saopštenje: “Za korisnike Huawei uređaja sva pitanja vezana […]

Pravni blog

OTKRIVAMO: IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Posted on

Novine u Zakonu o strancima[1] Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima[2] uvedene su izmene i novine u cilju olakšavanja ostvarivanja prava stranaca, pre svega onih koji borave po osnovu zaposlenja. Takođe, olakšana je procedura podnošenja zahteva za privremeni boravak, a uvedena ja i jedinstvena procedura podnošenja zahteva privremeni boravak i dozvolu za rad […]

Pravni blog

8 NOVINA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA UPISANIM U REGISTAR

Posted on

Narodna skupština Republike Srbije je 30. aprila  tekuće godine usvojila  Zakon[1] o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar. Zakon je stupio na snagu 07. maja 2019. godine. U predstojećem tekstu prenosimo neke od bitnih izmena i dopuna prethodnog Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim […]

Pravni blog

ŠTA JE NOVO U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI?

Posted on

             Obrazlažući predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji zakonodavac navodi da je primarni motiv prilikom pisanja članova Zakona bio da se skrati postupak rešavanja imovinsko-pravnih odnosa prilikom planiranja i kasnije realizacije pre svega velikih infrastrukturnih projekata (Zakon koristi termin „linijski infrastrukturni objekti“, a pod tim […]

Pravni blog

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE – 6 KLJUČNIH IZMENA

Posted on

Narodna skupština Republike Srbije, usvojila je dana 25.04.2019. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije [1] u Agenciji za privredne registre, koji je stupio na snagu 07-og maja 2019. godine. U nastavku teksta, slede taksativno nabrojane najznačajnije promene. Lica ovlašćena za podnošenje registracione prijave pred APR-om (član 5/5a).             Zakonom[2] je bilo […]

Pravni blog

PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU

Posted on

Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni određeni broj godina radnog staža. Jubilarna nagrada je obično novčana nagrada radniku za neprekidni radni staž kod istog poslodavca. Ona se može isplatiti i prigodnim poklonima (ručni sat, knjiga, slika, nakit i dr.) U Republici Srbiji, shodno članu 120. Stav 1. tačka 1) Zakona o radu, […]