Zakonsko rešenje o agencijskom zapošljavanju u Republici Srbiji

Posted Posted in Pravni blog

Pozitivni propisi Republike Srbije kojima se uređivala oblast rada, pre svega Zakon o radu[1], poznaju samo ugovorni odnos između zaposlenog i poslodavca, ostavljajući pitanje angažovanja zaposlenog preko agencije za privremeno zapošljavanje neregulisanim, jer se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim […]

DA LI STE SPREMNI ZA 11.JUL? POČINJE PRIMENA PRAVILNIKA PREVENTIVNIH MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

Posted Posted in Pravni blog

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2020) donosi sledeće: Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, […]

Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila

Posted Posted in Pravni blog

Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 65/2020 od 6.5.2020. godine, kada je i stupio na snagu. Želimo da vas informišemo na vreme, stoga pročitajte obavezno, iako je vanredno stanje ukintuo, šta je još uvek na snazi: 1) Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, br.​​ 41/20 i […]

Prestanak važenja propisa delokruga nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja usled ukidanja vanrednog stanja…A šta i dalje važi?

Posted Posted in Pravni blog

Na osnovu člana 105. stav 2. tačka 2. i člana 200. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj sednici za vreme vanrednog stanja, održanoj 6. maja 2020. godine, donela je Odluku o ukidanju vanrednog stanja koje je bilo proglešeno 15.marta [1]. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 65/2020 od 6.5.2020. godine, […]

NOVINE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Posted Posted in Pravni blog

Zakon o javnim nabavkama predstavlja normativni okvir kojim je uređena oblast javnih nabavki u Republici Srbiji. Važeći Zakon o javnim nabavkama donet je 2013. godine i doživeo je dve izmene. Na osnovu važećeg Zakona doneti su brojni podzakonski akti. Novi Zakon o javnim nabavkama trebalo bi da stupi na snagu 01.07.2020. godine. Tekst predloga novog […]

[BiH legal corner] PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA

Posted Posted in Pravni blog
Kada govorimo o stečajnom postupku, prvo što treba uraditi jeste definisati stečajni postupak, zbog boljeg razumijevanja kako daljnjeg teksta, tako i cjelokupnog stečajnog postupka. Jedna od najučestalnijih definicija glasi: Pod stečajnim se postupkom podrazumijeva postupak koji se provodi nad društvima koja su postala trajno nesposobna za plaćanje, a u cilju grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika [...]

Svi aspekti promene Krivičnog zakonika: 1 deo

Posted Posted in Pravni blog
Strože kažnjavanje povratnika: problem multirecidivizma “Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.” Regula Catoniana   „Što se grbo rodi, to ni vrijeme ne ispravi.“ Valtazar Bogišić, Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru (?)   Iako aktuelnost rasprave o Zakonu o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz maja ove godine (“Sl. glasnik RS”, [...]

[DEO II] OVLAŠĆENJA PORESKE INSPEKCIJE I OBAVEZE PORESKOG OBVEZNIKA

Posted Posted in Pravni blog
REŠENJE PORESKOG INSPEKTORA I MERE POSLE OBAVLJENE PORESKE KONTROLE:   Ako se u postupku poreske kontrole konstatuje povreda propisa, odnosno nepravilnost u njihovoj primeni, na osnovu zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika, kao i dodatka zapisnika, PU donosi rešenje kojim se nalaže poreskom obvezniku da u roku određenom rešenjem otkloni utvrđene povrede zakona, odnosno nepravilnosti u primeni [...]

[DEO I] OVLAŠĆENJA PORESKE INSPEKCIJE I OBAVEZE PORESKOG OBVEZNIKA

Posted Posted in Pravni blog
Postupak poreske kontrole u pozitivnom pravu Republike Srbije regulisan je prvenstveno Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: ZPPPA). Članom 123. navedenog Zakona poreska kontrola definisana je kao “postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, kao i postupak provere tačnosti, potpunosti i usklađenosti sa zakonom, odnosno drugim propisima, podataka iskazanih u [...]