TEAM

Dušica Birovljević, Master of Laws

Dušica Birovljević, Master of Laws

CEO & Legal expert

About me
Law & Media + IT | CEO at Nomcentar | Ambassador & Juror European Youth Award Austria

BIO

Dušica Birovljević, Master of Laws with practical experience in the areas of labor law, human resources (contracts, advising, staffing, etc.), the public procurement and project management. I gained work experience in the Law Office in Belgrade as well as through the work of the civil society organization. I managed projects funded by state bodies and foreign, they were in the areas of IT and business. I know business organization, monitoring of deadlines, writing project assignments and reports. I own a portfolio of implemented activities. As a worker, I am capable of working under pressure, I am loyal and extremely responsible. As additional skills: copywriting, communication, event organization and PR activities. I was engaged in the organization of conferences, the Proceedings of Expert Works in the form of press preparation and promotional activities. Then, organizing promotional activities for various projects, creating blog posts, promotional texts, and invitations, press reports. In addition to formal education, I am involved in digital technologies, I am volunteering in the ICNM organization in Austria, as Ambassador, judge and academic leader of the European Youth Award project, which supports the use of digital technology for social good. The European Youth Award is being held under the auspices of the Secretary-General of the Council of Europe. As part of my biography, I would also like to present lectures at the University of Novi Sad, at the Institute of Economic Sciences in Belgrade and in cooperation with the Republic Institute for Intellectual Property of RS, in the fields of business administration and project management. In May 2016 I was a guest speaker at the European Parliament, within EYE & YO! Fest, in Strasbourg, where I took part in educational sessions on Innovation or Stagnation. I have published a large number of legal professional articles and books (you can easily check ISBN numbers), and In 2012 I received the “Sakura scholarship” as a researcher.

Slobodan Boba Petrović, PhD candidate

Slobodan Boba Petrović, PhD candidate

Editorial board & Management team

BIO
Visit my page – click on the link above or click here

Branislav Borota, Master of business performance management

Branislav Borota, Master of business performance management

Editorial board & Management team
BIO
 

Branislav Borota je rođen 10. decembra 1988. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Nakon završenih studija prava, 2011. godine postaje stipendista TEMPUS fondacije i upisuje master studije menadžmenta poslovnih performansi u okviru studija pri Univerzitetu u Beogradu. Naredne godine je odbranio master rad na temu ”Strategije i proces implementacije Milenijumskih ciljeva razvoja” gde mu je mentor pri izradi rada bila prof. dr Nataša Petrović – redovan profesor na Fakultetu Organizacionih Nauka.
Profesionalnu karijeru je započeo u međunarodnoj telekomunikacionoj kompaniji u sektoru ljudskih resursa 2007. godine, još za vreme studija. Nakon toga, iskustvo stiče radeći u uspešnim domaćim i međunarodnim kompanijama na komercijalno-tehničkim poslovima u području FMCG i farmaceutske industrije. Trenutno je zadužen za komercijalne, logističke i administrativno-finansijske poslove u renomiranoj domaćoj spoljnotrgovinskoj kompaniji.
Objavio je stručni rad u Zborniku radova Nova naučna edukativna misao 01/13, Nomotehničkog centra Beograd, na temu na temu ”Proces realizacije Milenijumskih ciljeva razvoja u Republici Srbiji”. Iste godine je uspešno završio obuku iz oblasti sistema menadžmenta kvalitetom pod nazivom ”Interna provera sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008” u organizaciji konsultantske kuće Griffatong iz Novog Sada. U oktobru 2015. učestvovao je u okviru projekta ”Fabrika mladih preduzetnika” u organizaciji Centra za razvoj ideja iz Beograda i švedske organizacije Itzinya. Učestvovao je u radionici na temu digitalnog marketinga, u organizaciji Humanity Knowledge Lab iz Beograda, u novembru 2016. godine.
Sfere interesovanja su mu ekologija, menadžment, marketing i trgovina, komunikacija, edukacija, društvene mreže i nove tehnologije. Govori engleski i francuski jezik. Rekreativni je sportista i ljubitelj putovanja.
Jelica Kusmuk, Bachelor of Laws

Jelica Kusmuk, Bachelor of Laws

Law blogger
BIO
Jelica Kusmuk je rođena 1990. godine u Kotoru. Diplomirala 2017.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džon Nezbit“ u Beogradu.
U septembru 2017. godine započinje svoj pripravnički staž u advokatskoj kancelariji Arsić. Član je Advokatske komore Beograda.
Objavlila je dva rada u Zborniku radova Nova naučna edukativna misao, Nomotehničkog centra Beograd:
– Jelica Kusmuk, Dokazna sredstva u parničnom postupku, Zbornika Nova naučna edukativna misao 02/2017, ISSN 2334-8631, izdavač, Udruženje Nomotehnički Centar Beograd, na stranicama od 10 do 14.
– Jelica Kusmuk, Krivično delo nedavanje izdržavanja (alimentacije), Zbornik Nova naučna edukativna misao 05/2017, ISSN 2334-8631, izdavač, Udruženje Nomotehnički Centar Beograd, na stranicama od 15 do 17.

BLOG

Otmica je krivično delo, koje je uvedeno u naše krivično zakonodavstvo tek 1977. godine.[1] Do tada, otmica je kvalifikovana pod ...
[...]
Opšte odredbe o krivičnom delu (od člana 14. do člana 29., Krivičnog zakonika): Krivično delo, Izvršenje krivičnog dela nečinjenjem, Vreme ...
[...]
Nematerijalna šteta prouzrokuje se nanošenjem fizičkog ili psihičkog bola ili straha prema drugoj osobi. Dakle, oštećena osoba je pretrpela fizički ...
[...]
Visokotehnološki (sajber) kriminal obuhvata krivična dela nastala prilikom izvršenja nad objektom ili korišćenjem objekta kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela ...
[...]
Prema Krivičnom zakoniku[1], krivično delo nedavanje izdržavanja, spada u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Prema članu 195, Krivičnog ...
[...]
Postoji pet slučajeva za ostvarivanje prava, kojim se stiče penzija:  Prvi slučaj starosti – sticanje prava na starosnu penziju ...
[...]
Datum i mesto nastanka prvih sudova u Srbiji su sporni. Postoje dve tvrdnje istoričara i pravnika oko nastanka suda. Jedna ...
[...]
Svaka država ima svoju sudsku vlast tj. pravosuđe, kojom se rešavaju sporni predmeti nekog učinjenog krivičnog dela od strane sugrađanina ...
[...]
Ono što je nezaobilazno u svakoj raspravi u parničnom postupku u sudu su dokazna sredstva. Dokazna sredstva ili dokazi se ...
[...]
Sudska nadležnost je utvrđena ustavom i zakonom. Postoji a) objektivna i b) subjektivna sudska nadležnost. Objektivna nadležnost obuhvata delokrug poslova ...
[...]

Zlatan Omerspahić, Master of Laws

Zlatan Omerspahić, Master of Laws

Editorial board & Law blogger

BIO

Zlatan Omerspahić je rođen 1986. godine u Zenici. Osnovne i master studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.  Trenutno je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Osijeku iz oblasti Privredno pravo i pravo privrednih društava. Tokom dosadašnjeg studija bio je zainteresovan za međunarodno pravo, poslovno pravo, korporativno upravljanje i privredno pravo te i radovi koje je do sada objavio potpadaju pod kategoriju iz tih oblasti. Trenutno je zaposlen u bankarskom sektoru.

Zlatan Omerspahić was born in Zenica in 1986. He obtained a Bachelor’s and Master Degree at Faculty of law University of Zenica.  Currently, he is pursuing a PHD degree at the Faculty of law University of Osijek, at the department for commercial law. During his studies, he was mostly interested in areas of international law, bussines law, corporate governance and commercial law, and most of scientific papers he has published so far on topics from these fields of studies. Zlatan is currently working in banking sector.

BLOG

Kupovina stana je izuzetno važan i zahtjevan korak u životu za koji treba da se poklopi niz okolnosti da bi ...
[...]
Ugovor o pozajmici predstavlja vrlo čest i popularan pravni posao u savremenim platnim transakcijama. U nastavku bloga ćemo dati osnovne ...
[...]
Asignacija se često definiše kao namirenje bez upotrebe novca i vrlo je popularna u današnjem poslovnom svijetu, pogotovo ukoliko uzmemo ...
[...]

Dragana Vidaković, Attorney at law

Dragana Vidaković, Attorney at law

Mentor / Law blogger

BIO

Dragana Vidaković  rođena je u Beogradu 1985. godine. Završila je X Beogradski gimnaziju, diplomrala na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Beograd 2011 .godine i položila pravosudni ispit 2014. godine. Priprvnički staž kao advokatski pripravnik je obavljala u periodu od 2011. do 2013. godine u Advokatskoj kacelariji Predrag Savić gde je imala prilike da učestvuje u brojnim postupcima pred Ustavnim sudom i Evrposkim sudom za ljudska prava, sa fokusom i u radu vezanim za porodično pravo, prava po osnovu rada i privredno pravo.
U istom period, učestvovala je u radu brojnih  NVO za pružanje besplatne pravne pomoći, kao što su “Pro Bono” i ” Kuća Pravde Strazbur”, takođe sa fokusom na zaštitu ljudskih prava zagarantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava.
Učestvovala je u TV Emisiji “Pravnii savetnik“ sa konceptom pojašnjavanja aktuelnih i manje razumljivih pravnih  instituta. Takođe, urednik je knjige „Vodič kroz denacionalizaciju“,  izdate  u vreme stupanja na snagu  Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.
Nakon  2013. Godine,  fokus u radu premešta na polje privrednog prava, čime se i danas bavi radeći kao pravnik i korporativni savetnik u Brokersko- dilerskom društvu.
U slobodno vreme  se  bavi  trčanjem, planinarenjem i promovisanjem zdravog načina života i pravilne ishrane.

Dragana Vidakovc was born in Belgrade in 1985. She finished “X Belgrade Gymnasium”, graduated from the Faculty of Law – University of Belgrade in 2011 and passed Bar Exam in 2014. She was working as a legal trainee starting from 2011 until 2014 in Predrag Savic Law Office where she was involved in may processes before Constitutional Court and European Court of Human Rights, and also in cases that was focused on family, labour and commercial law cases.
In the same period she was involved in the work of NGOs for the provision of free legal aid, such as “Pro Bono” and “Kuca Pravde Strazbur”, also focused on the protection of the human rights guaranteed by the Constitution and European Convention of Human Rights.
She participated in TV show “Pravni savetnik” with the concept of clarification of  the current and less understandable law institutes. Also, she is editor of the book “Vodič kroz denacionalizaciju” that was published in the time when the Law on Property restitution and Reparation entered into force.
After 2013, she is moving her focus to the field of commercial law, in which she is current engaged, working as lawyer and adviser for corporative affairs in a broker-dealer company.

In her off-time she likes running, mountain climbing and promotes healthy life and good nutrition.

BLOG

Suočavanje sa zlostavljanjem na radu (mobingom) od strane pretpostavljenog ili drugog zaposlenog spada u jedne od najstresnijih životnih situacija. Još ...
[...]
Uvod Najnovije izmene Krivčnog zakonika, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]

Marija Mijajlović

Marija Mijajlović

Mentor / Law blogger

BIO

Rodjena je 28. avgusta 1996. godine u Beogradu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Beogradu.
Veoma rano otkriva svoj talenat za pisanje i počinje da ga unapredjuje. Učestvovala je na mnogim takmičenjima u pisanju poezije i proze i prolazila zapaženo. Tokom srednje škole počinje da se interesuje za novinarstvo kojim se kratko bavila u jednoj novinarskoj školi paralelno sa srednjom školom koju je pohadjala. Pred početak studija otkriva svoju drugu ljubav- pravo. Danas studira na redovnim osnovnim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Želja joj je da jednog dana ostvari uspeh na polju advokature.

Ljubitelj je putovanja, knjiga, pisanja, životinja, kafe.

BLOG

Sezonski poslovi, naročito u oblasti poljoprivrede poznati su kao izvor većih prihoda za vreme leta. Sezonski radnici, popularni „sezonci“, tada ...
[...]
Uprkos postojanju mehanizama koji suže borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu Srbije, ona je i dalje široko zastupljena i prisutna, ...
[...]
Zbog čega Island? Island je zemlja koja je prva počela da se bavi rodnim problemom na globalnom nivou, tačnije nivou ...
[...]
Trend odlaska naših državljana u Sjedinjene Američke Države se nastavlja i ne jenjava već neko vreme. Mnogi koji se po ...
[...]
Izmene i dopune pomenutog Zakona nastupile su 2015. godine, i to članom 86b[1] Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ...
[...]
Pravna i poslovna sposobnost, poslovi koje maloletnik može samostalno da sklapa(punovažni poslovi maloletnika), testamentarna sposobnost, oboriva pretpostavka...govorimo o pravnom položaju ...
[...]
Premda je naša „kuća“ locirana u jednom od najprometnijih delova Evrope, i da se nalazila kao okosnica najvažnijih puteva koji ...
[...]
Ko su žrtve trgovine ljudima?[1] Iako se neke grupe češće pojavljuju kao žrtve nego druge, činjenica je da žrtva trgovine ...
[...]
Koliko puta ste na televizijskim ekranima ugledali dete ili bebu koji su reklamirali određeni proizvod? Manipulacija i upotreba dece u ...
[...]
Rakija i vino, potencijal Srbije, Fruška Gora i plantaže groždja, pa tragom vinskih mušica u srpske porodične vinarije. Premda su ...
[...]

Marijana Topo

Marijana Topo

Leader of HR & ECC blog

BIO
SOON!

Nataša Stančev, Bachelor of Laws

Nataša Stančev, Bachelor of Laws

Mentor / Law blogger

BIO

Nataša Stančev je rođena 1991. Godine u Beogradu. Završila je srednju “Pravno-poslovnu školu” u Beogradu, smer- pravni tehničar. Nakon toga, upisala je Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, koji je uspešno završila.

Obavljala je različite stručne prakse u sudovima  i stekla  praktična znanja iz raznih grana prava, te je pohvaljivana od strane sudija i advokata.Najviše je interesuje krivično, građansko i porodično pravo.

Završila je kurs za elektronsku pravnu bazu Paragraf lex. Govori engleski jezik,a se služi i španskim. Praktikuje Kundalini jogu, voli da putuje, i voli modu.


Nataša Stančev was born in 1991 in Belgrade. She finished “Law and business high School” in Belgrade. After that, she enrolled at the Faculty of Law of the Union University in Belgrade, which is brining to the ends.

She has conducted various professional practices in the courts and acquired practical knowledge in various fields of law, where she praised by judges and lawyers. She is most interested in criminal, civil and family law.

BLOG

Protivpravnost je protivljenje ljudskog ponašanja bilo kojoj pravnoj normi. Ona je zajednički element svim kažnjivim ponašanjima za koja je propisana ...
[...]
Rehabilitacija je postupak uspostavljanja ranijeg statusa neosuđivanog građanina Republike Srbije, koji je osuđeno lice imalo pre krivične osude. Izvršenjem kazne ...
[...]
Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta stiču zaposlene žene, po ugovoru o radu. Ova dva odsustva se ...
[...]
Saobraćajni prekršaji su vrsta prestupa koje poznaje naše pravo, koji su regulisani Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakonom ...
[...]
Prilikom vođenja postupka, neophodna je, pored nezavisnosti i stručnosti i objektivnost, odnosno nepristrasnost sudija. Od sudije se traži da u ...
[...]
Advokat je dužan da svoju profesiju obavlja savesno, brižljivo, odlučno, blagovremeno, sa iskrenošću prema klijentu, uz punu posvećenost slučaju koji ...
[...]
U vršenju roditeljskog prava, roditelji imaju određena ograničenja. Ranije je preovladavalo mišljenje da država nema prava da se meša u ...
[...]
U našem pravnom sistemu, bračna zajednica jeste zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom. Bračna zajednica, odnosno ...
[...]
U savremeno doba, biračko pravo se shvata kao individualno građansko pravo, kao jedno od osnovnih političkih prava. Opšte i slobodno ...
[...]
Roditeljska prava čine skup prava i dužnosti roditelja prema svojoj deci. Prava roditelja su u maloj meri u odnosu na ...
[...]

Dubravka Savić

Dubravka Savić

Law blogger

BIO

Dubravka Savić je student završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa par ispita do završetka studija. Na osnovu Protokola o saradnji koji je zaključio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu sa Agencijom za restituciju 27.12.2012. godine, obavljala je stručnu praksu u periodu od 25.1.2013. godine do 24.7.2013. godine i stekla  stručna i praktična znanja iz oblasti imovinskog, upravnog i naslednog prava i kancelarijskog poslovanja. Bila je jedan od učesnika na prvim susretima studenata prava i medicine pod nazivom „PRAVO I MEDICINA“ tokom novembra 2013. godine na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu, gde je prisustvovala predavanjima iz oblasti prava i medicine i rešavala slučajeve iz života vezane za medicinu. Bila je član Evropskog udruženja studenata prava (ELSA).

Završila je kurs Trening Centra Kancelarije za mlade grada Beograda tokom maja 2012. godine o veštinama planiranja karijere i aktivnog traženja posla. Pohađala je radionicu o organizaciji vremena koju je organizovao Centar za razvoj karijere i savetovanja studenata Univerziteta u Beogradu u saradnji sa kompanijom Ernst&Young krajem juna 2012. godine. Učestvovala je na Prvoj beogradskoj konferenciji pravnika, koja je održana od 15. do 17. aprila 2016. godine u domu Narodne Skupštine u Beogradu, a sa ciljem da se upozna sa svim mogućnostima zaposlenja posle sticanja diplome i da čuje iskustva eminentnih pravnika iz raznih oblasti prava.

Aktivno koristi engleski jezik, a služi se nemačkim i španskim jezikom. Završila je kurs „Brzo čitanje“ u školi Intelektualnih veština u Beogradu, početkom novembra 2011. godine.Osim prava interesuju je i psihologija, književnost, preduzetništvo, medicina, marketing ljudskih resursa. U slobodno vreme voli da čita, uči nove jezike, pravi nakit, piše pesme, radi dekupaž. Jako je radoznala i svakoga dana joj je cilj da nauči nešto novo.

BLOG

Po Zakonu o parničnom postupku,(„Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i 55/2014) parnica počinje da teče kada ...
[...]
“Svaki pacijent je potencijalni tužilac.“ U grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi spadaju sl. krivična dela: 1) neovlašćena proizvodnja i ...
[...]
Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br.104/2016) je regulisano: 1)upravljanje zgradom, 2)korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i ...
[...]
Transfuzijska medicina obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi i kliničku transfuziju. Klinička transfuzija obuhvata, između ostalog, delatnost čuvanja i izdavanja ...
[...]
Zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji se uređuje: način,postupak,uslovi i organizacija delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja; vrste postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja; ostvarivanje ...
[...]
Ovim Zakonom su regulisana: prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite; način na koji se ostvaruju; njihova zaštita i dužnosti pacijenta ...
[...]
Prema Porodičnom zakonu RS (“Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011-dr.zakon i 6/2015), brak se definiše kao  zakonom uređena zajednica života ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]

Tamara Spasić

Tamara Spasić

Mentor / Law blogger
BIO
Tamara Spasić, rođena je 1996 godine, u Nišu. Završila je srednju Pravno – poslovnu školu u Nišu, smer – Pravni tehničar. Nakon završetka srednje škole upisala je Pravni fakultet u Nišu.
Svoj talenat za izražavanje kroz pisanu reč iskazivala je još u osnovnoj školi. Na osnovu talenta i interesovanja uključena je u rad školske redakcije u okviru koje je pisala članke za školski list ,,Pečat“.
U srednjoj školi učestvovala je na školskom takmičenju u besedništvu. Govorila je na zadatu temu ,,Demokratija ne žuri ali ona sigurno stiže do cilja“. Takođe, besdila je i 24.04.2015. godine na otvorenom danu Prekršajnog suda u Nišu koji je organizovan povodom Evropskog dana civilne pravde. Aktivan rad na govorničkim veštinama nastavio se i na fakultetu. U januaru mesecu 2016. godine pohađala je seminar iz Retorike nakon čega je učestvovala na tekmičenju u besedništvu koje je održano 30.03.2016. godine na Pravnom fakultetu u Nišu. Govorila je na zadatu temu ,,Grešiti je ljudski ali istrajavali u tome zaista je đavolski“. Osvojila je drugo mesto.
Bavi se i debatovanjem. Od oktobra meseca 2016. član je Debatnog kluba Pravnog fakulteta u Nišu koji se zove ,,Iustita“. U novembru mesecu 2016. godine učestvovala je u  javnoj debati  koja je održana u okviru škole ,,Civil Rights Defenders” na temu ,,Treba/Ne treba zakonom dopustiti abortus’’. Bila je član negacionog tima koji je, inače, odneo pobedu. Na osnovu svog angažovanja, ubrzo nakon javne debate, imenovana je u PR – a Debatnog kluba ,,Iustita“.
Kako je osoba raznovrsih interesovanja, pohadjala je veliki broj tribina i seminara. Posebno izdvaja seminar ,,Build Yourself” koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

Ljubitelj je knjiga, putovanja, kafe i ljudi sa pozivnom energijom.

Quote

,,Život je kao vožnja biciklom. Treba neprestano ići napred, bez zaustavljanja,da se ne izgubi ravnoteža”.

BLOG

Na našem blogu već ste imali priliku da čitate članke na temu stambenih kredita u Bosni i Hercegovini i Crnoj ...
Read More
Na samom kraju članka Vodič za studente – Upis na fakultet i definisanje osnovnih pojmova [1] navedeno je da akademska ...
Read More
Po završetku srednje škole ( gimnazije, srednje stručne šklole .. ) učenici, svojom slobodnom voljom, odlučuju da li žele da ...
Read More
Kako je leto još uvek u toku a sezona putovanja u punom jeku, pitanja koja svakodnevno čujemo u svojoj okolini ...
Read More
U članku ,,I DEO – Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije’’[1]  bilo je reči, pre svega, o obrazovanju i o ...
Read More
Prethodna dva članka na ovu temu, pretežno su govorila o diskriminaciji i društvenoj nevidljivosti osoba sa invaliditetom. U kom pravcu ...
Read More
Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije Letnje škole, letnje razmene, Work and Travel program Obrazovanje ( lat. educatus, educate, educere – ...
Read More
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
Read More
Zemlja je planeta na kojoj živi mnogo biljnih i životinjskih vrsta a medju njima i čovek. Jedina je nama poznata ...
Read More
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
Read More
Sandra Živković

Sandra Živković

Mentor / Law blogger

BIO

Sandra Živković je završila društveno- jezički smer Požarevačke gimnazije. Sada je student četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Begradu. Zainteresovana za diplomatiju, međunarodne odnose i zaštitu prava deteta. Član je Kluba za Ujedinjene nacije na Pravnom fakultetu, kao i predsednik Odbora za prijem novih članova. O radu Ujedinjenih nacija učila je na međunarodnim konferencijama tj.simulacijama koje su se održale u Beogradu 2015. godine, na temu zaštite životne sredine i klimatskih promena , i u Ljubljani, kao delegat Nemačke u Savetu za ljudska prava. Pohađala je Akademiju za preduzetništvo u Beogradu 2016. godine, osim toga kurs debate i retorike , te se ističe u oblasti pisanja , besedništva, javnog nastupa i ljudskih resursa.
Polaznik je Pravne klinike za azil i rešavanje problema izbegličke krize.
Govori engleski i nemački jezik.
Sebe opisuje kao filantropa i pluviofila.
BLOG
Zašto poslovna tajna nije predmet prava intelektualne svojine? U poslovnom svetu, tendencija da zaštitimo tajne, je i veće nego u ...
[...]
Šta su to organizacije za kolektivno ostvarivanje prava? U praksi se vrlo često dešava da da autor odnosno nosilac srodnih ...
[...]
Zakon o azilu RS („Sl.glasnik RS“,br. 109/2007) Značenje izraza Član 2. „Maloletnik bez pratnje je stranac koji nije navršio osamnaest ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]
Jovana Joksimović, Bachelor of Laws

Jovana Joksimović, Bachelor of Laws

Mentor / Law blogger

BIO

Jovana Joksimović, rođena je 1992. godine u Beogradu, gde trenutno živi i radi. Završila je srednju Pravno – poslovnu školu u Beogradu, smer – Pravni tehničar. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Međunarodni odnosi.

Godine 2012, učestvuje u Beogradskom internacionalnom modelu Ujedinjenih nacija (BIMUN) kao delegat Velike Britanije, na temu „Zelena ekonomija i održivi razvoj“. Član je Udurženja za ujedinjene nacije Srbije.

U martu 2013. godine, počinje da radi kao pravnik u timu odbrane Radovana Karadžića pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Uloga joj je bila istraživanje, analiza i obrada dokaza, učestvovanje u spremanju odbrane i završne reči.

Zatim, u septembru 2014. godine, započinje svoj pripravnički staž u Advokatskom ortačkom društvu „Stanić i partneri“, gde i trenutno radi. Specijalizacija joj je intelektualna svojina, posebno zaštita patenata, žigova, autorskih i srodnih prava. Pored toga, bavi se privrednim pravom, porodičnim i naslednim pravom, međunarodnim pravom i arbitražom.

Uporedo sa poslom, bila je član organizacije Mladi Pro bono, gde je kao pravnik pružala građanima besplatne pravne savete iz oblasti prekršajnog, porodičnog i naslednog prava.

Član je Advokatske komore Beograda, Evropskog udruženja mladih pravnika Srbije (ELSA) i Udruženja poslovnih žena Srbije. Govori engleski i španski jezik.

Ljubitelj je pasa, sladoleda i knjiga.


Jovana Joksimović was born in Belgrade in 1992., where lives and works at the moment. She finished „Law and business High school“. She graduated from the Faculty of Law at the Department for International law.

In 2012, she participated in Belgrade International Model UN (BIMUN) as delegate of Great Britain, on the subject „Green economy and Sustainable Development”. She is a member of The United Nations Association of Serbia.

In 2013, began to work as a legal intern on defense team of Radovan Karadzic in the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY Hague.

In 2014, begins her intership in Law firm “Stanic and partners”, where she works at the moment. She specialized in intelectual property law, especially patent, trade mark and copyright protection.

Further on, she is a member of Bar Association of Belgrade, European association of  young lawyers of Serbia (ELSA), Association of business women in Serbia. Speaks english and Spanish.

BLOG

Prema Zakonu o radu[1], zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca, može da zaključi Ugovor o dopunskom ...
[...]
Prema Zakonu o radu[1], poslodavac sa određenim licem može zaključiti Ugovor o delu radi obavljanja određenih poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji ...
[...]
Prema Zakonu o radu[1], poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od ...
[...]
Početak septembra po pravilu označava povećanu aktivnost studenata u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Za one koji se odlučuju za studentske ...
[...]
Kako se bliži početak fakulteta, tako proporcionalno raste i potražnja za stanovima. Osim lokacije i samog izgleda stana, trebalo bi ...
[...]
Sve veća razvijenost delatnosti informacionih tehnologija na našem tržištu dovela je do učestalije primene tkzv. „en-di-ej“ ugovora. Izraz je preuzet ...
[...]
Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima grada, može Vam se desiti da budete napadnuti od strane pasa lutalica, ...
[...]
Bilo da kupujete ili prodajete automobil, jedno od najčešćih pitanja sa kojima se suočavate jeste kako da sastavite adekvatan Ugovor ...
[...]
Odlučili ste da kupite stan, kuću ili poslovni prostor. Pre kupovine istog, kao i nakon obavljene kupoprodaje bitno je da ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]

Quote
“If you want something you never had, you have to do something you’ve never done”

Jelena Grulović

Jelena Grulović

Law blogger

BIO

Rođena sam u Banjaluci 15.10.1985. godine, gdje sam završila sam Gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, na kojem sam diplomirala 2008. godine, te stekla zvanje diplomirani pravnik.

Tokom studiranja učestvovala sam u Klinikama za građansko i krivično procesno pravo te volontirala u Osnovnom sudu u Banjaluci i Narodnoj skupštini RS.

2007. godine pobijedila sam na regionalnom takmičenju„Law Moot Court“ održanom u Sarajevu, te ostvarila pravo na učešće na balkanskom „Law Moot Court“ takmičenju održanom u Beču iste godine.

Kandidat sam za master opšteg prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje trebam da odbranim master rad na temu „Notarijat kroz vijekove“.

Što se tiče zaposlenja, od 2009. godine sam zaposlena u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove prvo kao viši stručni saradnik za imovinsko-pravne, a onda kao šef unutrašnje organizacione jedinice, koje poslove obavljam i danas.

Pravosudni ispit sam položila u martu 2012. godine, a advokatski ispit u oktobru 2015. godine i kandidat sam za prijem u Advokatsku komoru RS, te čekam upis u istu, u martu ove godine, kad bih trebala da počnem sa advokatskom profesijom.

Pored prava, zaintresovana sam za istoriju i filozofiju, a u slobodno vrijeme se bavim plivanjem, plesom i planinarenjem.


I was born 15.10.1985. in Banjaluka, where I also finished high school and Faculty of Law at University of Banjaluka, where I obtained the title of Bachelor  in 2008.

While studying, I also participated in Clinic for civil law and Clinic for criminal procedural law and volunteered in Basic Court in Banjaluka and General Assemble of Republic of Srpska.

Also, in 2007 I won regional competition “Law Moot Court” held in Sarajevo, and won the right to participate the “Law Moot Court” held in Vienna same year.

I am candidate for master of law at Faculty of Law at University of  East Sarajevo, where I would defend the master’s thesis on the topic “Notary trough the ages”.

Concerning the job title, since 2009 I have worked in Republican administration for geodetic and property affairs, first as a senior officer for property affairs, and then as Head of internal organizational unit, which I do today.

I passed bar exam in March 2012, I am waiting for admission in Bar Association of Republic of Srpska, after which I should start whit legal profession.

Besides law, I am very interested in history and philosophy, and in spare time I like to swimming, dancing and hiking.

BLOG

Svi smo se sigurno, u nekom periodu vremena, našli u situaciji da ne možemo platiti neki račun, da li zbog ...
[...]
Kažu da je svaki početak težak, osim kad je u pitanju brak i bračni odnosi. Početak braka je uvijek ispunjen ...
[...]
Svojina ili vlasništvo, kao neprikosnoveno i zaštićeno pravo na slobodno i po svojoj volji držanje, raspolaganje i korištenje neke stvari, ...
[...]
Potraživanje, kao pravni odnos između fizičkih i pravnih lica, kao uostalom i svaki drugi odnos između ljudi, treba prvenstveno da ...
[...]
„U svakoj istorijskoj epohi je svojina drukčija i razvija se pod sasvim različitim društvenim prilikama“ (Karl Marks, Beda filozofije). Kada ...
[...]
Autorska prava možemo definisati kao skup pravnih pravila, materijalnih i procesnih, kojima se pruža pravna, moralna i materijalna zaštita i ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]

Petar Tešić, Bachelor of Laws

Petar Tešić, Bachelor of Laws

Law blogger

BIO

Petar Tešić je rođen 1991.godine u Modriči (BiH/RS). Zvanje diplomirnai pravnik stekao na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je završio u Modriči.

Na konkursu “Osnovni principi Crvenog krsta I Crvenog polumjeseca u akciji”, u organizaciji Crvenog krsta Srbije I Ambasade Švajcarske, 2015.godine, Petar je učestvovao I osvojio drugo mjesto.

Te iste godine je učestvovao na takmičenju u besjednistvu na temu ,, Čovjek ne može da otkrije novi okean ako nema hrabrosti da izgubi iz vida obalu”.  Pohađao je veliki broj tribina, seminara I učestvovao na nekoliko debata, najviše u organizaciji svog fakulteta I ELSE čiji je član od 2014. godine.

Svoje slobodno vrijeme provodi sa prijateljima, svira gitaru, čita knjige i gleda filmove. Do ove godine se aktivno bavio sportom. Trenirao je ragbi u Ragbi klubu Vojvodina ali ga je povreda spriječila da se nastavi baviti ovim sportom.

BLOG

Cilj pisanja ovog teksta je da Vas upozna sa postupkom izdavanja lokacijskih uslova i upotrebne dozvole a samim tim ćemo ...
[...]
Kako je čitav naš pravni sistem razgranat i složen, to je i pravni saobraćaj putem tih postupaka raznovrstan i složen, ...
[...]
Svaki čovek provede veliki deo svog života na radnom mestu. Iz tog razloga se javila potreba i obaveza društva i ...
[...]
Prvi član Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji iz 2001. godine kaže: ‘’ Državni praznik Republike Srbije ...
[...]

Snežana Andrejević, Bachelor of Laws

Snežana Andrejević, Bachelor of Laws

Law blogger

BIO

Rođena je 1991. godine u Prizrenu.

U Beograd se doselila 1999. godine, gde trenutno živi i radi.

Završila  je Hemijsko-prehrambenu tehnološku školu na smeru zaštite životne sredine. Godine 2016, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na prvosudno-upravnom smeru.

Kao član Advokatske komore Beograda, u  aprilu 2016. godine započinje pripravnički staž u advokatskoj kancelariji u Beogradu, a u decembru nastavlja pripravnički staž u “EURO LAW DOO“ gde i  trenutno  radi kao advokatski pripravnik. Bavi se privrednim,porodičnim,naslednim,radnim i obligacionim pravom.

Zainteresovana je za psihologiju, sociologiju, političke i ekonomske doktrine, društveno-ekonomske sisteme uređenja država, koncept novog svetskog poretka i kognitivnu nauku.

Ljubitelj je prirode, filmova,dokumentarnih emisija, voli da igra šah, fasciniraju je životinje i svemir.

“Moć jedne misli može da odredi kretanje univerzuma“

BLOG

Noćni rad Prema članu 62 Zakona o radu [1]  , radom noću smatra rad koji se obavlja u vremenu od ...
[...]
Likvidacija privrednog društva može se sprovesti kada je društvo solventno, odnosno, kada  ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.[1] ...
[...]
Kada u poslovanju preduzetnika dođe do povećanja obima posla i  povećanja broja zaposlenih, preduzetnici se neretko odlučuju, iz razloga celishodnosti, ...
[...]
Ukoliko ste se odlučili da pokrenete sopstveni biznis i otvorite sopstvenu firmu (privredno društvo), čiji će oblik organizovanja biti društvo ...
[...]
Predmet kupoprodaje Predmet Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti može biti bilo koja nepokretnost koja se nalazi u pravnom prometu, kao što ...
[...]
Reciprocitet (uzajamnost) je odnos između dve države koji podrazumeva ravnopravnu saradnju između dve suverene države, po kome svaka od njih ...
[...]
Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa predstavljaju institute radnog prava, koji su regulisani članom 78 i 79 Zakona o radu ...
[...]
Prema  Zakonu o porezima na imovinu [1]  ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS ...
[...]
Ekstradicija predstavlja institut krivičnog prava iz oblasti međunarodne krivičnopravne pomoći, koji podrazumeva izručenje osuđenog ili okrivljeniog lica od strane nadležnih ...
[...]
Zastarelost je  pravni institut koji označava zastarevanje odnosno neutuživost određenog prava usled nevršenja prava od strane njegovog titulara, odnosno zastarelošću ...
[...]

Miloš Dimić

Miloš Dimić

Law blogger

BIO

Miloš Dimić rođen  1991. u Beogradu, gde trenutno živi i završava Pravni fakultet. Uporedo sa pohađanjem osnovne škole, završio je i školu engleskog jezika i književnosti. Završio je Dvanaestu beogradsku gimnaziju sa odličnim prosekom. Tokom gimnazijskih dana 2008/09, pobedio je na kvizu “Zdravo Evropo”.

Trenutno je apsolvent Pravnog fakulteta u Beogradu i alumnista Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose. Koautor je knjige “Pravna azbuka” koju je izdao Pravni fakultet. Kao član Kluba za UN Pravnog fakulteta u Beogradu učestvovao je na BIMUN-u 2015. godine kao delegat SAD u Savetu Bezbednosti Ujedinjenih Nacija na temu “Međunarodna bezbednost i klimatske promene”.

U oktobru 2016. godine završio je kurs iz nomotehnike na Pravnom fakultetu. Kurs je održan pod pokroviteljstvom Pravnog fakulteta u Beogradu i Narodne Skupštine Republike Srbije. Takođe, završio je Pravnu kliniku za medijaciju i po završetku fakulteta biće registrovan kao profesionalni medijator. Imao je odgovarajuće prakse kroz koju je prošao kao polaznik pravnih klinika za antikorupciju i prava izbeglica i azilanata. Govori engleski i francuski jezik.

Voli istoriju, pisanje i Crvenu zvezdu.


Miloš Dimić was born in Belgrade in 1991, where he lives and finishes Faculty of Law. Alongside his elementary education he finished  School of English language and literature. He finished  “XII Belgrade Gymansium” with excellent marks. During his high school education in 2008/09 he won the quiz “Hello Europe“.

At the moment he is senior undergraduate at Belgrade’s Faculty of Law and alumni of Forum for Diplomacy and International Relations. He is co-author of the book “Legal alphabet” published by Faculty of Law. As a member of Faculty of Law – United Nations Club he participated in 2015. at BIMUN as delegate of USA on the subject “International Security and Climate change”.

In october 2016. he finished a course in Nomotechnic at Faculty of Law. Course is held by patronage of Belgrade’s Faculty of Law and National Assembly of Republic of Serbia. He also finished Legal clinic for mediation and after graduating he will be registered as a professional mediator. He had adequate trainings as attendee of legal clinics for anticorruption and refugee and asylum laws. Speaks English and French.

Loves history, writing and Red Star.

BLOG

Ombudsman beogradskog Univerziteta je 2011. načinio nacrt Povelje Univerziteta u Beogradu o studentski pravima i slobodama.[1]Tada se ispostavilo da u ...
[...]
Šta je ekološko pravo i koji je njegov teorijski okvir? Ideja o potrebi razvoja posebne pravne grane kojom bi složen ...
[...]
Postoje li razlike u shvatanju pojma svojine nekad i sad? Pravo svojine je stvarno pravo (na latinskom jeziku dominium ili ...
[...]
Ko je ombudsman? Ombudsman je osoba ili institucija koja je zadužena da predstavlja interese javnosti istražujući ili odgovarajući na pritužbe ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]

Aleksandra Burić

Aleksandra Burić

Law blogger

BIO

Rođena sam 1986. godine u Beogradu. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine na smeru za privredno pravo. Pripravnički staž sam odradila u advokatskoj kancelariji Janković, Popović, Mitić o.a.d. i Privrednom sudu u Beogradu. Nakon položenog pravosudnog ispita 2013. godine, zaposlila sam se kao pravni asistent u privrednom društvu koje se bavi informacionim tehnologijama gde i danas radim.

Tokom studija sam učestvovala u raznim vannastavnim aktivnostima i to na pravnoj klinici za obligaciono pravo pružanjem pravne pomoći kod povrede ugovora i naknade štete, pripremama za međunarodno studentsko takmičenje iz međunarodne prodaje robe kao i u pisanju eseja na međunarodnom takmičenju iz oblasti privrednog prava na temu spajanja i pripajanja privrednih društava. Kao nagradu za svoj rad, dobila sam tromesečnu praksu u jednoj poznatoj advokatskoj kancelariji u Beogradu. Bila sam i učesnik na brojnim seminarima i konferencijama iz oblasti prava intelektualne svojine i arbitražnog prava.

Govorim engleski, nemački i španski jezik. Moji hobiji su sviranje klavira, čitanje i učenje stranih jezika. Udata sam i imam dvoje dece.


I was born in 1986 in Belgrade. I graduated from the Faculty of Law University of Belgrade in 2011 at business law department. I had my internship within the law office Janković, Popović, Mitić o.a.d. and Commercial Court in Belgrade. After I had passed bar exam in 2013, I was employed as legal assistant by an IT company where I work today.

During my studies, I participated in various extracurricular activities such as participation in legal clinic for obligation law regarding provision of legal help on contract breach issues and damages, preparation for international students’ competition related to international sale of goods as well as participation in international business law competition on topic – Mergers and acquisitions. Therefore, I was awarded with three months’ practice within a well-known law office in Belgrade. I also participated in seminars and conferences related to intellectual property law and arbitration law.

I speak English, German and Spanish. My hobbies are playing the piano, reading and learning foreign languages. I am married and have two children.

BLOG

Pravo konkurencije[1] je postojanje prava više učesnika da na tržištu nude zamenljive proizvode ili usluge (tzv. supstitute)[2], uz postojanje odnosa ...
[...]
Medijacija je vansudsko posredovanje između dve strane u slučaju spora od strane neutralnog (trećeg) lica. Medijacija se sa arbitražom izdvojila ...
[...]
Sa razvojem digitalizacije i ubrzanim tehnološkim razvojem javila se potreba da se ujedno smanji i količina papirne dokumentacije koja neminovno ...
[...]
Usluge „na oblaku“ (eng. CLOUD services) postaju sve rasprostranjenije sa razvojem tehnologije i digitalizacije i sveprisutne su u svakodnevnom životu ...
[...]
Dizajn je spoljašnji, estetski izgled nekog proizvoda predstavljen u dvodimenzionalnom (uzorak) ili trodimenzionalnom (model) obliku. Ono po čemu je pravo ...
[...]
Nova Uredba Evropske Unije o opštoj zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Uredba) bi trebalo da stupi na snagu ...
[...]
Ugovor se uopšteno definiše kao saglasnost volja dveju strana na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje. Ugovori kao takvi su ...
[...]
Kontekst digitalizacije autorskih prava Digitalizacija je uopšteno termin koji se u današnjoj komunikaciji sve češće upotrebljava i može se definisati ...
[...]
Žig vs brend Zakon o žigovima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 10/2013) u članu 1(2) određuje žig ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]

Tijana Puzić

Tijana Puzić

Mentor / Law blogger

BIO

Tijana Puzić je rođena 1990.  godine u Prijedoru gdje je završila srednju školu za turističkog tehničara. Nakon srednje škole upisuje Pravni fakultet na Univerzitetu u Banjoj Luci gdje ga uspješno završava. Učestvovala je na više seminara i treninga koja su se bavili prije svega rodnom ravnopravnošću i ženskim pravima u Leskovcu, Nišu, Sarajevu i na Jahorini. Učestvovala je i u pripremi kampanje 16 dana aktivizma koja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Posao iz snova za nju predstavlja spoj prava i ekonomije i njen cilj je da se u budućnosti više obrazuje u toj oblasti. Pisanjem se bavi otkad zna za sebe i u slobodno vrijeme piše poeziju i prozu. Takođe se bavi humanitarnim i volonterskim radom i bila je član udruženja Nova generacija koja se bavi brigom o djeci iz socijalno ugroženih porodica. Aktivno govori engleski jezik, a služi se i njemačkim i španskim. Hobiji su joj još i putovanja, šivanje i krojenje i bavljenje sportom.  Njen moto je da u životu trebamo da cijenimo sitnice jer one čine život.


Tijana Puzić was born in Prijedor, Bosnia and Herzegovina in 1990. She graduated from the Faculty of Law at University of Banja Luka. She was participated in seminars about gender equality in Niš, Leskovac, Serbia and in Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Also she participated in campaign 16 days of activism against gender violence. She is a volunteer in non-governmental organization  Nova generacija who is primarily concerned with protection and promotion of childrens rights. She speaks English language and she has a basic  knowledge of German and Spanish language. Currently she works in Republic administration for geodetic and property affairs in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. Her hobby is writting. Also she likes to travel.

BLOG

Zakonodavac je predvidio nekoliko oblika ovog djela. Prvi oblik inkriminiše davanje lažnog iskaza od strane svjedoka, vještaka, prevodioca ili tumača, ...
[...]
Susvojina postoji kada dva ili više lica imaju pravo svojine na jednoj stvari, svaki prema svom udelu. Suvlasništvo može nastati: ...
[...]
Usvojenje je ustanova socijalne zaštite i porodičnog prava. Sa stanovišta socijalne zaštite, usvojenje ostvaruje značajnu funkciju zbrinjavanja djece bez roditeljskog ...
[...]
Termin “pranje novca” u pojmovnom smislu, nastao je u SAD. Pranje novca predstavlja poseban oblik privrednog kriminaliteta koji u poslednje ...
[...]
Strah  je posebno stanje svijesti i kao najstarija emocija prevashodno je medicinska kategorija. Ne postoji osoba koja ga nije doživjela ...
[...]
Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života, i ispunjava druge uslove za rad ...
[...]
This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...
[...]

Sanja Cvejić

Sanja Cvejić

Blogger / HR & ECC

BIO

Rođena 20. jula 1989. u Prokuplju. U Nišu je završila Medicinsku školu „Dr Milenko Hadžić” 2008. godine. Iste godine upisuje akademske studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu, nakon kojih završava i master studije 2015. godine master radom “Rodni stereotipi o zanimanjima i osobine ličnosti”. Volonterski staž obavlja u Vojnoj bolnici na odeljenju Medicinsko-psihološke selekcije i Psihijatriji u Nišu tokom 2014-2015. godine. Od 2008. godine bavi se volonterskim radom i učešćem na projektima koji se bave osnaživanjem dece bez roditeljskog staranja i u hraniteljskim porodicama, kao i decom ulice. 2015. godine završava kurs Društva bihevioralne teorije i prakse iz Niša i stiče zvanje trenera asertivne komunikacije. Trenutno je na master studijama na Mašinskom fakultetu, smer Inženjerski menadžment, modul Menadžment inovacijama i razvoja proizvoda, kao i na master studijama na Niškom univerzitetu, smer Inženjerstvo inovacija. Raznolikih interesovanja, empatična i tolerantna, poštuje različitosti. Teži permanentnoj edukaciji i smatra da je učenje celoživotni proces.

Quote

“Ako vam se nešto ne sviđa, promenite to. Ako ga ne možete promeniti, postavite se drugačije. Ne žalite se.” Maya Angelou

BLOG

Psihološka procena se često primenjuje u procesu selekcije kandidata i odličan je način da se procene sposobnosti, osobine ličnosti, radne ...
[...]
Poslodavci na uvid imaju mnoge lične podatke kandidata i zaposlenih, naročito ukoliko se obavi psihološko testiranje kako bi se proverilo ...
[...]
Motivacija je jedna od najvažnijih tema u menadžmentu s obzirom da direktno utiče na ostvarivanje ciljeva kompanija. Predstavlja sve ono ...
[...]

Sofija Nikolić

Blogger

BIO

Nikolić Sofija je rođena 1993. godine. Osnovne studije je završila na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodni odnosi. U toku ali i nakon osnovnih studija, aktivan je učesnik usavršavanja i polaznik mnogih edukacija i seminara, a najznačajniji su: ”Open IT”, ”PR Days”, ”Regional Youth Leadership Forum”, seminari: ”Put Zapadnog Balkana ka EU”, ”25. godina od pada Berlinskog zida”, ” Dani javnih politika”. Učestvovala je u edukativnoj školi ”Teorija i praksa lokalne samouprave” i u edukaciji o ”Pisanju amandmana i učešće u simulaciji sednice Narodne skupštine Republike Srbije. Edukator je iz oblasti ”Parlamentarna demokratija”. Tokom studija je obavila stručnu praksu u trajanju od šest meseci.
Trenutno je na master studijama Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment ljudskih resursa (HR Management) i takođe je pohađala obuke iz oblasti ljudskih resursa, kao što su: ”Koučing”, ”Analiza posla”, ”Kadrovsko planiranje”. Trenutno se bavi HR analitikom.
Završila je kurs ”Digitalni marketing”, ”HTML & CSS”, ”Wordpress”.

Učestvovala je u izradi projekta ” Pozicioniranje i promocija digitalnih i ‘’managed’’ servisa kompanije Saga’’.

BLOG

Dobro poznata lokacija sastanaka i rastanaka u centru, kod sata, uvek postavlja pitanje gde ćemo na kafu?U gradu koji vrvi ...
[..]
Primena elektronskog menadžmenta ljudskih resursa se značajno povećala poslednjih godina, a organizacije sve više usvajaju ove sisteme kako bi ostvarile ...
[..]
Poslednjih godina svedoci smo da je globalizacija donela mnogo pozitivnih promena u poslovnom životu, ali i onih negativnih koji utiču ...
[..]
Danas je koučing (eng. coaching) jedan od najzastupljenijih pojmova, pa shodno tome nailazimo na veći broj autora i definicija samog ...
[..]

Merima Rastoder,Bachelor of economy, Marketing Management

Merima Rastoder,Bachelor of economy, Marketing Management

Blogger / HR & ECC

BIO

Rođena 1994. godine u Lippstadt-u u Njemačkoj.  1997. godine sa porodicom dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Nakon završene gimnazije i razvijanja već postojećih afiniteta prema pisanju, jezicima i kreativnosti, odlučila se da upiše Ekonomski fakultet u Sarajevu koji je pohađala na engleskom jeziku, odabirući smjer Marketing Management. Ovim smjerom je uspjela da razvije svoje organizacione i liderske vještine u kombinaciji sa svojom kreativnom stranom. Pored završenog fakulteta, pohađa kurs za Project Managera, budući da smatra da je to jedna od ključnih sposobnosti za sve njene nadolazeće poslove. Pored fakultetskih aktivnosti, član je liberalnog udruženja, sa kojim posjećuje seminare na teme kao sto su „Pametni Gradovi“, „Privatizacija na Balkanu“ i slične, organizovani od strane „„Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit“.  Učestvovanjem na seminarima, imala je priliku da bude dio projekata koji su se bavili pomenutim temama. Tečno i aktivno priča engleski i njemački jezik. Redovno se informiše o inovacijama na tržištu i razvoju marketinškog svijeta, voli da piše o ljudskim pravima, ekonomskim trendovima i općenito svjetskoj ekonomskoj slici. Izražavanje kroz pisanje  smatra svojom svakodnevnicom, teži ka tome da inkorporira uzbuđenost modernog stvaranja i vrijednosti tradicionalnog stvaranja.


Born in 1994. in Lippstadt, Germany. In 1997., her family came to Bosnia and Herzegovina. After finishing Gymnasium and developing already existing affinities for writing, languages ​​and creativity, she decided to study at the Faculty of Economics in Sarajevo, a course which was completely in English, choosing Marketing Management. By choosing this course she has managed to develop her organizational and leadership skills in combination with her creative side. In addition to graduating, she is attending a Project Management course, considering that this is one of the key skills for all of her upcoming jobs. In addition to the faculty activities, she is a member of a liberal association, with whom she visits seminars on topics such as “Smart Cities”, “Privatization in the Balkans” and similar, organized by the „Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit“. By participating in the seminars, she had the opportunity to be part of the projects that dealt with the above mentioned topics. She is fluent and active in English and German. She is regularly informed about market innovations and the development of the marketing world, she likes to write about human rights, economic trends, and generally the global economic image. Expression through writing is considered to be her everyday life, striving to incorporate the excitement of modern content and the value of traditional content.

Quote

„The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.“

BLOG

Ako tražite definiciju upravljanja karijerom, naći ćete spisak stvari koje treba da uradite. Izbor karijere, planiranje karijere, kontrolu, rukovanje itd ...
[...]
Postoje ključni koraci u izgradnji timova visokih performansi. Dok težimo konkurentnosti, kvalitetni timovi postaju sve kritičniji za naš uspjeh. Jedan ...
[...]
Definicija uspjeha u karijeri je vrlo lična. Za nekoga to može biti titula koju ostvari u nekom trenutku, dok za ...
[...]
Za uspješnu komunikaciju između različitih odjela u kompanijama odgovoran je Human Resources (HR) tim, a da bi se uspješno komuniciralo ...
[...]
Svi su motivisani. Svaka osoba ima nešto što smatra pogonom za daljne aktivnosti. Nekada su to ciljevi u životu, nekada ...
[...]


Azren Vucetović, Bachelor of Laws

Azren Vucetović, Bachelor of Laws

Law blogger
BIO

Azren Vucetović  rodjen 10.04.1992.godine u Rožajama(Crna Gora). Osnovnu školu i Gimnaziju zavrsio u Rožajama sa odličnim uspjehom. Tokom cetvorogodisnjeg skolovanja u srednjoj skoli postajem delegat svoje skole na drzavnom nivou za zastupanje ucenickih interesa i prava, clan koordinacionog odbora Debatnog kluba Gimanzije 30.Septembar Rožaje, clan Djackog parlameta, clan (ucesnik) NVO Forum MNE Projekat ,,Humans Rights“ , clan NVO Juventas i NVO Caritas kao i jedan od urednika lista Gimnazijalac djackih novina Gimnazije 30.Septembar Rožaje. Upisujem Pravni fakultet  Univerzitet Crne Gore 2011.godine  gdje sticem zvanje Bachelor prava 2016.godine. Trenutno se nalazim na specijalizaciji pravnih nauka na Pravnom fakultetu gdje namjeravam produzit dalje skolovanje i sticanje daljeg zvanja uz usvojeno znanje. Tokom skolovanja na Univerzitetu Crne Gore postajem clan Debatnog kluba Univerziteta Crne Gore od 2011.goidne a gdje godinu kasnije postajem clan organizacionog odbora. Ucesnik brojnih Debatnih liga, ucesnik rada MAPPs FPN i projekta ,,Parlamentarna praksa“, ucesnik rada simulacije Ujedininjenih Nacija,ucesnik simulacije  rada Evropskog  savjeta , ucesnik CGO Humas Rights i skole Poslovnih vjestina,itd. Aktivno govorim dva strana jezika (engleski i francuski) gdje ucim jos dva strana(italijanski i njemacki). Pored moje ljubavi prema pravu i pravdi tu postoji moja prva ljubav, a to je kosarka gdje sam se nekad bavio profesionalano a sada rekreativno,u toku mog napora da postanem kosarkas zajedno sa svojim timom  ,,Ibar  Rožaje“ osvojili smo kao pioniri i kadeti srebro i bronzu na kupu CG na drzavnom nivou.  Posebno interesovanje imam prema krivicnom pravom i krivici, kao i prema gradjnasko pravnoj katedri. U slobodno vrijeme koje preostane koristim da ga podijelim sa dragim ljudima i citanjem knjiga, a narocito tumacenjem Zakona i uporedjivanjem sa Evropskim direktivama i  Medjunarodnim evropskim pravom.

BLOG

Notar nova pojava XXI vijeka na prostorima Ex-Jugoslavije donosi mnogo promjena u pravnom sistemu država, naročito nakon rascjepa i nakon ...
[...]
 Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilastvu i pravosudnom ispitu  definiše sudskog pripravnika kao: ,,Lice koje prvi put zasniva ...
[...]

Ornela Čolić

Ornela Čolić

Blogger / HR & ECC

BIO

Rođena 1980. godine u Sarajevu gdje je završila školovanje zaključno sa Akademijom Scenskih Umjetnosti, Odsjek za Dramaturgiju. Pored rada u pozorištu na predstavama i performansima kao dramaturginja, na filmu kao scenaristica, režiserka i u produkciji, TV-u opet kao scenaristica i voditeljica, vrlo ponosna je na svoj kratki igrani film snimljen u LA koji je početak javnog bavljenja ženskim, ljudskim pravima i aktivizmom. U tom tonu je i blog koji vodi i piše ornelaweb.wordpress.com. Voli da piše, štaviše uživa u tome. Fotgrafija joj je strast i hobi. I da, work at and from home mum je divno objašnjenje njenog posla. Ima dvoje djece i jednog muža. I voli ih beskrajno.


Born in 1980 in Sarajevo, where she completed her studies with the Academy of Performing Arts, Department of Dramaturgy. In addition to working in a theater as a dramaturge in plays and performances, film as scriptwriter, director and in production, TV again as scriptwriter and TV host, she is very proud of her short feature film filmed in LA, which is the beginning of public engagement with women, human rights and activism. In that tone is a blog that she runs and writes ornelaweb.wordpress.com. She likes to write, she still enjoys it. Photography is her passion and hobby. And yes, work at and from home mum is a wonderful explanation of her job. She has two children and one husband. And she loves them infinitely.

BLOG

Frilenser (еngl. Freelancer) je osoba koja obavlja posao po ugovoru za određenu kompaniju, ali nije zaposlena u toj kompaniji. Frilenseri ...
[...]
Team building se pojavljuje početkom 80-ih godina prošlog vijeka u Americi, kao jedan od zaštitnih znakova novog kapitalizma. Danas svaka ...
[...]
Uspjeh nije jednostavna kategorija. Nekome je to napredovanje u karijeri, nekome velika porodica sa puno djece, nekom trećem putovanja po ...
[...]
Ljudski resursi za jednu radnu organizaciju su, najpre, svi njeni zaposleni, ali se u njih mogu ubrojati i svi oni ...
[...]
Donald Trump: „ Ako se vi sami ne pobrinete za svoj brand, neko drugi će to učiniti za vas, a ...
[...]

Monika Sibinovska

Monika Sibinovska

Law blogger

BIO
 

Monika Sibinovska was born 1991 in Skopje, Macedonia. She received the bachelor degree in Law in 2012, and mastered in the field of business law / trade law in 2014 at the Faculty of Law “Iustinianus Primus”, University “Sts. Cyril and Methodius” in Skopje.

She works as in-house counsel with expertise in trade law, labor law and data protection regulation.

Alongside with she is organizer of “Skopje Legal Hackers” – a local chapter of the global movement Legal Hackers form New York and actively participate in projects and researches in the field on legal risk management, legal informatics, legal design and online dispute resolution.

——————–

Моника Сибиновска е родена 1991 година во Скопје, Македонија. Дипломира право во 2012 година, а магистрира во областа на деловно право / трговско право во 2014 на Правниот Факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.

Работи како корпоративен правник со експертиза во трговско право, трудово право и регулативата за заштита на личните податоци. Паралелно со ова, таа е огранизатор на “Skopje Legal Hackers” – локално поглавје на глобалното движење Legal Hackers од Њујорк и активно учествува во проекти и истражува во полето на менаџментот со правен ризик, правна информатика, правен дизајн и онлајн резрешување на спорови.

BLOG
 

“Once a new technology rolls over you, if you’re not part of the steamroller, you’ re part of the road” ...
Read More

Jovana Skrinjik

Jovana Skrinjik

Blogger / HR & ECC

BIO

Jovana Skrinjik je rođena 16.12.1989. godine u Beogradu. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu – Zemunu na temi „Neke biološke karakteristike klonove sorte Prokupac“. Iskustvo u struci je stekla radom na Radmilovcu i posetom poljoprivrednih domaćinstava u Srbiji. Predhodno je stekla znanje prehrambenog tehničara i praksu u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa i Polimarku.
Svoje iskustvo i znanje, koje je stekla dugim školovanjem i radom, primenjuje radeći na projektima Organske proizvodnje, u timu za Preduzetništvo nevladine organizacije Centar za razvoj ideja, koju podržava Ministarstvo omladine i sporta. U slobodno vreme čita knjige, sluša muziku, pleše, uređuje enterijer, bavi reciklažom, proučava Nauku Ličnog Prosperiteta. Usavršavajući se na Goethe Institutu i LinkedIn– u služi se nemačkim i engleskim jezikom.

BLOG

Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inovaciju poslovanja preduzeća, stvaranje novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Sagledavajući materijal međunarodnih ...
Read More

Đina Glavčić-Kostić

Đina Glavčić-Kostić

Blogger

BIO

Đina Glavčić-Kostić rođena je 1997. godine u Požarevcu. Završila je Požarevačku gimnaziju kao nosilac diplome NJKV Aleksandar II Karađorđević, paralelno i Srednju muzičku školu „Stevan Mokranjac“ u Požarevcu, smer – dizajn zvuka. Student je treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Bavi se komparativistikom indoevropskih jezika, diplomatijom i međunarodnim pravom kroz Modele Ujedinjenih Nacija na kojima je višestruko nagrađivana, a zanimaju je antropologija i filozofija prava, književna kritika i reforma obrazovnog sistema u primamljiv i “student-friendly”.

BLOG

Ovaj „dugometražni“ blog će ponuditi baze na koje se student početnik može osloniti, a na koje se zreo, elokventni pravnik …
Read More

Milica Obradović

Milica Obradović

Blogger

BIO

Milica Obradović rodjena je 24. 04. 1994. godine u Požarevcu, gde je završila srednju medicinsku školu i stekla zvanje diplomirana medicinska sestra- vaspitač. Milica je tokom osnovne i srednje škole bila odlična učenica, a marljivost nije izostala ni tokom fakultetskih dana. Upisala je studije psihologije 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu i uspešno ih završila 2017. godine, nakon čega upisuje master studije. Baš kao i osnovne studije, Milica završava master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je u potrazi za stručnom praksom, koja bi joj pružila priliku da primeni, ali i unapredi svoje teorijko znanje, kao i da razvije različite veštine. Volela bi da se pridruži određenom HR timu i maksimalno doprinese svojom posvećenošću, zalaganjem i možda nekim novim idejama i drugačijom perspektivom. Milica važi za izuzetno organizovanu, odgovornu i vrednu osobu, a nada se da će se takvom dokazati i tokom svoje karijere. Dok se to ne desi, Milica uživa da volonterski održava radionice na temu stigme usmerene prema mentalnim poremećajima i time doprinosi osvešćivanju mladih ljudi. Pored toga, Milica voli da piše kratke tekstove, pa, iako je do sada samo jedan dopreo do šire javnosti, nada se da će nastaviti da napreduje u tome.

BLOG

Kao oblik maltretiranja na radnom mestu, seksualno uznemiravanje predstavlja, najpre, značajan izvor stresa na radu. S obzirom na to da ...
Read More
O diskriminaciji prilikom zapošljavanja možemo govoriti u slučaju kada praksa zapošljavanja nejednako utiče na određenu grupu ljudi, te se dešava ...
Read More
Najpre, evo jedne od definicije intervjua: ,,Intervju predstavlja sredstvo selekcije čiji je cilj da se predvidi poslovni učinak kandidata na ...
Read More
Kako bi proces regrutacije i selekcije kandidata bio uspešan, neophodno je pratiti sledeće korake: Planirajte i predvidite potrebnu radnu snagu ...
Read More

Olga Nazarčić

Olga Nazarčić

Blogger

BIO

Olga Nazarčić je rodjena 2. januara 1999. Završila je srednju poljoprivrednu školu, smer- turistički tehničar u Vršcu.
Oduvek je volela jezike, pisanje i umetnost. Učestvovala je u nekoliko pozorišnih predstava i nastupala na recitatorskim takmičenjima.
Trenutno uči rumunski jezik u Temišvaru, gde planira da nastavi studije marketinga.
Voli muziku, mačke, putovanja i knjige.

BLOG

Čovek je bogat onliko koliko jezika govori, kaže stara izreka. Učenje novog jezika može poboljšati vaše pamćenje, koncentraciju i svakako ...
[...]
Pitanje izbora fakulteta je jedno od najvažnijih, ali i najtežih za sve buduće maturante. Kada sam razmislljala o tome šta ...
[...]

Ivana Kočan

Ivana Kočan

Blogger

BIO

IVANA ĐOKOVIĆ – KOČAN, Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za Srpski jezik i lingvistiku. Nakon završenih studija završila smer Država i političko nasilje pa i odbranila master tezu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kako diplomski rad tako i master teza su zapravo samostalno naučno istraživanje multikulturalnih veza na našim prostorima. Naučni radovi, osvrti i prikazi koje zatim piše su zasnovani na raznobojnim temama. Suština pisanja različitih prikaza se prvenstveno odnose na prosvetni sistem i davanje predloga za unapređenje rada sa decom kako u učionici, tako i online. Posvećena učenicima svih uzrasta godinama radi na individualnim ili grupnim edukacijama iz nastavnog predmeta srpskog/crnogorskog/bosanskog/hrvatskog jezika. S druge strane izuzetno posvećena temi nacionalnih saveta nacionalnih manjina, te i saradnica na projektima koji budno prate rad saveta i rešavanje velikih izazova u višekulturalnoj sredini. Nakon angažovanja u nekoliko nvo organizacija okreće se frilensu. Nakon iskustva kao profesorica u osnovnoj i srednjoj školi, stiče iskustva u privatnom sektoru. Tvrdi da bi timskim radom frilenseri mogli uz malo sluha državnih organa da unaprede zajedno društvo u kojem živimo. Aktivno piše i objavljuje. Živi u Crnoj Gori.
Dejana Srdić

Dejana Srdić

Blogger

Rođena sam 18.12.1993. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu sam završila u Bačkoj Palanci potom i Fakultet tehničkih nauka na Departmanu za Industrijsko inženjerstvo i menadžment u Novom Sadu, odsek Projektni menadžment.
Zaposlila sam se na poziciji Lean Junior inženjera još u toku školovanja, u ozbiljnoj i velikoj kompaniji kao što je autoindustrija.
I pored toga nisam odustala od daljeg usavršavanja s toga sam upisala Softversko inženjerstvo na IT Akademiji, gde se samostalno, putem kurseva, predavanja, konsultacija obučavam za novine koje nam se nude, jer volim i želim da učim nove stvari, pogotovo koje mogu da mi posluže za dalje napredovanje.
Elem, kada bih ostavila „ozbiljnost“ za čas po strani, pojavio bi se Alter ego (moje drugo Ja) na drugoj polovini dana koji voli da ispija kafe, uživa u Suncu, upija okruženje, čita dobre i kvalitetne knjige, novine, tekstove, blogove…upiše dobru misao, plan, zapažanje u svoju Notes, planira, mašta, fotografiše neobične fotografije i da im neobičan naziv na Instagramu, zapazi neobičnu umetnost i zasadi cveće za terasu.
Potrebno je, ako postoji, nezadovoljstvo koje ne može tako lako da se iskoreni, bar ga nadomestiti zadovoljstvom koje možemo stvoriti u toj drugoj polovini dana, kada smo samo svoji.
Tamara Banjac

Tamara Banjac

Blogger

BIO

Tamara Banjac je rođena 19.3.1983. godine u Novom Sadu, gde je provela svoje prve 3 i poslednjih 20 godina. U međuvremenu, odrasla je u Karavukovu.
Tamara je diplomirala na marektingu i finansijama na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, na kojem nije stekla obrazovanje koje je kao ono iz čuvenog Mendelinog citata, „najjače oružije koje možete upotrebiti da menjate svet“, u koji danas iskreno veruje. Tamara, i dan danas prepričava iskustvo sa svog prvog posla u banci, kada kao tek diplomirana ekonomistkinja nije znala da popuni menicu. Neprijatnost koju je doživela, naterala je da se zapita čije je to odogovornost: „Ako sistem formalnog obrazovanja ne može da me osposobi za tržište rada, šta ja mogu da uradim po tom pitanju?“
Ne dugo posle toga, sa grupom istomišljenika/ca ili boje reći mladih ljudi koji su se našli u sličnoj situaciji, osniva udruženje mladih CEIR – Centar za edukaciju, istraživanje i razvoj kroz koje se zalaže za prenos praktičnih znanja i vešitna. U CEIR-u, zajedno sa svojim kolegama, Tamara sprovodi projekte u koje uključuje mlade i pruža im mogućnost da kroz praktičan rad steknu znanja i veštine u skladu sa kretanjima na domaćem i globalnom tržištu rada.
Od nedavno, po završenom jednogodišnjem kursu Jonšoping Univerziteta iz Švedske, Tamara je i omladinska radnica. Metodologiju i principe omladinskog rada, za koje veruje da imaju veliki potencijal primene u različitim oblastima života i rada, nastoji da uspešno implementira u rad udruženja.
Trenutno, Tamara radi i kao posovni konsultant u preduzeću za poslovno savetovanje i menadžment Beta Consulting, gde samostalno ili u timu vodi domaće i menđunarodne projekte u oblasti finansija, projektnog menadžmenta i ljudskih resursa.
Danas, posle destogodišnjeg iskustva rada u privatnom, javnom i nevladinom sektoru, Tamara veruje da su okosnica svake promene i uspeha ipak ljudi, i da zajedno, svi mi, možemo svet da učinimo boljim mestom.

Quote

„Obrazovanje je najjače oružije koje možete upotrebiti da menjate svet“ – Nelson Mendela

Srđan Todorović

Srđan Todorović

Rođen 28.09.1991. u Gradišci, u istom mestu završio srednju školu, smer Veterinarski tehničar. Nakon toga nastavlja razvijanje u istoj profesiji, završava Veterinu na Univerzitetu u Novom Sadu. Ima iskustva u struci.

Martina Milovanović

Martina Milovanović

Blogger
BIO
Martina Milovanović je rodjena 1994. godine u Čačku gde je završila osnovnu kao i srednju školu – Gimnaziju, smer prirodno matematički. Takodje je završila osnovnu mužičku školu odsek klavir tokom čijeg pohađanja se uspešno takmičila i osvojila brojne nagrade. Medicinski fakultet je upisala 2013.godine u Beogradu a od 2017. godine pohadja EAGT gde se školuje za geštalt psihoterapeuta. Tokom školovanja se takmičila i osvajala nagrade iz oblasti matematike i fizike. To znanje danas koristi u držanju radionica za učenike osnovnih škola, gde im pomaže da uspešno savladaju upravo te predmete. Odlično se služi engleskim jezikom, dok znanje slovenačkog i nemačkog jezika i dalje usavršava.

Gaji ogromnu ljubav prema životinjama te je volonter udruženja – Sloboda za životinje. Aktivan je učesnik kampanje – Za Srbiju bez krzna, kao i mnogih akcija vezanih za širenje svesti o pravima životinja i veganskom načinu življenja. Uživa u radu sa decom a jedno od lepših iskustava joj je učešće u projektu – Bolnica za medvediće. Pored toga poseduje interesovanja za ekologiju, alternetivne vidove medicine i umetnost. U slobodno vreme voli da crta i slika, usavršava tehnike učenja i pamćenja, pohađa plesne radionice, pomaže napuštenim psima i mačkama, čita literaturu iz oblasti filozofije i psihologije i piše tekstove na različite teme.

BLOG

No posts found.

Dragana Ilić

Dragana Ilić

Blogger

BIO

Dragana Ilić je rođena 1991. godine na Cetinju.

U Herceg Novom završava gimnaziju, a u Beogradu Visoku građevinsko-geodetsku školu, smer geodezija. Za vreme studija bavila se volonterskim radom i na taj način stekla iskustvo, poznanstvo, veštine komunikacije, organizacije i saradnje u timu.

U slobodno vreme planinari, putuje, fotografiše, piše, ćita, uvek istražuje i pomera svoje granice. Želela bi da pomeri ljude iz “zone komfora” i da im dokaže da je se sve može kada se hoće.

BLOG

Skadarlija, urbana kaldrma i ulica koja priča million priča godinama, ima još jednu zanimljivu, a možemo reči slatku i ukusnu …
Read More
Početak jeseni donosi osećaj dolaska hladih dana a toplog doma, boravka sa porodicom, kod nekih i najavu filmova vikendom u …
Read More
Šta vas inspiriše? Pokreće? Da li maštate u slobodno vreme, da li pišete, čitate? Da li posmatrate šta vas okružuje …
Read More
Nikada se nisam ubrajala u konformiste, želela da poštujem norme, ispunjavam očekivanja i da na neki način ograničim um i …
Read More
Strastveni sam čitalac i moram priznati da mi je najteže da izdvojim jednu knjigu koju bih nazvala omiljenom. Međutim postoje …
Read More
S obzirom na to da sam letnje dete, čim osetim prve talase toplote i miris mora (lavandu, so, ruzmarin itd.) …
Read More

Advicers / Professor community

JOURNAL MEMBERS