U okviru projekta, pobednički video,  OŠ Miloje Vasić, Beograd – POGLEDAJTE OVDE.

FOTOGRAFIJE možete pogledajte OVDE.

 

Socijalna inovacija u funkciji saobraćajne bezbednosti

„Budi inovativan – Kreiraj saobraćajnu bezbednost”

Projekat je konceptualno baziran na inostranim iskustvima, pre svega po ugledu na strateška dokumenta EU (Evropa 2020, Horizon 2020) i Socijalnu inovaciju sa ciljem promovisanja transparentnosti i interakcije između svih učesnika u saobraćaju, gde želimo da postojeće probleme kanališemo kroz proces inovativnih rešenja, predloga i oglednih primera u praksi i na terenu.

Aktivna participacija u projektu, mogla se ostvariti putem web sajta za projekat. gde su bili Propisi iz oblasti bezbednosti saobraćaja, besplatni za preuzimanje, uputstva i objašnjenja Socijalne inovacije, Evrope 2020 I Horizona 2020 sa aktuelnim predlozima Projekata, kao i pojašnjenja kako građani svoje predloge mogu pretvoriti u projekte.

Takođe, mladi do 35.godina starosti, sa teritorije Grada Beograda, imali su mogućnost da snime video sa odgovorom šta je za njih bezbednost saobraćaja.

Istovremeno, predstavnici stručne i naučne javnosti, imali su aktivno učešće pisanjem eseja, na temu iz oblasti bezbednosti saobraćaja, koji s ubili predstavljeni na završnoj Konferenciji u aprilu 2015.godine.

Projekat je finansiran iz budžeta Grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj, u periodu od 02.12.2014.godine do 02.06.2015.godine. 

Osnove saobraćajne kulture uz primenu digitalne inovacije (vebinara) kao modelu prevencije i usvajanja pozitivnih stavova ponašanja u saobraćaju – Poštuj propise, budi saobraćajno kulturan! Projekat ima za cilj da na sveobuhvatan način postavi osnove saobraćajne kulture koristeći inovacaju i digitalne tehnologije, kako bi što većem broju građana približila značaj iste i uticala na razvoj pozitivnih stavova o bezbednosti saobraćaja. Edukacijom na inovativan način, veći broj građana biće u mogućnosti da se pravovremeno informiše. Projekat finansira Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj. (Oktobar 2016 – Mart 2017)
Aplikacija je kreirana u okviru projekta „Edukacija i podizanje svesti o bezbednosti saobraćaja kod mladih kroz kreiranje i upotrebu mobilne aplikacije kao modelu inovativno-kreativnog učenja“ koji sprovodi Nomotehnički centar uz finansijsku podršku Gradskog sekretarijata za saobraćaj grada Beograda. Edukacija i podizanje svesti o bezbednosti saobraćaja kod mladih kroz kreiranje i upotrebu mobilne aplikacije kao modelu inovativno-kreativnog učenja Aplikacija ima tri glavne kategorije, a to su:- Mladi u saobraćaju – u okviru koje postoji mapa školskih ustanova u Beogradu, informacije o bezbednom ponašanju u saobraćaju, greškama mladih vozača, uticaju alkoholizma na ponašanje u saobraćaju, kao i pregled saobraćajnih znakova;- Prekršaji i osiguranje – pregled informacija vezanih za obavezno osiguranje putnika, krivičnopravnu odgovornost u saobraćaju, proceduru u slučaju saobraćajne nesreće vezanu za naplatu štete, kao i infomacije o kaznama za prekršaje u saobraćaju;- Aktivizam – pregled informacija vezanih za bezbednost dece u saobraćaju i predlozi inovativnih modela za rešavanje pitanja bezbednosti dece u saobraćaju.Aplikacija sadrži i tri ankete kojima korisnici i korisnice testiraju svoje znanje na temu bezbednosti u saobraćaju. (Oktobar 2015 - April 2016)
Socijalna inovacija u službi efikasnog ostvarivanja prava socijalne zaštite – Budi uključen! Projekat je pomogao mamama i trudnicama kroz besplatnu pravnu pomoć i pomoć u obrazovanju u vidu podrške u objavi stručnih i naučnih radova, kao načinu direktnog podsticaja u nastavku obrazovanja koje našoj ciljnoj grupi može pružiti bolje uslove za kasniji život. Takođe, aktivnosti su bile namenjene i organima lokalne samouprave koji se bave socijalnom zaštitom naročito kroz spoznaju novih modela koje i u budućnosti mogu primenjivati u profesionalizaciji rada, uz upustva iz strateških dokumenata Evropa 2020 kao i projekata za finansiranje iz inostranstva, Horizon 2020 i direktna primena socijalne inovacije u oblasti socijalne zaštite.Projekat uz finansijsku podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Gradske uprave grada Beograda.

...i mnogi drugi!