IZVRŠENJE PREKRŠAJA

Izvršenje prekršaja se sastoji iz tri elementa prekršaja:

  1. radnje izvršenja prekršaja,
  2. vremena izvršenja prekršaja i,
  3. mesta izvršenja prekršaja.

Radnja izvršenja prekršaja:

Na osnovu člana 10. Zakona o prekršajima[1], prekršaj može biti izvršen činjenjem ili nečinjenjem. Prekršaj je izvršen nečinjenjem kad je propuštanje da se preduzme određeno činjenje propisom predviđeno kao prekršaj.

Vreme izvršenja prekršaja:

S obzirom na to, da prekršaj može biti izvršen samo činjenjem ili nečinjenjem. Vreme kad je izvršen prekršaj, predstavlja vreme kada je učinilac radio (činjenje) ili bio dužan da radi (nečinjenje), bez obzira kada je posledica nastupila.

Mesto izvršenja prekršaja:

Prema članu 12. Zakona o prekršajima[2], prekršaj je izvršen kako u mestu gde je učinilac radio ili bio dužan da radi, tako i u mestu gde je posledica nastupila.

Nema prekršaja, ako je:

  1. radnja propisana kao prekršaj učinjena u nužnoj odbrani;
  2. radnja propisana kao prekršaj učinjena u krajnjoj nuždi.
  3. učinilac postupao pod dejstvom neodoljive sile.

Izuzetak, za pokušaj prekršaja učinilac će se kazniti samo ako je to posebno propisano.

  • Nužna odbrana: je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili od dobra drugoga odbije istovremeni protivpravni napad.

Zakon o prekršajima popisuje, da se učinilac može blaže kazniti, ako je prekoračio granice nužne odbrane. Učinilac se može osloboditi od kazne, ako je to prekoračenje učinio pod naročito olakšavajućim okolnostima.

  •  Krajnja nužda: postoji ako je prekršaj učinjen da učinilac otkloni od svog dobra ili dobra drugog istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, i ako pri tome učinjeno zlo nije veće od zla koje je pretilo.

Isti slučaj, kao i kod nužne odbrane, učinilac se može osloboditi od kazne, ako je to prekoračenje učinjeno pod posebno olakšavajućim okolnostima,

  •  Sila i pretnja: ako su korišćene u izvršenju prekršaja, učinilac se može blaže kazniti, ako se sila i pretnja ne mogu smatrati neskrivljenom opasnošću u smislu člana 14. Zakona o prekršajima[3].

[1] Zakon o prekršajima, “Sl. glasniku RS”, broj 65/2013, 13/2016 i 98/2016-OUS

[2] Ibid.

[3] Ibid.

Autor teksta:

[amo_member id=”5882″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru projekta, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse.

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jelica Kusmuk.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.