m
O NAMA

Nomotehnički centar beograd

Nomcentar NGO predstavlja strukovno udruženje osnovano 23.aprila 2013.godine sa sedištem u Beogradu za oblasti prava i nomotehničke delatnosti, edukacije i izdavaštva.

Pored mnogobrojnih projekata koji implementiraju socijalnu inovaciju, registrovani smo od strane Ministarstva pravde Republike Srbije kao pružaoci besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.

Edukativne radionice

Naše udruženje se u ostvarivanju svojih ciljeva bavi edukacijom, stoga, pogledajte aktuelne pozive i obrazujte se na prav(n)i način.

Projektni menadžment

Izbor iz naših projekata na jednom mestu kao i predstavljanje jedinstvenih edukativnih sesija iz projektnog menadžmenta.

m
ŠTA MOŽETE NAĆI NA NAŠEM SAJTU

OD INOVACIJE DO MAGAZINA

Na našem sajtu naći ćete naše projekte a neki od njih su pravni magazin, HR magazin, lifestyle blog, projektni menadžemtn, edukativne radionice, i na kraju, pravo i socijalna inovacija.