Ekonomski i blog ljudskih resursa

ISTINA O CV-U: ŠTA POSLODAVCI ŽELE DA PROČITAJU

Prvo, nemoguće je pročitati misli bilo kojoj osobi, a posebno onoj koja nas intervjuiše, jer je veoma vešta u tome. Trema koja nas obuzme prilikom intervjua nas sputava da pokažemo svoju najbolju verziju sebe. Ali, svakako je moguće savršeno se pripremiti i naučiti neke začkoljite prilikom pisanja cv-a i samim tim deo pripreme za intervju je gotov.

Tehnički saveti su već poznati, a u ovom tekstu će biti akcenat na drugu stranu biografije.

Osnovno pravilo kada je u pitanju pisanje cv-a je:

Napisati istinite podatke!

Mnogi ljudi u želji da zablistaju, u svom cv-u dodaju podatke koji nisu baš istiniti.

Takvi podaci tokom intervjua se lako prepoznaju kao neistiniti. Intervjueri su osobe koje na osnovu pojedinosti mogu otkriti da i niste baš  iskreni u navodjenu podataka.

Istraživanja pokazuju da HR provede 10 sekundi prilikom čitanja biografija kandidata. Tada je veoma bitna estetika cv-a.

  1. Odaberite drugačiju formu za popunjavanje podataka od onih na internetu, pretražite malo bolje ili čak sami osmislite, budite kreativni. Svakako, preglednost podataka je jako bitna. Forma treba biti jasna i čitka.
  2. Sledeći korak je fotografija

Potrudite se da napravite fotografiju na jednobojnoj pozadini i zauzmite prirodni stav. Fotografije sa proslava, odmora, u neprikladnoj odeci i pozadini, obavezno zaobidjite.

  1. Obavezno navedite svoje osnovne podatke: broj telefona, adresa….itd.
  2. Radno iskustvo poredjajte hronološki; ukratno navedite pozicije i vaša zaduženja.

Budite oprezni kada je u pitanju opisivanje radnog mesta, pre nego što pošaljete pročitajte i zamislite kakav je utisak ostavila ta osoba i kakve je veštine  pokazala.

Ukoliko nemate radno iskustvo,navedite projekte sa fakulteta na kojima ste učestovali i opišite učešće.

  1. Jako je bitno napraviti selekciju u informacijama koje pišete u svojoj biografiji.

Prilagodite opis pozicije na konkursu i vaše veštine u cv-u.

  1. Navedite i svoje hobije i znanja stranih jezika.

Jako je bitno da znate: Poslodavci žele iz cv-a da prepoznaju energiju, želju za usavršavanjem i raznovrsnost vaših veština. Neka informacije prikazuju vaše veštine, ono u čemu ste posebni. Budite spemni na pitanja o pozicijama/projektima na kojima ste radili, jer to su ključne pojedinosti u kojima se najbolje može videti kakvi ste na poslu.

Ostavite svoj pečat.

Napišite cv onako kako bi želeli da vas poslodavci vide.

Autor teksta:

Sofija Nikolić

Blogger
BIO
Nikolić Sofija je rođena 1993. godine. Osnovne studije je završila na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodni odnosi. U toku ali i nakon osnovnih studija, aktivan je učesnik usavršavanja i polaznik mnogih edukacija i seminara, a najznačajniji su: ”Open IT”, ”PR Days”, ”Regional Youth Leadership Forum”, seminari: ”Put Zapadnog Balkana ka EU”, ”25. godina od pada Berlinskog zida”, ” Dani javnih politika”. Učestvovala je u edukativnoj školi ”Teorija i praksa lokalne samouprave” i u edukaciji o ”Pisanju amandmana i učešće u simulaciji sednice Narodne skupštine Republike Srbije. Edukator je iz oblasti ”Parlamentarna demokratija”. Tokom studija je obavila stručnu praksu u trajanju od šest meseci.
Trenutno je na master studijama Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment ljudskih resursa (HR Management) i takođe je pohađala obuke iz oblasti ljudskih resursa, kao što su: ”Koučing”, ”Analiza posla”, ”Kadrovsko planiranje”. Trenutno se bavi HR analitikom.
Završila je kurs ”Digitalni marketing”, ”HTML & CSS”, ”Wordpress”.
Učestvovala je u izradi projekta ” Pozicioniranje i promocija digitalnih i ‘’managed’’ servisa kompanije Saga’’.
BLOG
Koliko god se trudili da nam sve bude savršeno, ipak život je nepredvidiv i često nas stavlja u situacije iz ...
[..]
Dobro poznata lokacija sastanaka i rastanaka u centru, kod sata, uvek postavlja pitanje gde ćemo na kafu?U gradu koji vrvi ...
[..]
Primena elektronskog menadžmenta ljudskih resursa se značajno povećala poslednjih godina, a organizacije sve više usvajaju ove sisteme kako bi ostvarile ...
[..]
Poslednjih godina svedoci smo da je globalizacija donela mnogo pozitivnih promena u poslovnom životu, ali i onih negativnih koji utiču ...
[..]
Danas je koučing (eng. coaching) jedan od najzastupljenijih pojmova, pa shodno tome nailazimo na veći broj autora i definicija samog ...
[..]

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Tekstovi u okviru HR & ECC blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Sofija Nikolić.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.