SEZONSKI RADNIK- ČOVEK KOJI IMA SVOJA PRAVA

Posted Posted in Pravni blog, Radno pravo i socijalna zaštita

Sezonski poslovi, naročito u oblasti poljoprivrede poznati su kao izvor većih prihoda za vreme leta. Sezonski radnici, popularni „sezonci“, tada su u prilici da rade po znatno višim dnevnicama. Nije nepoznat ni trend medju gradskom omladinom koja koristi slobodno vreme tako što će se obreti u ulozi berača voća ili neke druge kulture. Ipak, godinama […]

RAD VAN RADNOG ODNOSA III DEO – UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Posted Posted in Pravni blog, Radno pravo i socijalna zaštita, Studentska stanica

Prema Zakonu o radu[1], zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca, može da zaključi Ugovor o dopunskom radu kod drugog poslodavca, a najviše do jedne trećine radnog vremena. Karakteristike Ugovora o dopunskom radu Ugovor o dopunskom radu sadrži sve elemente kao i Ugovor o radu, tj. lice koje se prima na rad […]

USLOVI I POSTUPAK ZA USVOJENJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Posted Posted in Pravni blog, Radno pravo i socijalna zaštita

Usvojenje je ustanova socijalne zaštite i porodičnog prava. Sa stanovišta socijalne zaštite, usvojenje ostvaruje značajnu funkciju zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Sa stanovišta porodičnog prava ono je jedan od načina zasnivanja, održavanja i produženja porodice. [1] USLOVI I POSTUPAK ZA USVOJENJE U REPUBLICI SRPSKOJ Za punovažnost usvojenja potrebno je da su usvojilac i usvojenikovi roditelji, […]

KAKO ZASNOVATI RADNI ODNOS KAO PRIPRAVNIK U SUDOVIMA CRNE GORE?

Posted Posted in Pravni blog, Radno pravo i socijalna zaštita

 Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilastvu i pravosudnom ispitu  definiše sudskog pripravnika kao: ,,Lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika u sudovima, odnosno Državnom tužilaštvu, pored uslova za zasnivanje radnog odnosa pripravnika u sudu i Državnom tužilaštvu propisanih Zakonom o sudovima i Zakonom o Državnom tužilaštvu, mora imati položen ispit […]

USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU

Posted Posted in Pravni blog, Radno pravo i socijalna zaštita

Postoji pet slučajeva za ostvarivanje prava, kojim se stiče penzija:  Prvi slučaj starosti – sticanje prava na starosnu penziju.  Drugi slučaj invalidnosti – sticanje prava na invalidsku penziju.  Treći slučaj usled smrti člana porodice – sticanje prava na porodičnu penziju, i sticanje prava na naknadu pogrebnih troškova.  Četvrti slučaj, usled telesnog […]

PRAVNI TRETMAN STUDENATA – RODITELJA U CRNOJ GORI

Posted Posted in Pravni blog, Radno pravo i socijalna zaštita, Studentska stanica

Članak se bavi pravnim tretmanom i položajem studenata koji su istovremeno i roditelji, koji uz najvažniju ulogu u životu- biti dobar otac/ dobra majka, uzor svom djetetu, izvršavaju svoje studentske obaveze. Zakonske mogućnosti roditelja – studenata i njihova prava u odnosu na ostale navode se Statutima Univerziteta u Crnoj Gori. Crnogorski Univerziteti su Univerzitet Crne […]

Osnove Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu

Posted Posted in Pravni blog, Radno pravo i socijalna zaštita

Svaki čovek provede veliki deo svog života na radnom mestu. Iz tog razloga se javila potreba i obaveza društva i države da stane u zaštitu zaposlenih lica. U savremenim radnim zakonodavstvima, nakon dugotrajne borbe radničkih udruženja, ova vrsta zaštite ulazi u osnovna prava zaposlenih. Danas se bezbednost i zdravlje na radu vezuje za uslove rada […]

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA POČETNIKE

Posted Posted in Pravni blog, Radno pravo i socijalna zaštita

Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života, i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene zakonom odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. [1] Teret dokazivanja da uslovi za zasnivanje radnog odnosa postoje su na strani radnika. Opšti uslovi se određuju nezavisno od poslova radi kojih […]