NAUČITE VEŠTINU ASERTIVNE KOMUNIKACIJE

Posted Posted in Ekonomski i blog ljudskih resursa

Kako je komunikacija sastavni deo naše svakodnevnice, veoma je važno znati kako komunicirati i izneti sopstvene stavove i mišljenja na pravilan način. Bilo u profesionalnim ili privatnim odnosima, delotvorna komunikacija jedan je od presudnih faktora za postizanje uspešnih rezultata. Ono što treba imati na umu jeste da je komunikacija veština koja se uči i razvija […]

POZIV NA ODBRANU AMATERIZMA

Posted Posted in Lifestyle

 (Možemo li zajedno da pokrenemo nove stvari?) Imala sam čast da budem deo projekta koji pokreće pitanje sudbine amaterizma u kulturi. Ne znam kako vi pristupate svom pisanju i istraživanju, seminarskim radovima, diplomskim ili master, ili nekoj drugoj analizi, ali moram priznati da istraživanje amaterizma je ostavilo na mene iznenađujuće dubok utisak. Taj utisak je […]

JAVNI IZVRŠITELJI

Posted Posted in Pravni blog

U cilju usaglašavanja našeg pravnog sistema sa pravnim sistemima zemalja članica Evropske Unije, utemeljen je novi institut u pravnom sistemu – javni izvršitelji. Neki od osnovnih problema u vezi sa izvršenjem u Republici Srbiji su dužina trajanja izvršnog postupka i neizvesnost u pogledu namirenja potraživanja izvršnog poverioca. Najbitniji razlog uvođenja javnih izvršitelja jeste nedelotvornost izvršenja […]

ODAVANJE SLUŽBENE TAJNE

Posted Posted in Pravni blog

Interesi službe, odnosno opšti interesi koji stoje u osnovi tretiranja nekih podataka ili činjenica tajnim, nalažu potrebu da se obezbijedi i sačuva tajnost određenih podataka saznatih od strane službenih lica u vršenju službe. U suprotnom, njihovim otkrivanjem ili saopštavanjem moglo bi biti ugroženo pravilno i efikasno vršenje službe i uopšte povjerenje javnosti u profesionalnost i […]

NAKNADA ŠTETE USLED POVREDE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Posted Posted in Pravni blog

Naknada štete je zakonom propisana obaveza da „ (…) ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice“.[1] Šteta se može podeliti na stvarnu tj. običnu štetu ili izgubljenu dobit (tzv. pretpostavljena šteta), kao i na materijalnu (u smislu umanjenja vrednosti dobra koje je oštećeno) ili […]

Radionica 3 u 1: Copywrite, blog plus WordPress

Posted Posted in Vesti

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, skraćeno Nomcentar, poziva Vas da nam se priključite. Radionica 3 u 1: Copywrite, blog plus wordpress, daje Vam osnovu pisanja, uči Vas kako da pravilno uradite copywrite u praksi, kao i kako da sami napravite svoj WordPress blog ili sajt. Nakon uspešno održanih radionica tokom 2018.godine, odlučili smo da uvedemo […]