Zašto preporučujem predstavu „Jami distrikt“?

Svi oni koji žive u sredinama koje se nisu okupile oko dasaka koje život znače – gube neprestano. Iznova se govori o odlasku ljudi iz naše zemlje, ali i iz zemalja u okruženju. Priča se i o pomeranjima iz manjih sredina ka većim. Tom prilikom, ističe se, da se organizovanim prevozom može stići na značajne koncerte, premijere ili sportske priredbe. Kažu to je recept za „bogaćenje“ kulturnog života!

Pitanja za vas glase:

  1. Da li ste otputovali negde motivisani kulturnim sadržajem?
  2. Da li pristajete da putujete u veći grad ili želite manifestacije u svom mestu?
  3. Ko pravi kulturni sadržaj u Vaše ime?
  4. Želite li u pozorište?

U to ime: šaljem vam šarene čestice sa bine, jer želim da budete sa mnom. Da, baš svi Vi koji to isto želite. Kako sam se našla u Crnoj Gori u oktobru mesecu posetila sam Dom kulture u okviru zimske scene čuvenog festivala „Barski ljetopis“ koji se tradicionalno održava u Baru.
U punoj dvorani sedela sam sama. Odvojena od celine, sa jedinstvenom emocijom. Nisam znala da me čeka predstava u kojoj sam ja glumica na bini.

Slažete li se da je predstava „Vaša“ kada postajete glumac, a ne publika?
Ili je predstava „naša“ kada smo jedno – glumci i publika?
Čini mi se da sam po prvi put shvatila šta je i ko je cenjeni: aplauz publike. Sateran uz(a) zid, poginješ se uz leđa naslona stolice, gromoglasno dišeš dok ti brzo idu suze.
JA i MI čini jednu veliku komponentu koja pokreće distrikt.
Reč distrikt od latinske reči označava, ali pozajmljenica iz nemačkog jezika, prostornu odrednicu koja se može tumačiti na nekoliko načina:

Okrug ili (ranije) srez – ovo je najčešće značenje, gde je to poseban oblik oblasne samouprave, veći od opštine, a manji od pokrajine.
Gradska četvrt posebnog značaja u okviru grada, ređe sela. Na primer, kulturni distrikt ili kulturna četvrt, poslovni distrikt ili poslovna četvrt itd.

Da li ste čuli za „Jami park“ u koji nas vodi ekipa Jami distrikta u režiji Kokana Mladenovića?

„Naučnici najsavremenijom tehnikom otkrivaju drevnu Jamenu zakopanu ispod Jamene i u njoj kostur prvog čoveka. Ovo otkriće, razume se, tiče se celog sveta, ali ponajviše se tiče Srba, Hrvata i Bošnjaka.“ Jamena i Jamenski čovek svojataju se na sve tri strane, a mišljenja i argumenti zašto je Jamenko baš srpski ili baš hrvatski ili baš bosanski otkrivaju se u monolozima na bini.
U Srbiji, u Vojvodini, tačnije u Sremu, a zapravo u Opštini Šid nalazi se Jamena. Možete ga, ako niste do sada, pronaći na mapi. Iznenadićete se kako ovo mesto upija tromeđu BiH, Srbije i Hrvatske. Upija i globalnu problematiku koju kreatori predstave „Jami distrikt“ postavljaju sve sa težnjom da upravo ova predstava bude poziv da budemo svi glumci, da budemo svi publika.
Ovo selo sa svojim postojanjem još od rimskog doba danas broji oko 900 punoletnih osoba, dok je prosečna starost stanovništa 42, 2 godina. U naselju ima 434 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 2, 60.

Koju predstavu ti preporučuješ?

Izvori:

  1. www.wikipedia.org
  2. http://kulturkokoska.rs/jami-jami-distrikt/
  3. http://www.urbanbug.net/magazin/vest/nagradjivana-predstava-jami-distrikt-u-bitef-teatru

Autor teksta:

[amo_member id=”7442″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.

PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


*Napomena: Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, podstiče mlade, svoje članove da učestvuju u edukativnim aktivnostima, nakon čega mogu pisati stručne tekstove ili one koji će predstaviti njihovu svakodnevicu, njihovo iskustvo, preneti priču koja će pomoći i drugima, njihove dobi da lakše razumeju svet oko sebe, ili nauče nešto novo. Tako je u okviru udruženja nastao projekat a potom i deo koji pruža našim članovima da upravo pišu o stvarima koje ih okružuju na način da drugima prenesu svoje iskustvo. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Ivane Đoković.ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.