POSTANITE ČLAN UDRUŽENJA NOMOTEHNIČKI CENTAR – VRATA ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U 2019.godini su otvorena!

Nomotehnički Centar Beograd, skraćeno Nomcentar, je organizacija civilnog društva, osnovana 23.04.2013.godine, za oblast prava i nomotehničke delatnosti, edukaciju i izdavaštvo.

Bavimo se primenom prava u praksi, koristeći socijalnu inovaciju i informacione tehnologije u službi prava.

Pravili smo mobilne aplikacije za bezbednost saobraćaja, interaktivnu platformu za pravnu podršku u oblasti socijalne zaštite, objavili 30 izdanja Zbornika radova koji pomaže mladima u objavi stručnih u naučnih radova, naročito onima koji nemaju dovoljno sredstava za publikovanje a neophodno im je radi nastavka akademske karijere.  Naši projekti bili su finansirani, najviše od lokalne samouprave, Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj i Sekretarijata za socijalnu zaštitu. 

Održali smo edukativne radionice uz podršku Zavoda za intelektualnu svojinu RS, zatim u Novom Sadu pri Rektoratu Univeziteta uz podršku iz budžeta AP Vojovdine i naših partnera. Oblasti kojima se kroz edukaciju bavimo jesu, javni nastup, pisanje projekata, primena radnog prava u praksi, zaštita autorskih prava, GDPR u praksi, i mnoge druge. 

Od 2016.godine, započeli smo sa pravnim blogovanjem, gde smo mladim pravnicima dali šansu da pišu o korisnim temama iz ugla struke, ali tako da svima bude razumljivo. Obrađujemo razne aktuelne teme, naši blogeri od studenata stasali su u advokatske pripravnike a neki u advokate. Ponosni smo što istiću da su deo našeg udruženja i što im je pisanje za blog pomoglo da razviju kritičko mišljenje, stektnu veštinu razdvajanja bitnog od nebitnog, pisanje suštine što je izuzetno važno, jer sutra se očekuje da pomognu klijentima na kratak i sažet način, koji će svima biti jasan, naročito strankama koje se ne razumeju u pravnu materiju.

Kako je blog postao popularan, otvorili smo i tematku ljudskih resursa i ekonomije, kasnije i rubriku Lifestyle, da bismo došli do preko 10000 pregleda našeg sajta.

Najnoviji poduhvat jeste Legal Lifestyle Magazine, koji će u 2019.godini, predstavljati najvažniji projekat. 

Pored navedenog, imamo redovne sastanke, kada nije moguće uživo, održavamo ih i putem skajpa. Redovno se okupljamo, makar i na kafi, uvažavamo mišljenje naših članova i svako može biti uključen u naše aktivnosti.

Mnogi koji su počeli kao članovi, postali su  i mentori u pojedinim projektima, isto tako samostalno vode i osmišljavaju nove projekte. 

Udruženje u saradnji sa partnerima iz Austrije, pet godina radi na promociji mladih inovatora iz Srbije, a isto tako naši članovi svake godine imaju mogućnost učešća u inostranom projektu i dobijaju šansu putovanja u Grac, Austriju. 

Ukoliko želite da imate pravnu podršku, da pišete, objavljujete, razmenjujete korisne informacije, učite o primeni digitalnih tehnologija u društvenim naukama, konstantno se edukujete, onda je naš poziv stvoren baš za Vas! 

Potrebno je poslati biografiju na neku od naših e-mail adresa, i mi ćemo Vam odgovoriti sa svim detaljima.

E-mail:

office@nomcentar.com

nomcentar@gmail.com