ŠTA JE TO ZAPRAVO KOUČING?

Danas je koučing (eng. coaching) jedan od najzastupljenijih pojmova, pa shodno tome nailazimo na veći broj autora i definicija samog pojma. Kako je reč engleskog porekla, Oxford Dictionary koren reči “coach” objašnjava kao trener, odnosno onaj ko daje instrukcije.
Jasnije objašnjenje dato je od strane International Coaching Federation (ICF), navodeći da je koučing interaktivni proces koji pojedincu, timu, preduzeću, ustanovi ili organizaciji omogućava da razvije svoje potencijale, brže i efikasnije dostigne bolje rezultate.Neke od oblasti primenljivosti koučinga su:

a) koučing veština i performansi;
b) koučing razvoja;
c) koučing transformacija;
d) koučing rukovodilaca i lidera;
e) menadžeri kao koučevi;
f) timski koučing;
g) koučing kolega;
h) koučing životnih veština;
i) kroskulturalni koučing;
j) mentorstvo u svetu koučinga.
Koučing pomaže klijentu da „zaroni” u svoje potencijale i „otključa“ ih u cilju efikasnosti i bolje produktivnosti. Istraživanja međunarodne koučing federacije ukazuju na benefite koje imaju osobe koje su učestvovale u koučingu, kao što su poboljšanja u: samopouzdanju, međuljudskim relacijama, veštinama komunikacije, radnom postignuću, balansu između poslovnih i privatnih obaveza.
Koučing se vremenski može odvijati: intezivno ( odvija se svakodnevno), koučing srednjeg inteziteta (kouč se sastaje sa zaposlenima jednom nedeljno i razgovaraju o problemima koji se trenutno nalaze u datom projektu), periodični koučing ( sastanak u bitnim momentima projekta).
Koučing zapravo predstavlja trening između kouča (trenera) i pojedinca ili tima. Prava efikasnost koučinga je rad 1 na 1, u kome kouč direktno sa pojedincem sprovodi  više sesija od 45. minuta. Ono što je bitno jeste da koučing nema savetodavnu ulogu, niti on može rešiti probleme sa kojima se suočavaju pojedinci ili timovi, takođe on ne može ponuditi idealno rešenje za vaše probleme.
Koučing kroz sesije sa koučem, pomaže da sam dodje do idealnog rešenja, znači kouč kroz pitanja daje usmerenja koja dovode pojedinca do rešenja. Da bi trening bio uspešan, treba ga uskladiti sa stvarnim potrebama radnog mesta, zaposlenih i sa misijom, i vizijom organizacije  odnosno pojedinca.
Kako izgleda jedna koučing sesija:
  • Na samom početku sesije, jasno utvrditi cilj pojedinca koji želi da postigne;
  • Cilj mora biti merljiv, definisan i vremenski ograničen;
  • Kouč postavlja pitanja u vezi karijere: šta želi da postigne klijent i šta ga sprečava u tome;
  • Utvrđuju se detaljno prepreke ka ostvarenju cilja;
  • Klijent samostalno utvrđuje prvi korak ka ostvarenju svog cilja; plan, kompetencije i benefite.
Iz svega navedenog može se zaključiti da kada govorimo o koučingu veoma je bitno saznanje da je to rad uglavnom sa odraslim osobama, dakle u osnovi je specifičnost učenja odraslih osoba.

Literatura:

  • Leipsic, S. (2001). Coaching versus therapy: A perspective. Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 53(4). 229-237.
  • Wilson, C. (2007). What coaching is and how it works. Performance Coach Training.

Materijali dostupni na: https://coachfederation.org/


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


Autor teksta:

[amo_member id=”7241″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]

*Napomena: Tekstovi u okviru HR & ECC blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.
Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).
Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Sofija Nikolić.
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.