Nomotehnički Centar Beograd na Konferenciji „eUprava kao temelj savremene države“

Konferencija u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direkcije za elektronsku upravu i Američke privredne komore u Srbiji), radi ocene napora u razvoju e-uprave i određivanja prioriteta daljeg razvoja, prvenstveno u skladu sa potrebama privrede.

Skup je održan u  četvrtak 10. decembra, sa početkom u 9 časova, u hotelu „Metropol“ . Na početku Konferenciju je otvorila potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i naglasila da je opredeljenje Vlade Republike Srbije da bude servis građana i privrede, i da je dalji razvoj e-uprave neophodan za optimizaciju državne administracije i dalje unapređenje uslova poslovanja.

Izvor: Vlada Republike Srbije, Direkcija za elektronsku upravu

http://www.digitalnaagenda.gov.rs/lat/vesti/prva_konferencija_%E2%80%9Ee-uprava_kao_temelj_savremene_drzave%E2%80%9C_najavljena_za_sutra/