Nomotehnički Center Beograd, na poziv Instituta Mihajlo Pupin, Konferencija Pacinno – Platform for trans-Academic Cooperation in innovation within the Adriatic Region – Where knowledge becomes innovatiom

Nomotehnički Center Beograd, na poziv Instituta Mihajlo Pupin, priusustvovao Konferenciji U okviru projekta koji se sprovodi u osam zemalja Jadranskog regiona, a u Srbiji ga vodi Institut “Mihajlo Pupin”, u Beogradu organizovana prva “public policy“ konferencija “Inovacije u Srbiji – izazovi i mogućnosti”, u četvrtak 10. decembra u hotelu Metropol Palace.Paćino projekat ima osam partnera: osim Instituta “Mihajlo Pupin”, u projektu učestvuju i Univerzitet u Trstu (Italija), koji je i koordinator projekta, Ekonomski fakultet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), COBIK Centar (Slovenija), Medicinski fakultet Univerziteta u Rijeci (Hrvatska), Ekonomski fakultet u Podgorici (Crna Gora), Univerzitet u Tirani (Albanija) i Jonski univerzitet (Grčka).Ukupna vrednost projekta je više od pet miliona evra, a sprovodi se od novembra 2013. do novembra 2016. godine.Izrvo: mondo.rs