NAGRADA GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU

NAGRADA GRADA BEOGRADA

Nagrada Grada Beograda dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju i sportu.
Nagrada Grada Beograda dodeljuje se i za herojsko delo, za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda i za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd.
Nagrada se dodeljuje pojedincu ili grupi za zajedničko delo.
Nagrada se može dodeliti istom licu više puta.
Nagradu može dobiti autor koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana.
Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine (ne odnosi se na Nagradu Grada Beograda za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju Beograda).
Više o uslovima i kategorijama: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1723842

Izvor: www.beograd.rs

Photo from: www.panoramio.com