Nomotehnički Centar Beograd, održao je predavanje u Novom Sadu, na poziv Studentske asocijacije Filozofskog fakulteta

Nomotehnički Centar Beograd, održao je predavanje u Novom Sadu, na poziv Studentske asocijacije Filozofskog fakulteta. Održano je predavanje i edukativna radionica pod nazivom: “Kreiranje projekata i mendžment poslovanja – Plan B” ,sa ciljemj da kreiranje projekta predstavi iz drugog ugla. Studenti su saznati šta ih sve čeka na putu pisanja projekta pa sve do njegove realizacije, i koje su veštine potrebne za uspešno poslovanje, čemu treba težiti nakon završetka studija i u potrazi sa samostalnom karijerom, te na koji način mogu predstaviti svoju ideju i unaprediti poslovanje.

Radionica je održana 21.decembra u Svečanoj sali Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad. Ispred Nomotehničkog centra bili su MS Dušica Birovljević i MS Slobodan Petrović.

Edukativna radionica i predavanje priređeni su za Projekat “Preventivni talas” koja je namenjena studentima ekutativno, informativnog karaktera i sprovodi se uz podršku Grada Novog Sada.

Zahvaljujemo se na pozivu i radujemo novom druženju!

PHOTO ALBUM: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1239191226097887.1073741848.463860373630980&type=3