[INVERVJU] 5 MINUTA SA DRAGANOM VIDAKOVIĆ

 1. Kojih 5 reči bi upotrebili da opišete svakodnevne izazove Vaše profesije?
Stručnost i kreativnost u pronalaženju najboljih rešenja za svaki konkretan slučaj, dobra komunikacija sa klijentima, sudom i suprotnom stranom, uzajamno poštovanje sa kolegama, konstatnto usavršavanje kako na stručnom tako i na opštem planu, i naravno svakodnevna motivacija, ljubav prema profesiji i zahvalnost za priliku da radim ono što volim.
 1. Kako bi na najkraći i najprecizniji način osobi koja ne zna čime se bavite opisali Vašu profesiju?
Advokatska profesija jeste pružanje pravne pomoći kako u smislu zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima, tako i u smislu pružanja pravnih saveta i sastavljanje pravnih akata, na osnovu znanja stečenog na pravnom fakultetu, tokom pripravničke prakse i sveukupnog iskustva.
 1. Trenutak u kome ste shvatili da želite da budete pravnik?
To je bio u vreme donošenja odluke o upisu na fakultet u četvrtoj godini gimnazije kada smo drugarica i ja sa radošću odlučile da postanemo advokati!
 1. Koji trenutak smatrate presudnim u Vašoj karijeri?
Trenutak donošenja odluke o otvaranju samostalne advokatske kancelarije. Milsila sam da će za takvu odluku biti potrebno puno hrabrosti, ali odluku sam donela bez dileme i sa radošću novim izazovima.
 1. Koliko je Vaših kolega sa studija danas u pravnoj struci?
Otprilike jedna trećina mojih kolega se odlučila za advokatururu, dok su se ostali opredelili za druge sfere prava u javnom i privatnom sektoru.
 1. Koje zahteve bi morala da ispuni osoba koja želi da uspe u svom poslu?
Po mom mišljenju najvažniji zahtev je ljubav prema profesiji i mislim da to mogu na pravi način da razumeju samo ljudi koji rade upravo ono šta vole. Drugi zahtev je, naravno, stručnost, odgovornost i kontinuirano usavršavanje.
 1. Da li je u praksi baš onako kako su nas učili u knjigama?
Moglo bi se reći da je znanje stečeno na pravnom fakultetu polazna osnova u smislu razumevanja prava i snalaženja u zakonima. Kao što većina advokata tvrdi, praksa je izuzetno značajna, naročito za pravilnu primenu stečenog znanja.
 1. Šta je bila Vaša prva pomisao kada ste držali diplomu u rukama?
U trenutku diplomiranja dominantna misao mi je bila da konačno imam “alat” za ostvarenje svojih snova- rada u advokaturi.
 1. Da li je tačno da iz svake prepreke naučimo nešto novo?
Smatram da je ovo apsolutno tačno, šta više upravo su prepreke te koje nas navode na potragu za rešenjima iz koje neminovno stičeno nova znanja.
 1. Vaš savet u jednoj rečenici upućen mladom pravniku?
Težite praksi i korstite svaku priluku da nešto naučite, svako znanje u ovom poslu je dragoceno, ne odustajte od posla koji volite i ne slušajte “savete” da je teško naći posao ili uspeti u samostalnom poslu, to je uvek samo percepcija onoga ko “savetuje”.
 1. Da li su dodatne aktivnosti i edukacija van fakultetske zgrade značajne u toku studija?
Jesu, kako sa stanovišta sticanja novih znanja, tako i sa stanovišta uspostavljanja novih kontakata.
 1. Zbog čega je važno neformalno obrazovanje?
Po mom mišljenju, neformalno obrazovanje je važno najpre iz razloga što smo mi ti koji ga biramo i usmeravamo u željenom pravcu u skladu sa našim potrebama i pretenzijama, kao i zbog razloga dinamičnosti i brzih promena u današljem svetu kojima izlazimo u susret upravo na ovaj način.
 1. U koliko uporedite Vaš posao sa onim što ste zamišljali tokom studija i onim što danas zaista radite zaključak je?
Praksa je definitivno zanimljivija od slike koju sam imala tokom studija. Moram da napomenem da nije u pitanju statička kategorija te da je u početku, za vreme pripravničke prakse, bilo više izvršenja naloga principala a manje samostalnih odluka, dok je sada posao mnogo kreativniji i iziskuje donošenje puno više odluka.
 1. Većina ljudi kada se pomene pravo pomisli na advokaturu. Da li je to jedini put kojim treba ići?
Naravno da ne. Važnije pitanje je odabir sosptvenih preferencija, nasuprot uklapanja u šablone nečega što bi trebalo i kako bi trebalo.
 1. Da li smatrate da je budućem poslodavcu jedino važan prosek u indeksu?
Prosek u ideksu može biti indikator o tome koliko će kandidat biti posvećen poslu, na osnovu dokazane posvećenosti studijama, ali svakako da postoji jako puno drugih kriterijuma pri odabiru saradinka.
 1. Dostignuće u Vašoj dosadašnjoj karijeri – kada ste se osetili najponosnije?
Najponosije sam se osećala kada je, po ustavoj žalbi u čijoj sam izradi kao pripravnik učestvovala, po prvi i jedini put u Srbiji utvrđena povreda ustavnog prava na život i određeno obeštećenje za povredu istog. Drugo dostignjuće na koje sam najponosnija je otvaranje samostalne advokastske kancelarije.
 1. Sudnica, kancelarija ili nešto treće?
Sudnica, u smislu rasprave i usmenim i pismenim putem.
 1. Da li smatrate da školujemo više pravnika u odnosu na stvarne zahteve tržišta?
Potražnja za pravnicima je promenljiva s obzirom na nove trendove kada su u pitanju tražene kvalifikacije za druge poslove i kada je u pitanju nastanak novih profesija, tako da je i odgovor na ovo putanje dosta varijabilan.
 1. Da imate mogućnost da promenite jednu stvar na našim pravnim fakultetima ona bi bila?
Svakako više prakse i prenos iskustava advokata i zaposlenih u sudu, državnim organima i instistucija, kao i u privatnom sektoru.
 1. Koji pravnik je bio Vaš uzor za vreme studija/ na početku karijere?
Moj principal, advokat Predrag Savić, kao veliki borac za pravdu, kao i čuveni srpski advokati iz starijih vremena koji su se aktivno bavili ne samo advokaturom, već i unapređenjem pravne misli, pravnom kritikom, tumačenjem normi u odnosu na domaću i stranu regulativu i pravnu teoriju,  u vreme kada je ova profesija podrazumevala veliku društvenu odgovornost i ugled.

Pitanja i intervju:

[amo_member id=”6000″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]