Mali vodič izraza pri publikovanju stručnih i naučnih radova I deo – Apstrakt, Rezime, Ključne reći

Da li ste se pitali, šta znači Apstrakt, Rezime, šta je to CIP broj, i šta određene skraćenice znače?

Pokušaćemo da Vam kroz seriju članaka pomognemo u razumevanju, naročito što naše udruženje Nomotehnički Centar, pomaže mladima kroz objavu radova u Zborniku, stoga želimo da sve uputimo u osnove za dalje učenje metodologije istraživanja, kao i objave stručnih i naučnih radova. Idemo redom.

  • Apstrakt,[1] je kratak informativan prikaz sadržaja rada koji omogućava da se brzo i tačno oceni njegova relevantnost jer sadrži termine koji se mogu koristi za indeksiranje i pretragu članaka. Može u sebi da sadrži standardne i istaknute nazive pojedinih odeljaka.
  • Rezime, se pojavljuje u situaciji kada je rad napisan na maternjem jeziku, kada se sažetak na stranom jeziku daje u proširenom obliku. Mora biti u strukturisanom obliku, (dužina može biti do 1/10 dužine članka). Rezime se daje na kraju rada, nakon odeljka koji se odnosi na literaturu.
  • Ključne reči[2] su termini ili fraze koje se daju neposredno nakon sažetaka, odnosno rezimea, pisane na svim jezicima na kojima postoje sažeci i koje najbolje opisuju sadržaj članka za potrebe indeksiranja i pretraživanja. Uglavnom se dodeljuju vezano za na neki međunarodni izvor, koji je najšire prihvaćen unutar date naučne oblasti.

Kod pisanja stručnih i naučnih radova, bitno je opredeliti se za oblast istraživanja. Kada pronađete časopis / Zbornik gde biste rad publikovali, svaki Zbornik ima način uređenja i citiranja, ali je osnova uvek i svuda ista. Stoga, vodite računa kod Apstrakta i ključnih reči, mnogi Zbornici na osnovu toga prihvataju određene radove za objavu. Savet profesora, naših saradnika, uvek glasi – ponekad se najbolji Apstrakt piše na kraju, kada sve završite, možda najbolje možete prikazati ukratko o čemu se u radu zapravo radi.

U narednim nastavcima prikazaćemo dalje korake, pratite nas i srećno u pisanju i istraživanju!


[1]Sažetak članka. Obično ima od 100 do 250 reči i stoji između zaglavlja, koje čini naslov, imena autora i ključnih reči, pre teksta članka koji odmah zatim sledi. Osim na maternjem jeziku mora biti napisan i na engleskom jeziku. Samo izuzetno, umesto na engleskom, može biti napisan na nekom drugom jeziku raširene upotrebe u datoj naučnoj disciplini. Mora se obezbediti kvalifikovana lektura, odnosno gramatička i pravopisna ispravnost.

[2]Maksimalno ih može biti do deset.

PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.


AUTOR TEKSTA:

[amo_member id=”5814″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Dušica Birovljević.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.