[BILI SMO] Vanja Talijan i detalji Konferencije “Podrži. Ne kažnjavaj”

U Beogradu, u zgradi EU info centra, 20. Juna 2017. godine održan je kick off event kampanje pod nazivom “Podrži. Ne kažnjavaj”, koju je organizovala Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi.

Na najavi ove globalne akcije, o samom projektu i aktuelnostima govorili su direktor Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi, direktor kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije Milan Pekić i predstavnica Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Dr Maja Vučković Krčmar.

Sfera na koju se želi delovati ovom kapanjom je pre svega sistem kontrole droga kome je potrebna reforma u smislu osavremenjivanja metoda i sredstava borbe protiv ovog problema koji pogađa celokupnu društvenu zajednicu. Sledeća stvar na koju se želi uticati jeste dekriminalizacija korisnika droga i onih koji su silom prilika prisiljeni da se bave trgovinom istih u malim količinama, tzv. mali dileri koji se nalaze na dnu hijerarhije organizovanih kriminalnih grupa. Takođe, ova kampanja se zalaže za usmeravanje politike prema drogama prvenstveno na javno zdravlje i programe smanjenja štete. Do 2020. godine planirano je da se 10% resursa koji se koriste za razrađivanje politika prema drogama uloži u javno zdravlje i programe smanjenja štete.

U okviru ove kampanje pripremljen je i rečnik pojmova koji se koriste u oblastima vezanim za politike prema drogama i srodnim temama i koji je usmeren na izmenu termina koji su stigmatizirajući. Ovaj rečnik na engleskom jeziku može se pronaći na sajtu Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi, a plan je da se ovaj rečnik preveda na sve jezike zemalja članica ove mreže, odnosno na ukupno 9 jezika. Prevod sa engleskog na srpski je u postupku prevođenja i uskoro će i on moći da se nađe na sajtu.

Direktor Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi ističe da je rat koji se vodi protiv droga dugotrajan konstantan, ali veruje da se može ostvariti pobeda u smislu postizanja nekog minimalnog nivoa prisutnosti ove pojave. Takođe, kaže da je represivni pristup koji je trenutno na snazi kada su u pitanju politike prevencije i suzbijanja narkomanije neprihvatljiv i nedovoljno delotvoran jer ima loš uticaj na javno zdravlje i ljudska prava. Smatra da se moraju stvoriti novi i inovativni metodi po uzoru na zemlje koje su ostvarile izvesne rezultate u ovoj borbi, prilagoditi njihova sredstva i metode našem području i potrebama i na taj način delovati. Kao jedan od novih i inovativnih metoda navodi stvaranje tzv. soba za drogiranje u kojima će zavisne osobe moći uz nadzor lekara i minimalnu količinu droge da namire svoju neodoljivu potrebu nakon čega bi otpočelo i lečenje. U Švajcarskoj se ovaj pristup pokazao kao veoma delotvoran, i kao jedini način odvikavanja kod osoba sa teškim obliko zavisnosti. Osoba koje imaju problem sa narkomanijom je prvenstveno potrebna pomoć da se izbore sa tim problemom, a zatim da se prilagode novom načinu života sa drugačijim poretkom i sistemom vrednosti. Ističe da je jedan od glavnih segmenata ove kampanje dekriminalizacija osoba koje poseduju drogu za liučnu konzumaciju. Takođe je naveo poseban problem žena koje su zavisne or droga, smatra da je njima potreban poseban tretman i da nisu adekvatno obuhvaćene programima za lečenje, prevenciju i suzbijanje narkomanije koji trenutno postoje.

Na događaju su pominjane i nove supstance od strane sva tri govornika koje se sve više pojavljuju na crnom tržištu i istaknuto je da trenutna lista zabranjenih supstanci nije adekvatna već je treba proširiti na jedan generalan sveobihvatan način, stvaranjem jedne sveobuhvatne definicije droga i sličnih supstanci, a bez taksativnog navođenja.

Direktor ove Mreže ukazao na važnost povezivanja nevladinog sektora sa državnim institucijamai preciznog definisanja njihovog položaja u sistemu prevencije narkomanije kroz zakonsku regulativu.

Dr Maja Vučković Krčmar, lekar, specijalista socijalne medicine navodila je različite statističke podatke iz brojnih istraživanja u vezi sa drogama i narkomanijom koji se nalaze kratkom video spotu koji je pušten na samom događaju, a nalazi se i na kraju ovoč teksta. Dr Vučković je u svom izlaganju više puta pročitala opasnost zanemarene marihuane i da se ona povezuje sa pojavom psihotičnih poremećaja i da u dovodi do pojave šizofrenije. Lekovita svojstva marihuane koja su tema žičnih rasprava poslednjih decenija navodi kao placebo efekat i navodi da ne postoji ni jedno naučno zasnovano istraživanje koje potvrđuje njena lekovita svojstva. Kao dokaz tome poslužila se činjenicom da se ni jedno živo biće na svetu, uključujući i insekte ne hrani marihuanom.

Direktor kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, Milan Pekić, podvukao je tezu da je borba protiv droga dugotrajna i naporna i da Kancelarija radi sve što je u njenom moći da strategiju i politiku te borbe unapredi u učini efikasnijom. Požalio se i na nedostatak ljudskih resursa, jer kancelarija ima samo tri zaposlena uključujući i njega i da je to jedan od razloga zašto svaka aktivnost ide usporeno.

Ukazao je i na postojanje ogromnog problema korupcije, organizovanog delovanja kriminalnih grupa na međunarodnom prostoru. On se složio sa navodima govornika koji su imali svoja izlaganja pre njega i podvukao da je ne edukacija stanovništva ključna u prevenciji i da se moraju služiti novim savremenim metodama kako bi borma protiv narkomanije koja je od javnog značaja bila što delotvornija. Smatra da je duplo kažnjavanje zavisnika nepotrebno, kako kaže, oni su več kažnjeni samim tim što su zavisni i što im je zdravlje urušeno u velikoj meri.


Sastanku prisustvovala Vanja Talijan.


Autor teksta: Vanja Talijan.