Vesti

ŠKOLA PISANJA PROJEKATA: Nauči da napišeš projekat od predloga do završnog izveštaja

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, skraćeno Nomcentar, poziva Vas na edukativnu radionicu koja ima za cilj da Vam pomogne u osnovama kreiranja i pisanja projekata, bilo da su projekti za udruženja ili javne nabavke.

Edukativna radionica podeljena je na dva dela, svako se može odlučiti za jedan ili oba.

Prvi deo odnosi se na projekte kojima učestvuju udruženja građana, prvenstveno se obraća pažnja na kreiranje ideje, pisanje opisa predloga projekta, aktivnosti, targetiranje ciljne grupe, budžet projekta, pravdanje sredstava i izveštaji (mesečni, narativni i završni), trajanje: 2h.

Drugi deo odnosi se na javne nabavke, ovde ćete imati priliku da se upoznate kako se učestvuje u procesu javnih nabavki, šta je osnovna dokumentacija, na koji način se dostavlja šta je potrebno ispoštovati u procesu utroška sredstava, trajanje 1h.

Svaki polaznik može se odlučiti za prvi ili drugi deo, odnosno za oba.

Plan rada: edukativne radionice održavaju se online, jedan na jedan sa mentorem. Što znači da ćete imati priliku da u interakciji saznate sve i pitate. Isto tako, nakon održane radionice, dobijate zadatak izrade projekta, nakon čega sledi sertifikat odnosno potvrda o zavšenoj edukaciji.

Prvi deo, trajanje 2h:
1. Uvod – 5 minuta.
2. Smernice gde se pronalaze konkursi, kako se određuje da li imate pravo učešća – 10 minuta.
3. Prolazak kroz konkursnu dokumentaciju, pojašnjenje opisa predloga projekata, ciljna grupa, planiranje aktivnosti, rizici projekta, praćenje i evaluacija projekta – 30 minuta.
3. Budžet projekta, planiranje i izveštavanje – 30 minuta.
4. Izveštaji, mesečni, narativni i zavšrni – 15 minuta.
5. Vežba – 30 minuta.

Drugi deo, trajanje 1h:
1. Uvod  – 5 minuta.
2. Smernice gde se pronalaze otvoreni pozivi, kako se određuje da li imate pravo učešća – 10 minuta.
3. Prolazak kroz tendersku dokumentaciju, objašnjenje pojmova kao i popune obrazaca – 30 minuta.
4. Kratka vežba- 15 minuta.

Prijava traje do 21.aprila do ponoći. Potrebno je da nam pišete na neku od e-mail adresa, gde ćete dobiti Prijavni formular i sve detalje. Nakon uspešne prijave, dogovarate sa mentorem individualan rad.

nomcentargmail.com ili
officenomcentar.com

Predavač / mentor:

Dušica Birovljević, Master of Laws

Dušica Birovljević, Master of Laws

CEO & Legal expert

About me
Law & Media + IT | CEO at Nomcentar | Ambassador & Juror European Youth Award Austria

BIO

Dušica Birovljević, Master of Laws with practical experience in the areas of labor law, human resources (contracts, advising, staffing, etc.), the public procurement and project management. I gained work experience in the Law Office in Belgrade as well as through the work of the civil society organization. I managed projects funded by state bodies and foreign, they were in the areas of IT and business. I know business organization, monitoring of deadlines, writing project assignments and reports. I own a portfolio of implemented activities. As a worker, I am capable of working under pressure, I am loyal and extremely responsible. As additional skills: copywriting, communication, event organization and PR activities. I was engaged in the organization of conferences, the Proceedings of Expert Works in the form of press preparation and promotional activities. Then, organizing promotional activities for various projects, creating blog posts, promotional texts, and invitations, press reports. In addition to formal education, I am involved in digital technologies, I am volunteering in the ICNM organization in Austria, as Ambassador, judge and academic leader of the European Youth Award project, which supports the use of digital technology for social good. The European Youth Award is being held under the auspices of the Secretary-General of the Council of Europe. As part of my biography, I would also like to present lectures at the University of Novi Sad, at the Institute of Economic Sciences in Belgrade and in cooperation with the Republic Institute for Intellectual Property of RS, in the fields of business administration and project management. In May 2016 I was a guest speaker at the European Parliament, within EYE & YO! Fest, in Strasbourg, where I took part in educational sessions on Innovation or Stagnation. I have published a large number of legal professional articles and books (you can easily check ISBN numbers), and In 2012 I received the “Sakura scholarship” as a researcher.


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.