ŠKOLA PISANJA PROJEKATA: Nauči da napišeš projekat od predloga do završnog izveštaja

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, skraćeno Nomcentar, poziva Vas na edukativnu radionicu koja ima za cilj da Vam pomogne u osnovama kreiranja i pisanja projekata, bilo da su projekti za udruženja ili javne nabavke.

Edukativna radionica podeljena je na dva dela, svako se može odlučiti za jedan ili oba.

Prvi deo odnosi se na projekte kojima učestvuju udruženja građana, prvenstveno se obraća pažnja na kreiranje ideje, pisanje opisa predloga projekta, aktivnosti, targetiranje ciljne grupe, budžet projekta, pravdanje sredstava i izveštaji (mesečni, narativni i završni), trajanje: 2h.

Drugi deo odnosi se na javne nabavke, ovde ćete imati priliku da se upoznate kako se učestvuje u procesu javnih nabavki, šta je osnovna dokumentacija, na koji način se dostavlja šta je potrebno ispoštovati u procesu utroška sredstava, trajanje 1h.

Svaki polaznik može se odlučiti za prvi ili drugi deo, odnosno za oba.

Plan rada: edukativne radionice održavaju se online, jedan na jedan sa mentorem. Što znači da ćete imati priliku da u interakciji saznate sve i pitate. Isto tako, nakon održane radionice, dobijate zadatak izrade projekta, nakon čega sledi sertifikat odnosno potvrda o zavšenoj edukaciji.

Prvi deo, trajanje 2h:
1. Uvod – 5 minuta.
2. Smernice gde se pronalaze konkursi, kako se određuje da li imate pravo učešća – 10 minuta.
3. Prolazak kroz konkursnu dokumentaciju, pojašnjenje opisa predloga projekata, ciljna grupa, planiranje aktivnosti, rizici projekta, praćenje i evaluacija projekta – 30 minuta.
3. Budžet projekta, planiranje i izveštavanje – 30 minuta.
4. Izveštaji, mesečni, narativni i zavšrni – 15 minuta.
5. Vežba – 30 minuta.

Drugi deo, trajanje 1h:
1. Uvod  – 5 minuta.
2. Smernice gde se pronalaze otvoreni pozivi, kako se određuje da li imate pravo učešća – 10 minuta.
3. Prolazak kroz tendersku dokumentaciju, objašnjenje pojmova kao i popune obrazaca – 30 minuta.
4. Kratka vežba- 15 minuta.

Prijava traje do 21.aprila do ponoći. Potrebno je da nam pišete na neku od e-mail adresa, gde ćete dobiti Prijavni formular i sve detalje. Nakon uspešne prijave, dogovarate sa mentorem individualan rad.

nomcentar@gmail.com ili
office@nomcentar.com

Predavač / mentor:
[amo_member id=”5814″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


PRATITE NAS NA INSTAGRAMU: kliknite ovde.
PRATITE NAS NA FACEBOOK-U: kliknite ovde.