NOMCENTAR NGO

Nomotehnički Centar Beograd

startup-593343_1920
PARTNERI & PRIJATELJI

WE SUPPORT:

NOMOTEHNIČKI CENTAR BEOGRAD (NOMCENTAR) je organizacija civilnog društva, osnovani smo 23.aprila 2013.godine za oblast pravne i nomotehničke delatnosti, edukacije i izdavaštva.

PRAVO I NOMOTEHNIČKA DELATNOST

Nomotehnika, po kojoj je naše udruženje dobilo naziv, predstavlja tehniku izrade opštih pravnih akata.
Kako smo udruženje koje u svom sastavu ima najviše pravnika, bavimo se pisanjem i istraživanjem, primenom prava u praksi.
Kroz naše projekte, primenjujemo pravo u različitim oblastima, a sve sa ciljem da stručnošću omogućimo lakše razumevanje propisa.

Kako to radimo?

Primenjujemo socijalnu inovaciju, digitalne tehnologije, kreiramo projekte u različitim oblastima koji za osnovu imaju primenu prava u praksi.

EDUKACIJA

Edukativne aktivnosti usmerene su takođe u pravnoj oblasti.

Šta to znači?

Radionice i predavanja iz oblasti poslovne administracije, korespondencije, pisanja stručnih i naučnih istraživanja, preduzetništva.

IZDAVAŠTVO

Zbornik Nova naučna edukativna misao, koji pomaže mladima u objavi stručnih radova, naročito onima koji nisu do sada publikovali svoja istraživanja.

Zašto Zbornik?

I nama je trebala podrška kada smo počeli sa pisanjem i istraživanjem, znamo šta znači biti početnik kao i koliko je potrebno truda da bi se stručni rad publikovao.

VESTI

SIGURAN PUT DO USPEŠNOG POSLOVNOG ASISTENTA

Da li znate da je poslovni asistent neophodan svakom poslovanju? Znanja i veštine koje su Vam potrebne, proći ćete na najkraći način uz dalju mentorsku podršku u ovoj oblasti – PRIJAVITE SE za našu edukativnu radionicu.   Edukativna radionica: Siguran put do uspešnog poslovnog asistenta, ima za cilj da Vas uputi i praktično prikaže sve […]

EDUKATIVNA RADIONICA: POVEĆAJ ŠANSE, SAVLADAJ TEHNIKE, BUDI EKSPRET PRODAJE

Mi smo udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, registrovani za oblast prava i nomotehničke delatnosti, edukacije i izdavaštva. Kako smo uvideli da tržište rada diktira bolje poznavanje veština i tehnika koje mogu poslužiti u svrhu postizanja većeg kapaciteta poslovanja, odlučili smo da pokrenemo edukaciju iz oblasti unapređenja prodaje, jer ista ima veze sa svim oblastima poslovanja. […]

OBJAVITE RAD U NAŠEM ZBORNIKU – POZIV JE OTVOREN!

Pozivamo Vas da se prijavite za naš Zbornik radova pod nazivom “Nova naučna edukativna misao” ISSN broj 2334- 8631, mi smo objavili do sad 26 izdanja i imamo redovnu izlaznost od 2013.godine. Ono što je u našem Zborniku drugačije, jeste da želimo da pomognemo svima da objave stručne i naučne radove. Praksa nam je pokazala […]

VIDITE SVE

AKTIVNOSTI

NOVO PROJECTS NMC

PROJEKTI

Kliknite i saznajte šta radimo i koje projekte kreiramo.

new journal

ZBORNIK

Kliknite i saznajte više o našem Zborniku stručnih radova.

HR ECC NEW

BLOG EKONOMIJE I LJUDSKIH RESURSA

Kliknite i pročitajte najnovije članke.

novo edu nmc

EDUKATIVNE RADIONICE

Kliknite i saznajte više o našim edukativnim radionicama.

law blog nmc

PRAVNI BLOG

Kliknite i pročitajte pravne tekstove.

s station new

STUDENTSKA STANICA

Kliknite i pogledajte stranicu za studente.

NAJNOVIJE NA SAJTU

RAD VAN RADNOG ODNOSA III DEO – UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Prema Zakonu o radu[1], zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca, može da zaključi Ugovor o dopunskom radu kod drugog poslodavca, a najviše do jedne trećine radnog

FORECASTING THE FUTURE OF LEGAL SERVICES: LEGAL TRENDS IN 2018

“Once a new technology rolls over you, if you’re not part of the steamroller, you’ re part of the road”   Stewart Brand The digital revolution (started anywhere from the

DEOBA STVARI U SUSVOJINI

Susvojina postoji kada dva ili više lica imaju pravo svojine na jednoj stvari, svaki prema svom udelu. Suvlasništvo može nastati: ugovorom o poklonu, ugovorom o kupoprodaji, ugovorom o razmeni, ugovorom

RODITELJSKO PRAVO – II DEO

U vršenju roditeljskog prava, roditelji imaju određena ograničenja. Ranije je preovladavalo mišljenje da država nema prava da se meša u porodične odnose. U savremenom pravnom sistemu, dete je u centru

KRIVIČNA DELA PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE

U ,,moru’’ krivičnih dela koja se javlaju u društvenim odnosima, naš zakonodavac reguliše i ona koja su usmerena protiv intelektualne svojine. Pre svega, krivično delo je ono delo koje je

UPRAVLJANJE KARIJEROM – KO TO RADI?

Ako tražite definiciju upravljanja karijerom, naći ćete spisak stvari koje treba da uradite. Izbor karijere, planiranje karijere, kontrolu, rukovanje itd. Skoro kao da planirate godišnji odmor na neku tropsku destinaciju,

Notar i uloga notara u Crnoj Gori i Evropi?

Notar nova pojava XXI vijeka na prostorima Ex-Jugoslavije donosi mnogo promjena u pravnom sistemu država, naročito nakon rascjepa i nakon osamostaljenja svake države značaj notara raste a Evropska komisija u

RAZVOD BRAKA I OSTALI NAČINI PRESTANKA BRAKA

U našem pravnom sistemu, bračna zajednica jeste zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom. Bračna zajednica, odnosno brak, u skladu sa našim važećim propisima prestaje: razvodom braka;

LEGALIZACIJA SRAZMERNOG PLAĆANJA MUŠKARACA I ŽENA – POLOŽAJ ŽENA NA ISLANDU I U SRBIJI

Zbog čega Island? Island je zemlja koja je prva počela da se bavi rodnim problemom na globalnom nivou, tačnije nivou čitave države i javnih ustanova. Već devetu godinu zaredom proglašena

POVREDA PRAVA GLASANJA

U savremeno doba, biračko pravo se shvata kao individualno građansko pravo, kao jedno od osnovnih političkih prava. Opšte i slobodno korišćenje izbornih prava i sloboda predstavljaju najvažnije preduslove izražavanja političkih

Nematerijalna šteta

Nematerijalna šteta prouzrokuje se nanošenjem fizičkog ili psihičkog bola ili straha prema drugoj osobi. Dakle, oštećena osoba je pretrpela fizički bol, ili psihički bol ili strah. Samim tim, zbog nematerijalne

Međunarodna litispendencija

Po Zakonu o parničnom postupku,(„Sl. Glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013-odluka US, 74/2013-odluka US i 55/2014) parnica počinje da teče kada sud dostavi tužbu tuženom na odgovor. Litispendencija znači da je

SIGURAN PUT DO USPEŠNOG POSLOVNOG ASISTENTA

Da li znate da je poslovni asistent neophodan svakom poslovanju? Znanja i veštine koje su Vam potrebne, proći ćete na najkraći način uz dalju mentorsku podršku u ovoj oblasti –

EDUKATIVNA RADIONICA: POVEĆAJ ŠANSE, SAVLADAJ TEHNIKE, BUDI EKSPRET PRODAJE

Mi smo udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, registrovani za oblast prava i nomotehničke delatnosti, edukacije i izdavaštva. Kako smo uvideli da tržište rada diktira bolje poznavanje veština i tehnika koje

OBJAVITE RAD U NAŠEM ZBORNIKU – POZIV JE OTVOREN!

Pozivamo Vas da se prijavite za naš Zbornik radova pod nazivom "Nova naučna edukativna misao" ISSN broj 2334- 8631, mi smo objavili do sad 26 izdanja i imamo redovnu izlaznost

POZIV: EDUKATIVNA RADIONICA NAUČI DA PIŠEŠ ZA BLOG & POSTANI NAŠ DOPISNIK

Pozivamo Vas da se priključite edukativnoj radionici pod nazivom "Nauči da pišeš za blog & postani naš dopisnik/ca",  koja će Vam pomoći da steknete veštine pisanja, upoznate osnove i postanete

POZIV ZA ČLANSTVO OTVOREN

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, poziva sve koji bi da se priključe našem udruženju, da se informišu o pravima i obavezama iz Statuta udruženja. Ukoliko se slažete sa našim ciljevima,

USLUGE “NA OBLAKU”

Usluge „na oblaku“ (eng. CLOUD services) postaju sve rasprostranjenije sa razvojem tehnologije i digitalizacije i sveprisutne su u svakodnevnom životu da ih je skoro pa nemoguće zaobići. Kod pružanja ove

FREELENCER POSLOVI – DA LI JE MOGUĆE TO POSTIĆI I KAKO SE TO RADI?

Frilenser (еngl. Freelancer) je osoba koja obavlja posao po ugovoru za određenu kompaniju, ali nije zaposlena u toj kompaniji. Frilenseri su osobe koje ne trpe standardno radno vrijeme, vole da

PREBIJANJE (KOMPENZACIJA)

Prebijanje ili kompenzacija je pojam iz oblagicionog prava koji predstavlja jedan od  načina prestanka obligacionog odnosa, odnosno obaveze, usled namirenja poverioca. Dužnik može prebiti potraživanje koje ima prema poveriocu sa

UPOZNAJTE NAŠ TIM