NOMCENTAR NGO

Nomotehnički Centar Beograd

startup-593343_1920
PARTNERI & PRIJATELJI

WE SUPPORT:

NOMOTEHNIČKI CENTAR BEOGRAD (NOMCENTAR) je organizacija civilnog društva, osnovani smo 23.aprila 2013.godine za oblast pravne i nomotehničke delatnosti, edukacije i izdavaštva.

PRAVO I NOMOTEHNIČKA DELATNOST

Nomotehnika, po kojoj je naše udruženje dobilo naziv, predstavlja tehniku izrade opštih pravnih akata.
Kako smo udruženje koje u svom sastavu ima najviše pravnika, bavimo se pisanjem i istraživanjem, primenom prava u praksi.
Kroz naše projekte, primenjujemo pravo u različitim oblastima, a sve sa ciljem da stručnošću omogućimo lakše razumevanje propisa.

Kako to radimo?

Primenjujemo socijalnu inovaciju, digitalne tehnologije, kreiramo projekte u različitim oblastima koji za osnovu imaju primenu prava u praksi.

EDUKACIJA

Edukativne aktivnosti usmerene su takođe u pravnoj oblasti.

Šta to znači?

Radionice i predavanja iz oblasti poslovne administracije, korespondencije, pisanja stručnih i naučnih istraživanja, preduzetništva.

IZDAVAŠTVO

Zbornik Nova naučna edukativna misao, koji pomaže mladima u objavi stručnih radova, naročito onima koji nisu do sada publikovali svoja istraživanja.

Zašto Zbornik?

I nama je trebala podrška kada smo počeli sa pisanjem i istraživanjem, znamo šta znači biti početnik kao i koliko je potrebno truda da bi se stručni rad publikovao.

AKTIVNOSTI

NOVO PROJECTS NMC

PROJEKTI

Kliknite i saznajte šta radimo i koje projekte kreiramo.

new journal

ZBORNIK

Kliknite i saznajte više o našem Zborniku stručnih radova.

HR ECC NEW

BLOG EKONOMIJE I LJUDSKIH RESURSA

Kliknite i pročitajte najnovije članke.

novo edu nmc

EDUKATIVNE RADIONICE

Kliknite i saznajte više o našim edukativnim radionicama.

law blog nmc

PRAVNI BLOG

Kliknite i pročitajte pravne tekstove.

s station new

STUDENTSKA STANICA

Kliknite i pogledajte stranicu za studente.

VESTI

POZIV ZA ČLANSTVO OTVOREN

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, poziva sve koji bi da se priključe našem udruženju, da se informišu o pravima i obavezama iz Statuta udruženja. Ukoliko se slažete sa našim ciljevima, pravima i obavezama bićete rado prihvaćeni kao naš član. Svi imaju jednaka prava, svakome dajemo jednaku šansu. Nomotehnički Centar iz Beograda, skraćeno Nomcentar, bavi se […]

[GOSTOVANJE] SUPER RADIO NIŠ – EMISIJA STUDENTSKI INFORMATOR

Studentski informator, emisija Super radia iz Niša, svakog ponedeljka od 18h poslušajte o studentskim stipendijama, konkursima, putovanjima, treninzima i drugim korisnim informacijama. Obavezno ih slušajte i to putem interneta na ovoj adresi: http://www.superradio.rs/info/ Danas, 29.januara 2018.godine, pružili su nam priliku da predstavmo poziv za nove blogere kao i poziv za Zbornik. Zahvaljujemo se Tatjani Mitić i […]

PRIJAVA U TOKU – ZBORNIK BR. 1/2018

Nakon duže pauze i na inicijativu naših članova, otvorili smo poziv za Zbornik broj 1/2018 U želji da pomognemo sve većem broju mladih ljudi, koji su suočeni sa surovom realnošću da ne mogu u naučnom časopisu ili nekoj od izdavačkih kuća, da publikuju svoje naučne i stručne radove bez, uglavnom, veće količine novca, Nomotehnički Centar, […]

VIDITE SVE
NAJNOVIJE NA SAJTU

POZIV ZA ČLANSTVO OTVOREN

Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, poziva sve koji bi da se priključe našem udruženju, da se informišu o pravima i obavezama iz Statuta udruženja. Ukoliko se slažete sa našim ciljevima,

USLUGE “NA OBLAKU”

Usluge „na oblaku“ (eng. CLOUD services) postaju sve rasprostranjenije sa razvojem tehnologije i digitalizacije i sveprisutne su u svakodnevnom životu da ih je skoro pa nemoguće zaobići. Kod pružanja ove

FREELENCER POSLOVI – DA LI JE MOGUĆE TO POSTIĆI I KAKO SE TO RADI?

Frilenser (еngl. Freelancer) je osoba koja obavlja posao po ugovoru za određenu kompaniju, ali nije zaposlena u toj kompaniji. Frilenseri su osobe koje ne trpe standardno radno vrijeme, vole da

PREBIJANJE (KOMPENZACIJA)

Prebijanje ili kompenzacija je pojam iz oblagicionog prava koji predstavlja jedan od  načina prestanka obligacionog odnosa, odnosno obaveze, usled namirenja poverioca. Dužnik može prebiti potraživanje koje ima prema poveriocu sa

ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Šta su to organizacije za kolektivno ostvarivanje prava? U praksi se vrlo često dešava da da autor odnosno nosilac srodnih prava ne može individualno, ili uz velike poteškoće , da

VODIČ ZA STUDENTE: ZIMSKI SEMESTAR I POJAM ISPITNOG ROKA

Na samom kraju članka Vodič za studente – Upis na fakultet i definisanje osnovnih pojmova [1] navedeno je da akademska godina, po pravilu, počinje 01. oktobra i traje 12 kalendarskih

RAD VAN RADNOG ODNOSA II DEO – UGOVOR O DELU

Prema Zakonu o radu[1], poslodavac sa određenim licem može zaključiti Ugovor o delu radi obavljanja određenih poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za cilj samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno

[GOSTOVANJE] SUPER RADIO NIŠ – EMISIJA STUDENTSKI INFORMATOR

Studentski informator, emisija Super radia iz Niša, svakog ponedeljka od 18h poslušajte o studentskim stipendijama, konkursima, putovanjima, treninzima i drugim korisnim informacijama. Obavezno ih slušajte i to putem interneta na

KAKO POSTATI PREDSENIK U SRBIJI A KAKO DO PREDSJEDNIČKE STOLICE U CRNOJ GORI?

Izbori u Srbiji i Crnoj Gori, bili lokalni, republički ili predsjednički zaokupiraju uvijek mnogo pažnje medija i javnosti. Da li je u mentalitetu, istoriji naroda Crne Gore i Srbije da

POSTUPAK OD LOKACIJSKIH USLOVA DO UPOTREBNE DOZVOLE U REPUBLICI SRPSKOJ

Cilj pisanja ovog teksta je da Vas upozna sa postupkom izdavanja lokacijskih uslova i upotrebne dozvole a samim tim ćemo zaotvoriti jednu temu koju smo započeli sa prethodnim tekstom. Naime,

UGOVOR O POZAJMICI

Ugovor o pozajmici predstavlja vrlo čest i popularan pravni posao u savremenim platnim transakcijama. U nastavku bloga ćemo dati osnovne karakteristike ovog pravnog posla i neka otvorena pitanja na koja

PRIJAVA U TOKU – ZBORNIK BR. 1/2018

Nakon duže pauze i na inicijativu naših članova, otvorili smo poziv za Zbornik broj 1/2018 U želji da pomognemo sve većem broju mladih ljudi, koji su suočeni sa surovom realnošću

POSTANITE BLOGER / KA – OTVOREN POZIV ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

Pravo i mediji Inovacioni Klub, projekat Udruženja Nomotehnički Centar iz Beograda, poziva sve mlade, pravnike, kao i one koji se bave ekonomijom, ljudskim resursima, menadžmentom da se prijave i postanu deo

POZIV OTVOREN: EDUKATIVNA RADIONICA – ADMINISTRATIVNA PISMENOST

— ADMINISTRATIVNA PISMENOST — Naša najtraženija radionica ponovo u 2018.godini! Prvu smo održali 2014.godine, kako je naši učesnici najviše vole i traže, ponavljamo je i u 2018.godini. Prilagođena Vama da

POZIV — START – UP MENTOR — ONLINE EDUKACIJA

Tokom 2018.godine, po prvi put pokrećemo temu mentorstva za sve one koji bi da započnu samostalan rad na razvoju određenog proizvoda ili ideje, isto tako i za sve one koji

KONCEPT OCENJIVANJA „360 STEPENI“

Pojedinačni izvori ocenjivanja poput procene rukovodilaca, mišljenja kolega ili čak suda donetog od strane eksternih ocenjivača, imaju jednu veliku manu – jednostranost. Godinama se tragalo za prihvatljivim sveobuhvatnim rešenjem, tj.

KRIVIČNA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI

“Svaki pacijent je potencijalni tužilac.“ U grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi spadaju sl. krivična dela: 1) neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga; 2) neovlašćeno držanje opojnih droga;

BUILDING HIGH PERFORMANCE TEAMS

Postoje ključni koraci u izgradnji timova visokih performansi. Dok težimo konkurentnosti, kvalitetni timovi postaju sve kritičniji za naš uspjeh. Jedan od prvih i najbitnijih koraka jeste razviti raznolik tim. Koristite

Team building radi team buildinga

Team building se pojavljuje početkom 80-ih godina prošlog vijeka u Americi, kao jedan od zaštitnih znakova novog kapitalizma. Danas svaka jaka kompanija u svijetu redovno organizuje tim bildinge za svoje

RODITELJSKO PRAVO – I DEO

Roditeljska prava čine skup prava i dužnosti roditelja prema svojoj deci. Prava roditelja su u maloj meri u odnosu na dužnosti, jer je pravo roditelja pre svega da imaju decu,

UPOZNAJTE NAŠ TIM