PUTOVANJE MALOLETNIKA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE BEZ RODITELJSKE PRATNJE

Kako je leto još uvek u toku a sezona putovanja u punom jeku, pitanja koja svakodnevno čujemo u svojoj okolini su pitanja upravo vezana za pripremu dokumentacije koja je neophodna za putovanje.

U praksi najčešći je slučaj da maloletno dete, dete koje još uvek nije navršilo 18 godina života, putuje van granica zemlje sa oba svoja roditelja. Međutim, ono sa čime se najčešće susrećemo u praksi i što se samim tim podrazumeva nije zakonom predviđeno kao obaveza. Zakon ne uskraćuje mogućnost da maloletno dete putuje samo sa jednim roditeljem ili da putuje bez oba svoje roditelja.

Pojam maloletnik određuje se limitiranjem starosne granice, pri čemu je kalendarski uzrast osnovno merilo. Reč je o sledećim uzrastima:[1]

● mlađi maloletnik ( od 14 do 16 godina );
● stariji maloletnik (od 16 – 18 godina );
● lica u uzrastu od 18 do 21 godine nazivaju se mlađa punoletna lica

Opšte, primarne informacije o putovanju maloletnika van granica Republike Srbije i kratak pregled istih izgleda ovako:

● maloletnici do 5 godina ne mogu da putuju samostalno;
● maloletnici od 5 do 14 godina mogu da putuju u pratnji osobe starije od 16 godina ili u službenoj pratnji ( npr. aerodromsko ili kabinsko osoblje ) uz pisanu saglasnost roditelja;
● mlađi maloletnici uzrasta od 14 – 16 godina mogu da putuju samostalno, uz pisanu saglasnost roditelja;
● deca preko 17 godina smatraju se odraslim putnicima;

Roditelji koji šalju dete na put bez pratnje u obavezi su da:[2]

→ obezbede sve putne isprave za dete – putnu kartu, pasoš, vizu ( ukoliko je neophodna );
→ obezbede pisanu roditeljsku saglasnost za putovanje;
→ se postaraju da u dečijem prtljagu nema robe koja podleže carini, kao ni predmeta koji nisu za dečiju upotrebu, niti spadaju u neki od nedozvoljenih predmeta;
→ ostanu uz dete do samog polaska, zbog eventualnog kašnjenja ili otkazivanja putovanja;

Šta kada van granice Republike Srbije treba da otputuje maloletno dete, razvedenih roditelja ?

Prvo pitanje koje se nameće je:

Da li roditeljsko pavo vrše oba ili samo jedan roditelj ?

U ovom slučaju, ovo nije sporno pitanje, pitanje koje se mora razmatrati, jer je u oba slučaja ( i kada jedan roditelj vrši roditeljsko pravo i kada roditelji zajedno vrše roditeljsko pravo ) neophodna je saglasnost oba roditelja. Da pojasnim :

Prema važećem Porodičnom zakonu Republike Srbije[3], o pitanjima koja bitno utiču na život deteta kao što su : obrazovanje, veći medicinski zahvat, raposloganje imovinom deteta velike vrednosti, život u inostranstvu ( samim tim i putovanje u inostranstvo ) .. pitaju se oba roditelja ne vezano za to da li je jedan od roditelja u potpunosti ( ili delimično ) lišen roditeljskog prava.

PISANA RODITELJSKA SAGLASNOST ZA PUTOVANJE MALOLETNOG DETETA U INOSTRANSTVO

Propisi Republike Srbije nisu precizno uredili ovu oblast. Zakon o zaštiti državne granice[4]  predviđa da je za prelazak preko granice Republike Srbije potrebna samo važeća putna isprava ( biometrijski pasoš ).  Formalno gledano, ne postoji pisani trag, odredba – propis kojim je predviđena obaveza posedovanja pisane roditeljske saglasnosti onda kada dete putuje sa pratiocem, jedinm roditeljem ili samo. Shodno tome, ni jedan službenik ne može usloviti prelazak granice takvom potvrdom.

Zašto onda uopšte govorimo o istoj ?

Iz dva razloga.

Prvi – je taj da nije isključena mogućnost da nakon prelaska granice naše zemlje službenici države u koju dete putuje ili preko čije se teritorije tranzitira zatražiti ovaj dokument.

Drugi – je da je usled učestalih kirminalnih pojava, poput trgovine decom, poželjno imati ovaj dokument.

 

KAKO DO PISANE RODITELJSKE SAGLASNOSTI ZA PUTOVANJE MALOLETNOG DETETA U INOSTRANSTVO ?

Izjava o saglasnosti može se pribaciti u :

diplomatsko – konzularnom predstavništu zemlje koja to traži, a u koju dete putuje ili preko čije se teritorije tranzitira;
 kod javnog beležnika ( notara )

Od dokumentacije potrebno je :

→ priložiti ličnu kartu ( koja se daje na uvid radi identifikacije );
→ priložiti izvod iz matične knjige rođenih deteta ( ne stariji od 6 meseci );
→ navesti JMBG osobe kojoj se daje saglasnot;

Iako sam na samom početku teksta navela da je reč o opštim informacijama, želim još jednom da naglasim da su ovde priložene samo opšte informacije. Kako se propisi menjaju  i razlikuju od države do države, radi sigurnosti a i na osnovu preporuke Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, pre putovanja deteta svaku informaciju proverite u diplomatsko – konzularnom predstavništvu zemlje u koju maloletnik treba da otputuje.


Izvori:

http://arhiva.mup.gov.rs/cms_lat/sadrzaj.nsf/putovanje-malotnih-lica-preko-granice.h
Prelazak maloletnog deteta preko granice – saglasnost roditelja
http://www.beg.aero/lat/strana/8171/putovanje-dece
https://www.putujsigurno.rs/svet-putovanja/saglasnost-roditelja-za-putovanje-maloletnog-deteta-u-inostranstvo#

Kada je potrebna saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo

SAGLASNOST RODITELJA ZA PUTOVANJE DECE U INOSTRANSTVO OD 380 DO 760 DIN

Putovanje maloletnika


https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.paragraf.rs/propisi/porodicni_zakon.html
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_drzavne_granice.html
[1]https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
[2] http://www.beg.aero/lat/strana/8171/putovanje-dece
[3] Porodični zakon Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015 ) http://www.paragraf.rs/propisi/porodicni_zakon.html
[4] Zakon o zaštiti državne granice Repblike Srbije ( Sl. glasnik RS, br. 97/2008 i 20/2015 – dr. zakon ) http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_drzavne_granice.html


Autor teksta: Tamara Spasić


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Tamara Spasić.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.