TEAM BUILDING

Za uspješnu komunikaciju između različitih odjela u kompanijama odgovoran je Human Resources (HR) tim, a da bi se uspješno komuniciralo mora postojati načini na koje će se ista uspostaviti. Team budiling je jedan od načina koji zaposlenicima dozvoljava da se kroz zajedničke aktivnosti razvijaju kao tim i samim time grade put ka uspješnim odnosima i poslovanju. Postoji bitna razlika između team buildinga i team treninga. Team treninga je osmišljen da poboljša efikasnost zaposlenika na radnom mjestu, dok team building obuhvata međuljudske odnose.

Postoje četiri osnova tipa team building aktivnosti koje uključuju: Komunikacijske vježbe, vježbe rješavanja problema i/ili donošenja odluka, vježbe prilagođavanja i/ili planiranja i posljednja vježba, po meni najbitnija, bi bila ona koja se fokusira na stvaranje i održavanje povjerenja tj. building trust. Ono što je izazov za kompanije jeste da ove vježbe u isto vrijeme budu zanimljive i izazovne, koje će rezultirati boljem i efektivnijem odnosu na radnom mjestu.

Kako team building postaje popularniji i interesantniji menadžerima, tako se razvija sve više aktivnosti i tehnika kako ga poboljšati. Samim tim, čak i ako kompanija ima problem da osmisli sama svoje aktivnosti prilagođene svojim radnicima, zahvaljujući već osmišljenim i djelotvornim tehnikama, izbor je raznovrstan. Za ovaj članak, ja sam se odlučila za tri aktivnosti koje su preporučene od strane Huddle kompanije [2016, paragraf 4] i mnogih drugih, a to su:

  1. Two truths and a lie,
  2. Zoom,
  3. The great egg drop.

Two truths and a lie, je jednostavna aktivnost koja poboljšava komunikaciju između zaposlenika i u isto vrijeme omogućava zaposlenicima da se upoznaju bolje. Svaki zaposlenik napiše dvije istine i jednu laž o sebi, dok ostali trebaju kroz razgovor o istim pogoditi šta je o njihovim kolegama istinito a šta lažno. Hint: pokušajte ubijediti kolege u pogrešno! Huddle kompanija [2016, paragraf 4]

Zoom. Ova aktivnost, također kroz komunikaciju, ima cilj da riješi zajednički problem. Za nju je potrebna knjiga „Zoom“ u kojoj se nalaze različite slike koje poredane pravim redoslijedom pričaju priču. Zaposlenici nasumično dobiju slike koje ne smiju pokazati jedni drugima, i kroz razgovor pokušavaju zajednički stvoriti ovu priču predviđenim redoslijedom. Huddle kompanija [2016, paragraf 11]

The great egg drop, uči zaposlenike kako da rade zajedno i kako da bolje komuniciraju, te ih približava jedne drugima sa zajedničkim ciljem pobjede. Zaposlenici, podijeljeni u timove, imaju zadatak da naprave oklop za jaje koje će zaštiti isto na padu od 2.5  metra. Pobjednički tim je onaj koji najbolje prezentuje svoj proizvod, a naravno na kraju igre je ipak najbitnije da ljuska jajeta bude netaknuta. Huddle kompanija [2016, paragraf 12]

Ove vježbe ne zahtijevaju mnogo sredstava a ono čime će rezultirati kompaniji donosi bolji odnos zaposlenika, i samim tim efikasnije poslovanje. Team building je raznovrsni alat koji svako može prilagoditi svom timu. U slučaju  da ne pronađete aktivnost u duhu svoje kompanije, uvijek možete kreativnošću doći do neke svojstvene, sve dok ona iziskuje komunikaciju, međuljudske odnose i zabavu.


LITERATURA:

  1. com. (2016). 10 Quick and Easy Team Building Activities [Part 1] | Huddle. [online] Available at: https://www.huddle.com/blog/team-building-activities/ [Accessed 27 Jul. 2017].

Autor teksta: Merima Rastoder.


*Napomena: Tekstovi u okviru Projekta Law bloggers / Pravni blogeri, ECC & HR blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda,  ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.


Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i  Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Merima Rastoder.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.