NOMCENTAR NGO

Nomotehnički Centar Beograd

PARTNERI & PRIJATELJI

WE SUPPORT:

NOMOTEHNIČKI CENTAR BEOGRAD (NOMCENTAR) je organizacija civilnog društva, osnovani smo 23.aprila 2013.godine za oblast pravne i nomotehničke delatnosti, edukacije i izdavaštva.

PRAVO I NOMOTEHNIČKA DELATNOST

Nomotehnika, po kojoj je naše udruženje dobilo naziv, predstavlja tehniku izrade opštih pravnih akata.
Kako smo udruženje koje u svom sastavu ima najviše pravnika, bavimo se pisanjem i istraživanjem, primenom prava u praksi.
Kroz naše projekte, primenjujemo pravo u različitim oblastima, a sve sa ciljem da stručnošću omogućimo lakše razumevanje propisa.

Kako to radimo?

Primenjujemo socijalnu inovaciju, digitalne tehnologije, kreiramo projekte u različitim oblastima koji za osnovu imaju primenu prava u praksi.

EDUKACIJA

Edukativne aktivnosti usmerene su takođe u pravnoj oblasti.

Šta to znači?

Radionice i predavanja iz oblasti poslovne administracije, korespondencije, pisanja stručnih i naučnih istraživanja, preduzetništva.

IZDAVAŠTVO

Zbornik Nova naučna edukativna misao, koji pomaže mladima u objavi stručnih radova, naročito onima koji nisu do sada publikovali svoja istraživanja.

Zašto Zbornik?

I nama je trebala podrška kada smo počeli sa pisanjem i istraživanjem, znamo šta znači biti početnik kao i koliko je potrebno truda da bi se stručni rad publikovao.

AKTIVNOSTI

PROJEKTI

Kliknite i saznajte šta radimo i koje projekte kreiramo.

ZBORNIK

Kliknite i saznajte više o našem Zborniku stručnih radova.

BLOG EKONOMIJE I LJUDSKIH RESURSA

Kliknite i pročitajte najnovije članke.

EDUKATIVNE RADIONICE

Kliknite i saznajte više o našim edukativnim radionicama.

PRAVNI BLOG

Kliknite i pročitajte pravne tekstove.

STUDENTSKA STANICA

Kliknite i pogledajte stranicu za studente.

NAJNOVIJE NA SAJTU

[EDUKATIVNA RADIONICA] Copywrite u praksi

Da li ste želeli da kreirate sadržaj koji će biti čitan, da neko prepoznaje Vaš stil, veruje Vašoj preporuci, pita Vas za savet ili možda želite da pokrenete karijeru u

[EDUKATIVNA RADIONICA] Napiši i vodi projekat u 10 lakih koraka

Projektni menadžment u eri osnivanja start up-ova predstavlja oblast za koju ste zasigurno čuli, a možda i poželeli da naučite kako da se time bavite. Mi smo održali uspešno edukativne

NAPAD NA ADVOKATA – NOVO KRIVIČNO DELO U KRIVIČNOM ZAKONU REPUBLIKE SRBIJE

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije, osim svega pomenutog u članku ,,Kazna doživotnog zatvora u Republici Srbiji i ostali delovi Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona

POZIV ZA OBJAVU RADOVA U PRVOM BROJU ZBORNIKA U 2019.GODINI

Pozivamo Vas da se prijavite za naš Zbornik radova pod nazivom “Nova naučna edukativna misao” ISSN broj 2334- 8631, mi smo objavili do sad 29 izdanja i imamo redovnu izlaznost

KAZNA DOŽIVOTNOG ZATVORA U REPUBLICI SRBIJI I OSTALI DELOVI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVICNOG ZAKONA REPUBLIKE SRBIJE

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije  kojim se uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela.Pre nego što pređemo na pomenute

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: DA LI ANONIMNO MOŽEMO DA PRIJAVIMO POVREDU ZAKONA?

Na samom početku ukazujemo da se Zakon primenjuje se od 1. septembra 2020. godine, izuzev odredaba: član 21. koji se odnosi na uslove za izbor člana Veća Agencije, član 22.

3 DOBRA PRIMERA VIRTUELNE REALNOST U SLUŽBI LJUDSKIH RESURSA

Proces zapošljavanja od oglašavanja radnog mesta pa do potpisivanja ugovora o radu sa novim kandidatom koga tek treba prilagoditi radnom okruženju, za menadžere ljudskih resursa nije baš lak zadatak. Zašto

European Youth Award SHack Novi Sad 2019

SHack Novi Sad – a Social (VR) Hackathon Become part of the network of entrepreneurs who care and join forces to create a better world. From June 26 to 28, 2019,

[LIVE WEBINARS] ŠKOLA PISANJA PROJEKATA

Priključite se našim live webinarima gde želimo da Vam na praktičan način prenesemo znanje iz oblasti pisanja projekata.  Ukoliko imate želju da nešto promenite u Vašem okruženju, želite da okupite

SVAKOG PETKA NA KAFI SA NOMOTEHNIČKIM CENTROM U OKVIRU AKTIVNOSTI: PRAV(N)A PITANJA NA PRAV(N)OM MESTU

Od 2016.godine, kada smo pokrenuli naš pravni blog u cilju promovisanja udruženja i našeg rada, kao i kreiranja mogućnosti za mlade pravnike koji će imati mesto gde mogu vežbati da

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU – ŠTA SE MENJA U ODREDBAMA O LIMO SERVISU I TAKSI PREVOZU?

U ovom članku povući ćemo paralelu između Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju[1] i izmenama koje je isti doživeo. Šta je novo? Šta se bitno menja?Zakon o prevoz putnika

GOOGLE & HUAWEI: ŠTA SE DOGODILO TOKOM VIKENDA?

Velika većina već  je saznala da su Google i Huawei  prekinuli saradnju, takođe, Huawei je izgubio pristup Android  i Google uslugama, ali prema najnovijim vestima – to ne treba da

OTKRIVAMO: IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Novine u Zakonu o strancima[1] Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o strancima[2] uvedene su izmene i novine u cilju olakšavanja ostvarivanja prava stranaca, pre svega onih koji borave po

8 NOVINA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA UPISANIM U REGISTAR

Narodna skupština Republike Srbije je 30. aprila  tekuće godine usvojila  Zakon[1] o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar. Zakon je stupio

ŠTA JE NOVO U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI?

             Obrazlažući predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji zakonodavac navodi da je primarni motiv prilikom pisanja članova Zakona bio da

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE – 6 KLJUČNIH IZMENA

Narodna skupština Republike Srbije, usvojila je dana 25.04.2019. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije [1] u Agenciji za privredne registre, koji je stupio na snagu 07-og

PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU

Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni određeni broj godina radnog staža. Jubilarna nagrada je obično novčana nagrada radniku za neprekidni radni staž kod istog poslodavca. Ona se

ŠTA SE TO PROMENILO U ZAKONU O RADU, OBJAVLJENOM U “SL.GLASNIKU RS” broj 95/18?

Zakon o radu, izmenjen je krajem 2018.godine, i to zbog autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st.1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147.Zakona o radu koje je doneto u cilju

PRIZNAVANJE ISPLATE TROŠKOVA ZAPOSLENIH ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

Od donošenja obavezujućeg Mišljenja Ministarstva finansija br. 011-00-12/2019-4 od dana 01.februara 2019.godine, postoji mnogo nedoumica oko načina kako se pravda naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih.

[EDUKATIVNA RADIONICA] Nauči kako da primeniš GDPR i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u praksi

Ukoliko se bavite ljudskim resursima, IT bezbednošću, marketingom, pravom, ili želite da steknete veštine Compliance Officer-a, pozivamo Vas na jedinstvenu edukaciju koja je upravo po Vašoj meri i u skladu

UPOZNAJTE NAŠ TIM