[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Sydney_Latest_News”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Sydney_Action”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Izbori u Srbiji i Crnoj Gori, bili lokalni, republički ili predsjednički zaokupiraju uvijek mnogo pažnje medija i javnosti. Da li …
[…]

Cilj pisanja ovog teksta je da Vas upozna sa postupkom izdavanja lokacijskih uslova i upotrebne dozvole a samim tim ćemo …
[…]

Ugovor o pozajmici predstavlja vrlo čest i popularan pravni posao u savremenim platnim transakcijama. U nastavku bloga ćemo dati osnovne …
[…]

“Svaki pacijent je potencijalni tužilac.“ U grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi spadaju sl. krivična dela: 1) neovlašćena proizvodnja i …
[…]

Roditeljska prava čine skup prava i dužnosti roditelja prema svojoj deci. Prava roditelja su u maloj meri u odnosu na …
[…]

Svi smo se sigurno, u nekom periodu vremena, našli u situaciji da ne možemo platiti neki račun, da li zbog …
[…]

Reciprocitet (uzajamnost) je odnos između dve države koji podrazumeva ravnopravnu saradnju između dve suverene države, po kome svaka od njih …
[…]

Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa predstavljaju institute radnog prava, koji su regulisani članom 78 i 79 Zakona o radu …
[…]

Prema  Zakonu o porezima na imovinu [1]  (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS …
[…]

Trend odlaska naših državljana u Sjedinjene Američke Države se nastavlja i ne jenjava već neko vreme. Mnogi koji se po …
[…]

Visokotehnološki (sajber) kriminal obuhvata krivična dela nastala prilikom izvršenja nad objektom ili korišćenjem objekta kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela …
[…]

O uvođenju dualnog obrazovanja u Srbiji govori se već dosta dugo. Nakon održane tri javne rasprave u Novom Sadu, Nišu …
[…]

Asignacija se često definiše kao namirenje bez upotrebe novca i vrlo je popularna u današnjem poslovnom svijetu, pogotovo ukoliko uzmemo …
[…]

Usvojenje je ustanova socijalne zaštite i porodičnog prava. Sa stanovišta socijalne zaštite, usvojenje ostvaruje značajnu funkciju zbrinjavanja djece bez roditeljskog …
[…]

Prema Zakonu o radu[1], poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od …
[…]

Pojam pravnog nedosatka stvari Kod teretnih ugovora, obe ugovorne strane vide zadovoljenje nekog svog interesa. S tim u vezi, prenosilac, …
[…]

Pojam koji se na prvi pogled čini kao da svi znaju šta ona predstavlja, iako većina ne bi znala kako …
[…]

Izmene i dopune pomenutog Zakona nastupile su 2015. godine, i to članom 86b[1] Zakona o izmenama i dopunama Zakona o …
[…]

Dizajn je spoljašnji, estetski izgled nekog proizvoda predstavljen u dvodimenzionalnom (uzorak) ili trodimenzionalnom (model) obliku. Ono po čemu je pravo …
[…]

Otkriće koje je imalo ogromnog uticaja na veliki broj naučnih disciplina je otkriće DNK lanca 1985. godine i vrlo brzo …
[…]

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br.104/2016) je regulisano: 1)upravljanje zgradom, 2)korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i …
[…]

Po završetku srednje škole ( gimnazije, srednje stručne šklole .. ) učenici, svojom slobodnom voljom, odlučuju da li žele da …
[…]

Prema Krivičnom zakoniku[1], krivično delo nedavanje izdržavanja, spada u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Prema članu 195, Krivičnog …
[…]

Kažu da je svaki početak težak, osim kad je u pitanju brak i bračni odnosi. Početak braka je uvijek ispunjen …
[…]

Pravna i poslovna sposobnost, poslovi koje maloletnik može samostalno da sklapa(punovažni poslovi maloletnika), testamentarna sposobnost, oboriva pretpostavka…govorimo o pravnom položaju …
[…]

Termin “pranje novca” u pojmovnom smislu, nastao je u SAD. Pranje novca predstavlja poseban oblik privrednog kriminaliteta koji u poslednje …
[…]

 Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilastvu i pravosudnom ispitu  definiše sudskog pripravnika kao: ,,Lice koje prvi put zasniva …
[…]

Svojina ili vlasništvo, kao neprikosnoveno i zaštićeno pravo na slobodno i po svojoj volji držanje, raspolaganje i korištenje neke stvari, …
[…]

Ljeto i vrijeme godišnjih odmora dovodi do toga da se poveća broj lica koja privremeno borave u CG, odnosno turista …
[…]

Početak septembra po pravilu označava povećanu aktivnost studenata u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Za one koji se odlučuju za studentske …
[…]

Transfuzijska medicina obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi i kliničku transfuziju. Klinička transfuzija obuhvata, između ostalog, delatnost čuvanja i izdavanja …
[…]

Nova Uredba Evropske Unije o opštoj zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Uredba) bi trebalo da stupi na snagu …
[…]

Postoji pet slučajeva za ostvarivanje prava, kojim se stiče penzija:  Prvi slučaj starosti – sticanje prava na starosnu penziju …
[…]

Kako je leto još uvek u toku a sezona putovanja u punom jeku, pitanja koja svakodnevno čujemo u svojoj okolini …
[…]

Kako se bliži početak fakulteta, tako proporcionalno raste i potražnja za stanovima. Osim lokacije i samog izgleda stana, trebalo bi …
[…]

Premda je naša „kuća“ locirana u jednom od najprometnijih delova Evrope, i da se nalazila kao okosnica najvažnijih puteva koji …
[…]

Ombudsman beogradskog Univerziteta je 2011. načinio nacrt Povelje Univerziteta u Beogradu o studentski pravima i slobodama.[1]Tada se ispostavilo da u …
[…]

U članku ,,I DEO – Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije’’[1]  bilo je reči, pre svega, o obrazovanju i o …
[…]

Zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji se uređuje: način,postupak,uslovi i organizacija delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja; vrste postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja; ostvarivanje …
[…]

Pored toga što ugovor može proizvoditi dejstvo samo za ugovorne strane koje su učestvovale u njegovom zaključenju, on može biti …
[…]

Sve veća razvijenost delatnosti informacionih tehnologija na našem tržištu dovela je do učestalije primene tkzv. „en-di-ej“ ugovora. Izraz je preuzet …
[…]

Potraživanje, kao pravni odnos između fizičkih i pravnih lica, kao uostalom i svaki drugi odnos između ljudi, treba prvenstveno da …
[…]

U današnje vreme ni jednog trenutka se ne postavlja pitanje da li bismo mogli da stupimo u brak sa stranim …
[…]

Jedan od novijih instituta porodičnog prava Republike Srbije je nasilje u porodici. Iako ne postoji u literaturi opšte prihvaćena definicija …
[…]

Datum i mesto nastanka prvih sudova u Srbiji su sporni. Postoje dve tvrdnje istoričara i pravnika oko nastanka suda. Jedna …
[…]

Ugovor se uopšteno definiše kao saglasnost volja dveju strana na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje. Ugovori kao takvi su …
[…]

OBJEDINJENA PROCEDURA Od 1. januara 2016. Godine u Srbiji se svi postupci u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, …
[…]

Kako je čitav naš pravni sistem razgranat i složen, to je i pravni saobraćaj putem tih postupaka raznovrstan i složen, …
[…]

Članak se bavi problematikom legalizacije neformalnih objekata u Crnoj Gori, novim Zakonom čija se primjena očekuje i samim postupkom legalizacije …
[…]

Svaka država ima svoju sudsku vlast tj. pravosuđe, kojom se rešavaju sporni predmeti nekog učinjenog krivičnog dela od strane sugrađanina …
[…]

Arbitraža (lat. per arbiter – izabrani sudac) je izvan sudski način rješavanja sporova pred jednom (arbitrom) ili više osoba (Arbitražni …
[…]

Ko su žrtve trgovine ljudima?[1] Iako se neke grupe češće pojavljuju kao žrtve nego druge, činjenica je da žrtva trgovine …
[…]

Poverilac iz obligacionog odnosa sa dužnikom ima ovlašćenje da svoje potraživanje ustupi trećem licu. Ali, on to ne može učiniti …
[…]

Ovim Zakonom su regulisana: prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite; način na koji se ostvaruju; njihova zaštita i dužnosti pacijenta …
[…]

Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima grada, može Vam se desiti da budete napadnuti od strane pasa lutalica, …
[…]

Ono što je nezaobilazno u svakoj raspravi u parničnom postupku u sudu su dokazna sredstva. Dokazna sredstva ili dokazi se …
[…]

Šta je ekološko pravo i koji je njegov teorijski okvir? Ideja o potrebi razvoja posebne pravne grane kojom bi složen …
[…]

Uvod Najnovije izmene Krivčnog zakonika, odnosno Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br …
[…]

Kontekst digitalizacije autorskih prava Digitalizacija je uopšteno termin koji se u današnjoj komunikaciji sve češće upotrebljava i može se definisati …
[…]

„U svakoj istorijskoj epohi je svojina drukčija i razvija se pod sasvim različitim društvenim prilikama“ (Karl Marks, Beda filozofije). Kada …
[…]

Strah  je posebno stanje svijesti i kao najstarija emocija prevashodno je medicinska kategorija. Ne postoji osoba koja ga nije doživjela …
[…]

Ekstradicija predstavlja institut krivičnog prava iz oblasti međunarodne krivičnopravne pomoći, koji podrazumeva izručenje osuđenog ili okrivljeniog lica od strane nadležnih …
[…]

Bilo da kupujete ili prodajete automobil, jedno od najčešćih pitanja sa kojima se suočavate jeste kako da sastavite adekvatan Ugovor …
[…]

Zastarelost je  pravni institut koji označava zastarevanje odnosno neutuživost određenog prava usled nevršenja prava od strane njegovog titulara, odnosno zastarelošću …
[…]

Koliko puta ste na televizijskim ekranima ugledali dete ili bebu koji su reklamirali određeni proizvod? Manipulacija i upotreba dece u …
[…]

Postoje li razlike u shvatanju pojma svojine nekad i sad? Pravo svojine je stvarno pravo (na latinskom jeziku dominium ili …
[…]

Ugovor o doživotnom izdržavanju regulisan je Zakonom o nasleđivanju (u daljem tekstu ZN). U okviru Zakona odredbe koje se tiču …
[…]

Prethodna dva članka na ovu temu, pretežno su govorila o diskriminaciji i društvenoj nevidljivosti osoba sa invaliditetom. U kom pravcu …
[…]

Zakon o azilu RS („Sl.glasnik RS“,br. 109/2007) Značenje izraza Član 2. „Maloletnik bez pratnje je stranac koji nije navršio osamnaest …
[…]

Članak se bavi pravnim tretmanom i položajem studenata koji su istovremeno i roditelji, koji uz najvažniju ulogu u životu- biti …
[…]

Žig vs brend Zakon o žigovima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009 i 10/2013) u članu 1(2) određuje žig …
[…]

Prema Porodičnom zakonu RS (“Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011-dr.zakon i 6/2015), brak se definiše kao  zakonom uređena zajednica života …
[…]

Odlučili ste da kupite stan, kuću ili poslovni prostor. Pre kupovine istog, kao i nakon obavljene kupoprodaje bitno je da …
[…]

Autorska prava možemo definisati kao skup pravnih pravila, materijalnih i procesnih, kojima se pruža pravna, moralna i materijalna zaštita i …
[…]

POJAM Demokratija, u bukvalnom smislu reči, podrazumeva vladavinu naroda. Osnovna karakteristika demokratije jeste da narod ima mogućnost da na unapred …
[…]

Sporazum o klimatskim promenama potpisan u Parizu na 21. zasedanju Konferencije stranaka (COP 21)[1] Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime 12. decembra …
[…]

Svaki čovek provede veliki deo svog života na radnom mestu. Iz tog razloga se javila potreba i obaveza društva i …
[…]

Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života, i ispunjava druge uslove za rad …
[…]

“Kapitalizam bez stečaja je isto što i hrišćanstvo bez pakla” Frank Borman (1982)             Novi Zakon o stečaju Republike Srpske …
[…]

Zlostavljanje na radu predstavlja svaki vid sistematskog maltretiranja zaposlenog ili grupe zaposlenih od strane poslodavca, nadređenog šefa, direktora, kolega ili …
[…]

Ko je ombudsman? Ombudsman je osoba ili institucija koja je zadužena da predstavlja interese javnosti istražujući ili odgovarajući na pritužbe …
[…]

Neformalno obrazovanje van granica Republike Srbije Letnje škole, letnje razmene, Work and Travel program Obrazovanje ( lat. educatus, educate, educere – …
[…]

Rakija i vino, potencijal Srbije, Fruška Gora i plantaže groždja, pa tragom vinskih mušica u srpske porodične vinarije. Premda su …
[…]

UZ MOBILNE APLIKACIJE, PUTOVANJE JE LEPŠE! Informacione tehnologije i primena u skoro svim sferama našeg života pristuna je od kada …
[…]

DEO III PRAVA PUTNIKA  – ŽELEZNIČKI PREVOZ – Prevoz vozom kao i autobusom, naročito u Republici Srbiji, najčešće se koristi …
[…]

DEO II PRAVA PUTNIKA Države članice EU, imaju sjajnu mobilnu aplikaciju koju možete preuzeti besplatno a ista sadrži prava putnika …
[…]

Proleće, kao pravo vreme za putovanja, donosi, pored lepih uspomena i niz drugih formalnih stvari na koje obraćamo pažnju tek …
[…]

Pored diskriminacije, o kojoj sam govorila u članku ,,Položaj osoba sa invaliditetom”[1] , osobe sa invaliditetom susreću se i sa …
[…]

Urbana površina grada grada Beograda od oko 360 km2 koja leži na ušću reka, Dunava i Save sa uličnom mrežom za koju ne …
[…]

Šta je softver Softver čine „kompjuterski program(i)[1], postupci i moguća prateća dokumentacija i podaci koji omogućavaju funkcionisanje kompjuterskog sistema“[2] i …
[…]

Šta je medijacija? Medijacija je postupak alternativnog načina rešavanja sporova, u kome strane žele da sporni odnos reše mirnim putem …
[…]

Parnični postupak se vodi između dve suprotstavljene stranke- tužioca i tuženog i počinje kada tužilac dostavi tužbu sudu, dok parnica …
[…]

Besplatna pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava fizičkog subjekta na pravično suđenje i jednak pristup pravdi. Osigurati jednak pristup pravdi …
[…]

KRIVIČNI ZAKONIK (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) Zabrana približavanja i …
[…]

Odlukom donetom na Berlinskom kongresu 1878. godine, teritorija Bosne i Hercegovine koja je do tada bil pod osmanlijskom vlašću  data  …
[…]

Član 74 Ustava (“Sl. Glasnik RS”, br. 98/2006) za „zdravu životnu sredinu“ navodi da: „Svako ima pravo na zdravu životnu …
[…]

Djeca su ukras svjeta. Tako kaže naš Ljubivoje Ršumović, a tako treba i država da razmišlja, kada kroji pravni i …
[…]

Socijalna zaštita postoji kako bi omogućila stvaranje društveno jednakih pojedinaca i porodica u ekonomskom, egzistencijalnom, pravnom, solidarnom i svakom širem …
[…]

Uvod Ustav Republike Srbije[1], kao najviši pravni akt države, već u članu 2. utvrđuje da „Suverenost potiče od građana koji …
[…]

Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo („Službeni glasnik RS”, broj 91/15.)[1] uređuju se uslovi za …
[…]

Čovek. Homo sapiens. Jedina živa vsta roda Homo. Sa latinskog prevedeno na srpski ,,znajući čovek” ili ,,razuman čovek”. Svi ljudi …
[…]

Duvanska industrija i proizvodi od duvana, varijacije, cigarete, akcizna roba, luksuz ili ne? Jedno je sigurno: izloženost duvanskom dimu je …
[…]

Transplantacija ćelija,tkiva ili organa je postupak presađivanja, tj. zamena organa koji više ne funkcionišu pravilno hiruškom intervencijom. Ona predstavlja medicinski …
[…]

Međunarodno pravo mora je  sustav međunarodnih pravila koja uređuju granice državne vlasti na moru,prava i obveze obalnih  država te drugih …
[…]

Porodični homicid ili ubistvo u porodici je kontroverzan fenomen koji predstavlja negaciju ljudskih vrijednosti, zadovoljstva i humanosti, na kojima počiva …
[…]

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana[1], kapitalni dobitak, odnosno gubitak predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija …
[…]

Sistem zaštite prava manjinskih akcionara ustanovljen je, pre svega, u cilju jasnog definisanja njihovog položaja i prava u privrednom društvu …
[…]

Lisabonski ugovor[1] za razliku od ostalih osnivačkih ugovora sadrži posebnu odredbu o osnovnim vrednostima u članu 3: Unija se temelji …
[…]

Prvi član Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji iz 2001. godine kaže: ‘’ Državni praznik Republike Srbije …
[…]

Članak se bavi bezbjednošću djece na internetu, njihovoj zaštiti ali i nemoći da se spriječe različiti vidovi zloupotreba koje se …
[…]

I deo Analiza Člana 56. Ustava Republike Srbije  PETICIJA U poslednje vreme, naročito na internetu, srećemo ogroman broj peticija građana …
[…]

Evropska unija se danas u međunarodnom pravu uzima za međunarodnu organizaciju regionalnog karaktera. Ipak, prateći razvoj prava EU, od šezdesetih …
[…]

Pre tačno godinu dana donet je zakon čija bi ideja u osnovi mogla da izmeni pravosudni sistem Srbije. Premda su …
[…]

Zakon o advokaturi [1] definiše advokatskog pripravnika kao: „diplomiranog pravnika upisanog u imenik advokatskih pripravnika, koji se obavljanjem pripravničke vežbe kod …
[…]

Svedoci smo da je doba vladavine veštačke inteligencije i takozvanih „pametnih telefona“, donelo nov način poslovanja, ne samo u tehnološkom …
[…]

Pretpostavka nevinosti štiti položaj osumnjičenog i okrivljenog lica, sprečava uticaj i pritisak na sudstvo. Svako kršenje ovog načela dovodi nezavisnu …
[…]

  U Srbji, zemlji koja nakon 2000-ih godina počinje da gradi svoju infrastrukturu i jača veze severa i juga, istoka …
[…]

Član 62 Ustava (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006) “Vanbračna zajednica se izjednačava sa brakom, u skladu sa zakonom.” Na osnovu …
[…]

Brz i konstantan razvoj interneta širom sveta, ukučujući tu i Republiku Srbiju, neprestano sa sobom povlači i postavlja mnoštvo raznovrsnih …
[…]

Nasilje među učenicima osnovnih i srednjih škola je sve prisutniji problem u našem društvu. Naročito je zabranjavajuće javljanje novih pojavnih …
[…]

Podela prava na javno i privatno je najstarija podela prava i datira još iz perioda rimskog carstva, odnosno rimskog prava …
[…]

Zakon o opštem upravnom postupku na našim prostorima ima primenu još od 1931. godine, kada je izvršena recepcija austrijskog zakona …
[…]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]