About This Project

Projekat se bazira prvenstveno na ekološkom obrazovanju i inofmisanju, kao i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine kroz pisanje i istraživanje, kreiranje stručnih pravnih članaka pretočenih u socijalno inovativno internet mesto koje prati i panel diskusija na kraju projekta dok će teme kroz projekat biti obrađene: zagađenje vazduha, zagađenje voda, upravljanje otpadom, zaštita od buke. Projekat pozvezuje promociju zaštite životne sredine, inovatine modele očuvanja zaštite životne sredine kao i stručne članke koji imaju za cilj da građane edukuju najviše o pravima i obavezama očuvanja životne sredine. Socijalno inovativno interent mesto o zaštiti životne sredine, prate stručni članci obrađeni od strane mladih istraživača, koji imaju za cilj da Zakon, podzakonske akte i drugu stručnu literaturu pretoče u kratku formu koja će biti razumljiva svima.

Category
Business
Tags
zivotna sredina