About This Project

OSNOVE SAOBRAĆAJNE KULTURE UZ PRIMENU DIGITALNE INOVACIJE (VEBINARA) KAO MODELU PREVENCIJE I USVAJANJA POZITIVNIH STAVOVA PONAŠANJA U SAOBRAĆAJU – POŠTUJ PROPISE, BUDI SAOBRAĆAJNO KULTURAN! PROJEKAT IMA ZA CILJ DA NA SVEOBUHVATAN NAČIN POSTAVI OSNOVE SAOBRAĆAJNE KULTURE KORISTEĆI INOVACAJU I DIGITALNE TEHNOLOGIJE, KAKO BI ŠTO VEĆEM BROJU GRAĐANA PRIBLIŽILA ZNAČAJ ISTE I UTICALA NA RAZVOJ POZITIVNIH STAVOVA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. EDUKACIJOM NA INOVATIVAN NAČIN, VEĆI BROJ GRAĐANA BIĆE U MOGUĆNOSTI DA SE PRAVOVREMENO INFORMIŠE. PROJEKAT FINANSIRA GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ. (OKTOBAR 2016 – MART 2017)

Category
Business
Tags
bezbednost saobraćaja