About This Project

 

Aplikacija je kreirana u okviru projekta „Edukacija i podizanje svesti o bezbednosti saobraćaja kod mladih kroz kreiranje i upotrebu mobilne aplikacije kao modelu inovativno-kreativnog učenja“ koji sprovodi Nomotehnički centar uz finansijsku podršku Gradskog sekretarijata za saobraćaj grada Beograda. Edukacija i podizanje svesti o bezbednosti saobraćaja kod mladih kroz kreiranje i upotrebu mobilne aplikacije kao modelu inovativno-kreativnog učenja Aplikacija ima tri glavne kategorije, a to su:- Mladi u saobraćaju – u okviru koje postoji mapa školskih ustanova u Beogradu, informacije o bezbednom ponašanju u saobraćaju, greškama mladih vozača, uticaju alkoholizma na ponašanje u saobraćaju, kao i pregled saobraćajnih znakova;- Prekršaji i osiguranje – pregled informacija vezanih za obavezno osiguranje putnika, krivičnopravnu odgovornost u saobraćaju, proceduru u slučaju saobraćajne nesreće vezanu za naplatu štete, kao i infomacije o kaznama za prekršaje u saobraćaju;- Aktivizam – pregled informacija vezanih za bezbednost dece u saobraćaju i predlozi inovativnih modela za rešavanje pitanja bezbednosti dece u saobraćaju.Aplikacija sadrži i tri ankete kojima korisnici i korisnice testiraju svoje znanje na temu bezbednosti u saobraćaju. (Oktobar 2015 – April 2016)

Category
Business
Tags
bezbednost saobraćaja