About This Project

Socijalna inovacija u službi efikasnog ostvarivanja prava socijalne zaštite – Budi uključen! Projekat je pomogao mamama i trudnicama kroz besplatnu pravnu pomoć i pomoć u obrazovanju u vidu podrške u objavi stručnih i naučnih radova, kao načinu direktnog podsticaja u nastavku obrazovanja koje našoj ciljnoj grupi može pružiti bolje uslove za kasniji život. Takođe, aktivnosti su bile namenjene i organima lokalne samouprave koji se bave socijalnom zaštitom naročito kroz spoznaju novih modela koje i u budućnosti mogu primenjivati u profesionalizaciji rada, uz upustva iz strateških dokumenata Evropa 2020 kao i projekata za finansiranje iz inostranstva, Horizon 2020 i direktna primena socijalne inovacije u oblasti socijalne zaštite.Projekat uz finansijsku podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Gradske uprave grada Beograda.

Category
Business
Tags
socijalna zastita