Nomotehnički Centar na Konferenciji LIMEN u Beogradu

Fakultet za inženjerski menadžment – Beograd, Visoka škola modernog biznisa – Beograd, Visoka škola za biznis i menadžment, Novo Mesto – Slovenija, Biznis akademija Smilevski – BAS, Skoplje, Makedonija, BAS Institut za menadžment, Bitolj, Makedonija i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana organizuju regionalnu naučnostručnu i biznis konferenciju pod nazivom: Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik – LIMEN 2015.

Konferencija je bila održana u Beogradu 10. decembra 2015. godine u hotelu Excelsior.  Ispred Udurženja Nomotehnički Centar Beograd / Nomcentar, prisustvovala je MS Dušica Birovljević, Osnivač I Direktor, dok su radove na skupu prikazali članovi Uređivačkog Odbora doc.dr Aleksandra Brakus I MSc Slobodan Petrović.

Organizatori konferencije LIMEN 2015 prepoznali su problem koji danas postoji u većini savremenih organizacija: previše upravljanja i premalo liderstva. Naime, liderstvo predstavlja glavnu i ključnu fazu menadžmenta. Biti lider znači imati određeni socijalni uticaj kako bi se maksimizirali napori drugih usmereni na postizanje definisanih ciljeva.

Imajući u vidu izazov dinamičnog angažovanja u današnjem svetu organizacija, jasno je da za analizu ova dva važna pojma treba primeniti interdisciplinaran pristup. Iz tog razloga glavna tema konferencije

LIMEN 2015 obrdila je sledeće tematske oblasti: Lideri i liderstvo, Preduzetništvo, inovacije, kreativnost, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Savremeni strategijski menadžment, Finansijski menadžment i bankarstvo, Marketing menadžment, Projektni menadžment, GREEN menadžment, Menadžment prirodnih resursa, Menadžment kvaliteta, Menadžment novih tehnologija, Menadžment informacioni sistemi, Menadžment u obrazovanju, Interkulturni menadžment, Menadžment javnog sektora, Upravljanje ljudskim resursima, Organizaciono ponašanje, Poslovna etika, Radno pravo, Poslovno pravo

Cilj konferencije je okupljanje akademske zajednice regiona Balkana i objavljivanje radova istraživača u svrhu popularizacije nauke i njihove lične i kolektivne afirmacije. Jedinstveni program kombinovaće prezentacije najnovijih naučnih dostignuća u navedenim oblastima, interaktivne diskusije i druge vidove interpersonalne razmene iskustava.

Izvor: http://www.limen.org.rs/