MOTIVACIJA ZA PREDUZETNIKE – IZ JOVANINOG UGLA

Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inovaciju poslovanja preduzeća, stvaranje novog tržišta i ostvarivanja dobiti.

Sagledavajući materijal međunarodnih edukacija o preduzetništvu, uočila sam mnogo suvoparnog teksta i rogobatnih definicija. Teško je doći do suštine.

Konferencije o preduzetništvu mogu Vam dati krila, entuzijazam i podršku da hrabro i odlučno krenete za onim što volite, verujući u sopstveni uspeh.

Preneću vam neke od poruka i zaključaka koje su ostavile najveći utisak na mene.

 

“TVOJ USPEH JE ZAGARANTOVAN AKO SE DOVOLJNO POTRUDIŠ!”              
“GLAVNA STVAR JE ZNANJE i DA LI DOVOLJNO ŽELITE DA USPETE!”
“LJUDI SU KREATIVNI – TO JE NJIHOVA ŠANSA DA „POBEDE“  TEHNOLOGIJU”

PREDUZETNICI 50% VREMENA,SNAGE I ENERGIJE POTROŠE NA PRODAJU!”

Slušajući i gledajući ljude koji se već 10 godina bave preduzetništvom (kako izgledaju i misle, želeći da dostignete njihov finansijski standard i emotivnu ispunjenost), verujem da ćete naći odgovor na pitanja poput:

ZAŠTO? ŠTA JA DOBIJAM TIME?

Kada čujete njihove životne priče, shvatićete da niste sami, da život zna da bude jako surov, ali i da ima još ljudi koji žele da vam pomognu i sarađuju sa Vama. Ispričaće Vam koliko rade na dnevnom nivou, koliko im je naporno, koliki deo sebe ulažu u sve što stvore.

“ZA PREDUZETNIKA NEMA STAJANJA NITI ODMORA.“
“STALNO UČIŠ, NAPREDUJEŠ, MENJAŠ SE, UNAPREĐUJEŠ SEBE.”

“RAD U TIMU PODRAZUMEVA DA RADITE SVE ZAJEDNO, IAKO NE IDE UVEK SVE PO PLANU,  ALI IPAK NE ODUSTAJEŠ  JER SE UPORNOST  ISPLATI.”

Zapitajte se koliko VI radite na dnevnom nivou? Koliko je VAMA naporno? Koliko SEBE ULAŽETE u posao, a ŠTA  DOBIJETE ZAUZVRAT?

Ipak, postoje razlozi zašto se mladi ne odlučuju da budu preduzetnici:
  1. teško je doći do finansijskih sredstava,
  2. znati kako upravljati njima,
  3. izraditi projekat i biznis plan,
  4. pratiti dinamiku tržišta i stalno učiti.

Na konferencijama, preduzetnici će ispričati svoje životne priče. Svako se susreo sa različitim problemima. Niko ne može da Vam kaže  sa kakvim problemima ćete se Vi suočiti.

Dok mi, na početku, upravo očekujemo da konferencija nama da odgovor na ta pitanja, sa kakvim problemima ćemo se suočiti i kako da te probleme rešimo.

Odgovori na ta pitanja kriju se u nama. Sada ću vam pokazati kako i zašto.

Kako bi pobedili svoj strah i sve preobratili u svoju korist neophodno je da nabrojite sve što imate u svom životu, sve resurse i sposobnosti koje posedujete i dovedite u pitanje svaki od navedenih razloga.
  1. Da li je meni teško doći do finansijskih sredstava? Kako ću doći do istih?
  2. Kako da upravljam njima?
  3. Kako da izradim biznis plan? Gde mogu da pogledam i koga da pitam?

Napravite koncept, fokusirajte se, usresredite se na cilj, radite na svojim kompetencijama. Odredite gde želite da budete u budućnosti, procenite koliko vam vremena  treba za  dostizanje tog cilja i šta ćete sve uraditi do postignuća.


Autor teksta:

[amo_member id=”6440″ item-width=”250″ align=”left” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]


*Napomena: Tekstovi u okviru HR & ECC blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Jovana Skrinjik.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.