cover site>
Scrolling Image Frame

Pozivamo Vas na naš događaj pod nazivom “Projektni menadžment na pravni način" koji se održava online u periodu od 10hdo 11:30hh dana 02.februara 2021.godine u Beogradu, u sklopu SERBIAN VISIONS-a 2021. SERBIAN VISIONS je multikongres

Projektni menadžment u eri osnivanja start up-ova predstavlja oblast za koju ste zasigurno čuli, a možda i poželeli da naučite kako da se time bavite. Mi smo održali uspešno edukativne radionice iz ove oblasti, bazirane

Da li imate inovativnu ideju i projekat koji koristi informacione tehnologije, inovaciju i glavni mu je cilj usaglašavanje sa UN ciljevima za razvoj? Možda biste trebali da pročitate poziv. Za sve informacije nam se možete

Nomcentar NGO

Nomcentar NGO predstavlja strukovno udruženje osnovano 23.aprila 2013.godine sa sedištem u Beogradu za oblasti prava i nomotehničke delatnosti, edukacije i izdavaštva.
Pored mnogobrojnih projekata koji implementiraju socijalnu inovaciju, registrovani smo od strane Ministarstva pravde Republike Srbije kao pružaoci besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške.