Internet

KUPOVINA ONLINE SA PRAVNOG ASPEKTA

Posted on

Internet kupovina je novi trend kako u svetu,tako i kod nas. Kupovinom na Internetu štedi se i vreme i  novac, jer se pretraga proizvoda i nalaženje najpovoljnijih cena mogu obaviti iz udobnosti doma, 24 časa dnevno. Ovakav vid kupovine u Srbiji dostupan je već nekoliko godina, ali još uvek nije zastupljena kao u razvijenijim zemljama, […]

Internet

ŠTA NAM DONOSI NOVA UREDBA EVROPSKE UNIJE – General Data Protection Regulation (GDPR)?

Posted on

Nova Uredba Evropske Unije o opštoj zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Uredba) bi trebalo da stupi na snagu 25. maja 2018. godine, a do kada je potrebno izvršiti usklađivanje propisa o zaštiti podataka shodno njenim odredbama. Cilj ovog propisa jeste između ostalog i unifikacija funkcionisanja sistema zaštite ličnih podataka kao i svojevrsna kontrola […]

Internet

INTERNET DOMEN – Zloupotrebe i pravna zaštita

Posted on

Brz i konstantan razvoj interneta širom sveta, ukučujući tu i Republiku Srbiju, neprestano sa sobom povlači i postavlja mnoštvo raznovrsnih i kompleksnih pravnih pitanja. Jedno od njih je i pitanje mehanizama pravne zaštite internet domena. Pođimo od definisanja pojma internet domena. Internet domen (Internet domain) je tekstualna oznaka koja indetifikuje skup uređaja ili internet servisa, […]