Edukativna radionica “Copywrite u praksi”, otvorena je za sve, naročito početnike. Radionica će Vam pomoći da dobijete detaljan uvid u najvažnije pojmove, upoznate se sa načinom pisanja, promocijom Vašeg teksta, kreiranjem sadržaja koji će Vam omogućiti da se ono što pišete zaista i primeti, a...

Nomotehnički Centar Beograd, uz finansijsku podršku Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za zaštitu životne sedine, poziva Vas da prisustvujete Panel diskusiji koja će Vam pomoći da razumete propise, saznate aktuelnosti, upoznate se sa osnovom socijalne inovacije, naučite kako da napravite projekat i učinite i Vi...

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2020) donosi sledeće: Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja...