Projektni menadžment u eri osnivanja start up-ova predstavlja oblast za koju ste zasigurno čuli, a možda i poželeli da naučite kako da se time bavite. Mi smo održali uspešno edukativne radionice iz ove oblasti, bazirane isključivo na našem iskustvu, stoga smo istu menjali i oblikovali...

Da li imate inovativnu ideju i projekat koji koristi informacione tehnologije, inovaciju i glavni mu je cilj usaglašavanje sa UN ciljevima za razvoj? Možda biste trebali da pročitate poziv. Za sve informacije nam se možete obratiti, rado žemo Vas uputiti u proces prijave i uputiti...

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2020) donosi sledeće: Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja...

Projektni menadžment u eri osnivanja start up-ova predstavlja oblast za koju ste zasigurno čuli, a možda i poželeli da naučite kako da se time bavite. Mi smo održali uspešno edukativne radionice iz ove oblasti, bazirane isključivo na našem iskustvu, stoga smo istu menjali i oblikovali...

Da li ste želeli da kreirate sadržaj koji će biti čitan, da neko prepoznaje Vaš stil, veruje Vašoj preporuci, pita Vas za savet ili možda želite da pokrenete karijeru u drugom smeru? Da li su Vam nekada govorili da Vi možete od bilo čega da...

Da li ste želeli da kreirate sadržaj koji će biti čitan, da neko prepoznaje Vaš stil, veruje Vašoj preporuci, pita Vas za savet ili možda želite da pokrenete karijeru u drugom smeru? Da li su Vam nekada govorili da Vi možete od bilo čega da...

Obzirom da je u poslednje vreme aktuelna tema obavezne medijacije i u pripremi Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u rešavanju sporova koji otvara prostor za uvođenje iste u pravni poredak, u daljem tekstu će ukratko biti predstavljeni aspekti obavezne medijacije, kao i njen uticaj...