ZBORNIK

NOVA NAUČNA EDUKATIVNA MISAO

1
IZDANJA

O Zborniku

Da. Zbornik je zvanično registrovan, ISSN broj 2334-8631,  uz to, COBISS.SR-ID broj 199642636, kao i UDK 33.

Zbornik ima periodiku pet puta godišnje.

Svako ima pravo da samo svoj rad odvoji i javno postavi dok je strogo zabranjeno celokupno postavljanje izdanja bez naše saglasnosti i saglasnosti ostalih autora. 

NE. Mi smo udruženje građana i neprofitna organizacija, stoga se ne bavimo prodajom. Štampa Zbornika je isključivo samo za one koji radove obajve.  Cilj projekta jeste pomoć u publikovanju a ne prodaja. Time se ne bavimo. 

U želji da pomognemo sve većem broju mladih ljudi, koji su suočeni sa surovom realnošću da ne mogu u naučnom časopisu ili nekoj od izdavačkih kuća, da publikuju svoje naučne i stručne radove bez, uglavnom, veće količine novca, Nomotehnički Centar Beograd, kreirao je projekat pod nazivom Nova naučna edukativna misao, koji predstavlja Zbronik radova studenata osnovnih, master i doktorskih studija svih akreditovanih Univerziteta u Republici Srbiji kao i regionu, kao i onih koji su istražvači bez obzira da li su zaposleni ili ne. Cilj našeg Zbornika je da na jednom mestu okupi stručne radove mladih koji predstavljaju inovaciju u nauci i predstavljaju novu naučnu edukativnu misao, u potrazi smo za kretivnim temama, jedini uslov je da iste imaju veze sa inovativnim rešenjima za lokalne probleme, u sledećim oblastima: društvene nauke (ekonomija, pravo, političke nauke, filozofija, makketing) ili kultura. Takođe, Zbornik ima za cilj promociju jednakosti i istih uslova u obrazovanju sa sve. Stoga, Zbornik pomaže mladima da publikuju svoje radove i na taj način učine prvi korak ka samostalnom objavljivanju i istraživanju.

Izbor vesti o Zborniku

http://youth.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=10683:poziv-za-objavu-radova-u-zborniku-1-2017-i-2-2017&catid=15&Itemid=130

https://www.subotica.info/2017/07/13/poziv-za-objavu-radova-u-zborniku-nova-naucna-edukativna-misao

http://www.kancelarijazamlade.rs/index.asp?pageid=a15&acckey=17S01001334&tip=Konkursi&ogimg=docs/dynuploaded07-12-2017_102449_42637.jpg&title=POZIV%20ZA%20OBJAVU%20RADOVA%20U%20ZBORNIKU%201/2017%20i%202/2017

https://jagodinanews.com/2017/07/13/poziv-za-objavu-radova-u-zborniku/

https://studomat.ba/poziv-za-objavu-radova-u-zborniku-nova-naucna-edukativna-misao-br-12017-i-22017/71488/

http://depo.ba/clanak/163310/poziv-studentima-i-mladim-naucnicima-ako-zelite-da-publikujete-svoje-strucne-radove-javite-se

https://www.hocu.ba/index.php/hocu.priliku/poziv-za-objavu-radova-u-zborniku/

http://www.dnevno.rs/info/kultura/103091/nova-naucna-edukativna-misao-poziv-za-objavu-radova-u-zborniku

http://www.najstudent.com/programi-za-studente/poziv-za-objavu-radova-u-zborniku-12017-i-22017-5208

http://ckmd.ba/poziv-za-objavu-radova-u-zborniku/

http://dobojski.info/kultura/item/14069-dobojski-info-predstavlja-nova-naucna-edukativna-misao
http://www.startbih.info/Aktuelnost.aspx?id=82444
http://www.novimagazin.rs/vesti/konkurs-za-studente-i-postdiplomce-za-objavljivanje-radova-u-zborniku
http://www.ues.rs.ba/lat/studenti/vijesti/zbornik-broj-1-2015-nova-naucna-edukativna-misao
http://www.juznasrbija.info/najave/zbornik-radova-nova-naucna-edukativna-misao-innovation-that-s-it.html
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/sansa-za-studente-i-mlade-istrazivace/19030
http://www.sus.org.rs/saopstenja/zbornik-radova
http://mladi.info/index.php?type=1&a=konkurs&id=6101
http://www.najstudent.com/nagradni-konkursi/poziv-za-objavu-radova-5683
http://www.novimagazin.rs/vesti/konkurs-za-studente-i-postdiplomce-za-objavljivanje-radova-u-zborniku
http://www.juznasrbija.info/najave/zbornik-radova-nova-naucna-edukativna-misao-innovation-that-s-it.html
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/sansa-za-studente-i-mlade-istrazivace/19030
http://www.sus.org.rs/saopstenja/zbornik-radova
http://mladi.info/index.php?type=1&a=konkurs&id=6101
http://www.najstudent.com/nagradni-konkursi/poziv-za-objavu-radova-5683
http://www.studentskizivot.com/magazin/objavite-naucne-radove/
http://studentskivodic.com/projekti/projekti-zbornik-radova-nova-naucna-edukativna-misao-12014/
http://www.iserbia.rs/konkurs-poziv-za-objavljivanje-radova-1017/
http://www.superradio.rs/info/studentski-informator-ponedeljak-18-novembar-2013/
http://sumadijapress.co.rs/finansijska-pomoc-za-mlade-naucnike/
http://www.studentskizivot.com/magazin/objavite-naucne-radove/
http://studentskivodic.com/projekti/projekti-zbornik-radova-nova-naucna-edukativna-misao-12014/
http://www.iserbia.rs/konkurs-poziv-za-objavljivanje-radova-1017/
http://www.superradio.rs/info/studentski-informator-ponedeljak-18-novembar-2013/
http://sumadijapress.co.rs/finansijska-pomoc-za-mlade-naucnike/
http://www.novimagazin.rs/vesti/konkurs-za-studente-i-postdiplomce-za-objavljivanje-radova-u-zborniku
http://www.juznasrbija.info/najave/zbornik-radova-nova-naucna-edukativna-misao-innovation-that-s-it.html
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/sansa-za-studente-i-mlade-istrazivace/19030
http://www.iserbia.rs/konkurs-poziv-za-objavljivanje-radova-1017/
http://www.najstudent.com/programi-za-studente/Poziv-za-Zbornik-5/2015-4659
http://www.iserbia.rs/novosti/nova-naucna-edukativna-misao-objavite-radove-3342/
http://www.hocu.ba/index.php/hocu.priliku/prijavite-svoje-radove-za-zbornik-innovation-thats-it/
http://dobojcaffe.com/zanimljivosti/item/14623-poziv-za-objavu-radova-u-zborniku

Uređivački odbor biće uskoro dodat na internet prezentaciji.