ZAŠTO PLAGIJAT KAD MOŽE ORIGINAL

 

ZAŠTO PLAGIJAT KAD MOŽE ORIGINAL

EDUKATIVNA RADIONICA ZA PISANJE NAUČNIH RADOVA

“Be original!”

***

 

Udruženje Nomotehnički Centar Beograd, od aprila meseca 2013. godine sprovodi Projekat objave radova u Zborniku Nova naučna edukativna misao, koji ima za cilj da objava radova i edukacija bude dostupna svima bez obzira na nečije materijalne mogućnosti.
Na osnovu sprovednih više izdanja pomenutnog Projekta, uvidevši neke od nedostataka pri izradi naučnih radova kod mladih, Nomotehnički Centar Beograd došao je na ideju da pokrene Edukativnu radionicu za pisanje naučnih radova ,,Zašto plagijat kad može orignial” i parolom ’’Be orignial!’’, želimo da mladima pomognemo i unapredimo veštinu pisanja naučnih radova.
Edukativna radionica osmišljena je da mladima na praktičan način pruži informacije šta je naučni rad, kako od ideje do zaključka rada, kako osvežiti stare teme i prilagoditi ih aktuelnim, šta su autorska prava, kako se štite kao i primenu event marketinga u prezentovanju radova, s obzirom da su Vaši radovi Vaša najbolja vizit karta. Na kraju Edukativne radionice planirano je više tema kao preporuka za pisanje i svi učesnici će imati priliku da objave kratke eseje, najviše do dve stranice, upravo na zadate teme sa zadatkom da svoje eseje dostave do 10.marta i tako se nadju u Zborniku Radionice, koji će biti zvanično registrovan u Narodnoj Biblioteci Republike Srbije, sa ISSN brojem i COBISS.SR-ID brojem. Za svakog učesnika obezbedjen je štapani primerak i kao i PDF izdanje na mail. Na kraju Edukativne radionice, učesnici dobijaju sertifikat o prisustvu.

USLOVI:
– Studenti osnovnih, master i doktorskih studija svih akreditovanih Univerziteta u Republici Srbiji kao i regionu
– Istraživači, bilo da su u radnom ondosu ili ne
– Dobra volja 🙂

POTREBNA DOKUMENTA:
– CV
– Važeći indeks (kopija prve stranice sa podatcima, kao i dela gde je overen semestar), za one koji su fakultete završili uverenje, odnosno diploma o završenim osnovnim, master ili doktoroskim studijama.
– Istraživači dostavljaju i kratko motivacioni pismo sa obaveznim spiskom objavljenih naučnih radova.

ZA SVE INFORMACIJE O NAČINU PRIJAVE, OBRATITE NAM SE NA NEKU OD NAVEDENIH

E-MAIL ADRESA:

– office@nomcentar.com
– zbornik@nomcentar.com
– magazine@nomcentar.com
– nomcentar@gmail.com

PRIJAVA JE OTVORENA OD 20. DECEMBRA 2013. GODINE DO 31.JANUARA 2014.GODINE.

Radionica ce biti odrzana 10.marta 2014.godine.