[PRENOSIMO] Vivify Ideas Konkurs Društvenog Fonda


Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava organizacijama, udruženjima, ustanovama, institucijama, neformalnim grupama i udruženjima građana koji doprinose unapređenju društva Vivify Ideas pokreće svoj prvi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava organizacijama u Srbiji koje rade na unapređenju društva i poboljšanju položaja marginalizovanih društvenih grupa. Konkurs je otvoren do 15. 10. 2018. Ovim konkursom biće dodeljeno 800.000 dinara.

Vivify ideas je programerska firma iz Novog Sada osnovana 2013. godine. Pored kvalitetnog i profesionalnog rada, Vivify je osnovao i Društveni Fond. Svakog meseca, 2% od ukupnog profita firme se izdvaja u Društveni fond i sredstva se dodeljuju osobama i organizacijama koji rešavaju neke od problema našeg društva.

Ovo je prvi javni konkurs, ali svakako ne i poslednji. Mi verujemo u moć entuzijastičnih i motivisanih ljudi koji prepoznaju probleme u svojoj zajednici i imaju ideju kako da ih reše. Kroz ovaj konkurs tražimo pojedince i grupe koje dele sa nama ove vrednosti, kako bismo zajedničkim naporima napravili promene u našem društvu.

Ko može da aplicira na ovom konkursu

Na konkurs mogu da apliciraju:

  • Udruženja građana
  • Neformalne grupe
  • Ustanove
  • Institucije
  • Svi oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove života u sredini u kojoj žive
  • Osobe koje imaju volju i ideje kako sa komšijama i prijateljima da ostvare pozitivnu promenu

Šta Vivify Ideas podržava

Projekte koji se realizuju na području Srbije i imaju za cilj rešavanje nekog problema u društvu;

Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge ljude da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;

Projekte koji proističu iz potreba lokalnih zajednica i imaju uticaj na istu;

Projekte koji poboljšavaju položaj marginalizovanih osoba i koji uključuju marginalizovane društvene grupe u osmišljavanje i realizovanje projekta (tako da marginalizovane grupe nisu samo puki korisnici);

Podržavamo projekte iz različitih oblasti, kao što su: kultura, socijalna inkluzija, obrazovanje, zdravlje, slobodno vreme, sport…

Projekte koji imaju jasan cilj, tok i realne troškove.

Šta Vivify Ideas ne podržava

  • Projekte koji pozivaju na bilo kakav oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
  • Plate i honorare koji prelaze 20% sredstava koja se traže od Vivify Ideas;
  • Projekte koji služe promociji same organizacije.

Kako, kada i gde se prijaviti

Konkurs će biti otvoren do 15.10. 2018. Sve prijave podnete nakon tog datuma neće biti uzete u obzir.

Komisija će biti sastavljena od članova tima Društvenog Fonda i zaposlenih u Vivify Ideas. Odluka o finansiranju će biti doneta do 25. 10. 2018.

Prijave se vrše kroz online formular dostupan na sledećem linku:

https://goo.gl/forms/BgEUnhBhBbB1Gtq83

Dodatne Informacije

Na sledećim linkovima možete da vidite primer predloga projekta i predloga budzeta projekta. Ovo su samo primeri, a ne indikatori projektnih ideja koje Vivify Ideas podržava, već predstavlja smernice za aplikante koji do sada nisu imali priliku da vide metodologiju pri pisanju predloga projekata.

Forma ima manji prioritet u odnosu na samu suštinu i pozivamo Vas da se usmerite na projektnu ideju.

https://drive.google.com/file/d/1H4WQt9gf0cVnItd8NQY5l7wQlelkwoP5/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ecSm0tj_MufjGNgzgV_HeXifYFWKO5-ERbhR6dXCpX8/edit?usp=sharing

Ukoliko imate dodatnih pitanja i nejasnoća slobodno nam pišite na sledeći mail:

drustveni.fond@vivifyideas.com

 

Tekst i fotografija preuzeti sa sajta uz dozvolu:

https://blog.vivifyideas.com/vivify-ideas-konkurs-dru%C5%A1tvenog-fonda-a90bec343949