Ekonomski i blog ljudskih resursa

UPRAVLJANJE KARIJEROM – KO TO RADI?

Ako tražite definiciju upravljanja karijerom, naći ćete spisak stvari koje treba da uradite. Izbor karijere, planiranje karijere, kontrolu, rukovanje itd. Skoro kao da planirate godišnji odmor na neku tropsku destinaciju, osim što traje doživotno, ne računa se kao godišnji odmor jer uključuje puno napornog rada, a često i ne završite na baš tropskom mjestu.

Da biste izbjegli slijetanje na neko daleko, neprivlačno mjesto i stigli makar do prosječnog smještaja negdje na plažama Balija (ili druga lična preferencija), treba preduzeti nekoliko koraka ili iste razmotriti.

Pritisak uspješne karijere danas je jako velik. Društveni mediji nam omogućuju da pratimo 16-godišnjeg preduzetnika, udaljenog kilometarima, koji je dospio do naslova u časopisima. Prije ovog opterećenja informacijama, najčešće bismo čuli o nekoj lokalnoj djevojci koja je osvojila državno takmičenje. Međutim, ovakav pritisak jako brzo može postati motivacija, ako mu se pristupi na pravi način. Smatram da bi ovi veliki naslovi trebali da nas navedu da se sami upitamo: “Gdje se ja nalazim u ovoj priči?”

Verujem da je odgovor kliše, nešto poput: “Tamo si gdje se sam postaviš”. Kliše se toliko puta ne ponavlja bez ikakvog razloga, te samim tim dobije naziv klišea.

Uspješno upravljanje karijerom može početi onog dana kada stupite u svoju prvu obrazovnu instituciju. Od presudnog je značaja da upoznate sami sebe i saznate šta volite da radite i u čemu ste, ili u čemu možete da budete dobri. Odlučiti se za profesiju za koju imate veći afinitet će vam pružiti i bolje šanse da uspijete. Međutim, ako napravite grešku, ne paničite, uvijek možete promijeniti svoj let. Što ranije to bolje. Istražite svoje izbore, shvatite vrijednost dodanih vještina koje imate i kako možete najbolje iskoristiti postojeće vještine.

Kao hedonisti koji postajemo sve više svakodnevno, osim što uvijek želimo više, uvijek trebamo postavljati više pitanja u  procesu. Prije nego što dobijete promociju, morate znati kako da je dobijete? “Potreba” za razvoj naše karijere treba da bude praćena “moranjem” da bolje funkcionišemo u određenim oblastima.

Pored opskrbljivanja motivacionim naslovima, savremena era nam je dala moćan alat u našoj karijeri. Umrežavanje. Nikada ne znamo koja vrata će se otvoriti svakom novom vezom koju smo napravili na poslu, tražeći posao ili prevozom do istog. Ne bježite od otvorenih vrata. Prođite kroz njih.

Smjernice koje su od velike pomoći su sljedeće:
  1. Razviti unutrašnju i spoljnu strategiju – upravljanje karijerom unutar organizacije i van posla
  2. Razumjeti svoje vrijednosti – razumijevanje onoga što one predstavljaju možda neće biti odmah vidljivo
  3. Izgradite autentičan brend – Kada shvatite vještine koje želite da iskoristite i koje su vaše vrijednosti, možete započeti stvaranje autentičnog brenda.
Sretno i ugodan let!

LITERATURA:
  1. Executive Career Management: Three Strategies For Doing It Right [online] Available at: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/09/01/executive-career-management-three-strategies-for-doing-it-right/#22455fb06ca9
  2. The Process Of Career Management [online] Available at: https://www.workitdaily.com/career-management-process/

Autor teksta:

Merima Rastoder,Bachelor of economy, Marketing Management

Merima Rastoder,Bachelor of economy, Marketing Management

Blogger / HR & ECC

BIO

Rođena 1994. godine u Lippstadt-u u Njemačkoj.  1997. godine sa porodicom dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Nakon završene gimnazije i razvijanja već postojećih afiniteta prema pisanju, jezicima i kreativnosti, odlučila se da upiše Ekonomski fakultet u Sarajevu koji je pohađala na engleskom jeziku, odabirući smjer Marketing Management. Ovim smjerom je uspjela da razvije svoje organizacione i liderske vještine u kombinaciji sa svojom kreativnom stranom. Pored završenog fakulteta, pohađa kurs za Project Managera, budući da smatra da je to jedna od ključnih sposobnosti za sve njene nadolazeće poslove. Pored fakultetskih aktivnosti, član je liberalnog udruženja, sa kojim posjećuje seminare na teme kao sto su „Pametni Gradovi“, „Privatizacija na Balkanu“ i slične, organizovani od strane „„Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit“.  Učestvovanjem na seminarima, imala je priliku da bude dio projekata koji su se bavili pomenutim temama. Tečno i aktivno priča engleski i njemački jezik. Redovno se informiše o inovacijama na tržištu i razvoju marketinškog svijeta, voli da piše o ljudskim pravima, ekonomskim trendovima i općenito svjetskoj ekonomskoj slici. Izražavanje kroz pisanje  smatra svojom svakodnevnicom, teži ka tome da inkorporira uzbuđenost modernog stvaranja i vrijednosti tradicionalnog stvaranja.


Born in 1994. in Lippstadt, Germany. In 1997., her family came to Bosnia and Herzegovina. After finishing Gymnasium and developing already existing affinities for writing, languages ​​and creativity, she decided to study at the Faculty of Economics in Sarajevo, a course which was completely in English, choosing Marketing Management. By choosing this course she has managed to develop her organizational and leadership skills in combination with her creative side. In addition to graduating, she is attending a Project Management course, considering that this is one of the key skills for all of her upcoming jobs. In addition to the faculty activities, she is a member of a liberal association, with whom she visits seminars on topics such as “Smart Cities”, “Privatization in the Balkans” and similar, organized by the „Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit“. By participating in the seminars, she had the opportunity to be part of the projects that dealt with the above mentioned topics. She is fluent and active in English and German. She is regularly informed about market innovations and the development of the marketing world, she likes to write about human rights, economic trends, and generally the global economic image. Expression through writing is considered to be her everyday life, striving to incorporate the excitement of modern content and the value of traditional content.

Quote

„The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.“

BLOG

Ako tražite definiciju upravljanja karijerom, naći ćete spisak stvari koje treba da uradite. Izbor karijere, planiranje karijere, kontrolu, rukovanje itd ...
[...]
Postoje ključni koraci u izgradnji timova visokih performansi. Dok težimo konkurentnosti, kvalitetni timovi postaju sve kritičniji za naš uspjeh. Jedan ...
[...]
Definicija uspjeha u karijeri je vrlo lična. Za nekoga to može biti titula koju ostvari u nekom trenutku, dok za ...
[...]
Za uspješnu komunikaciju između različitih odjela u kompanijama odgovoran je Human Resources (HR) tim, a da bi se uspješno komuniciralo ...
[...]
Svi su motivisani. Svaka osoba ima nešto što smatra pogonom za daljne aktivnosti. Nekada su to ciljevi u životu, nekada ...
[...]*Napomena: Tekstovi u okviru HR & ECC blog, priredjeni su u vidu stručnih radova i predstavljaju vrstu pisanog rada koji sadrži korisne priloge iz domena određene struke. Stručni rad ne mora biti izvorno istraživanje i ne mora sadržati nove, originalne naučne spoznaje i rezultate. Njegova osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumačenju već poznatih činjenica, informacija, stavova i teorija, na način koji doprinosi širenju naučnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih naučnih rezultata i prilagođavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda, ne odgovara za tumačenje prikupljenjih činjenica, informacija, stavova i teorija u autorskom radu, svaki autor odgovara za tačnost informacija u svom radu.

Svako kopiranje, umnožavanje, objavljivanje i distribuiranje celine ili delova teksta predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo (shodno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Krivičnog zakonika).

Korišćenje delova teksta dozvoljeno je shodno autorskom pravu i uz saglasnost Udruženja Nomotehnički Centar kao i autora: Merima Rastoder.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI – Sadržaj internet mesta služi u informativne i edukativne svrhe. Odgovarajući pravni instrumenti imaju prednost u odnosu na informacije sadržane na internet prezentaciji. Udruženje Nomotehnički Centar iz Beograda ne prihvata odgovornost za bilo kakvu upotrebu infromacija sadržanih na internet prezentaciji.