Sofija Nikolić

HR blogger

Nikolić Sofija je rođena 1993. godine. Osnovne studije je završila na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodni odnosi. U toku ali i nakon osnovnih studija, aktivan je učesnik usavršavanja i polaznik mnogih edukacija i seminara, a najznačajniji su: ”Open IT”, ”PR Days”, ”Regional Youth Leadership Forum”, seminari: ”Put Zapadnog Balkana ka EU”, ”25. godina od pada Berlinskog zida”, ” Dani javnih politika”. Učestvovala je u edukativnoj školi ”Teorija i praksa lokalne samouprave” i u edukaciji o ”Pisanju amandmana i učešće u simulaciji sednice Narodne skupštine Republike Srbije. Edukator je iz oblasti ”Parlamentarna demokratija”. Tokom studija je obavila stručnu praksu u trajanju od šest meseci.
Trenutno je na master studijama Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment ljudskih resursa (HR Recources) i takođe je pohađala obuke iz oblasti ljudskih resursa, kao što su: ”Koučing”, ”Analiza posla”, ”Kadrovsko planiranje”. Trenutno se bavi HR analitikom.

Završila je kurs ”Digitalni marketing”, ”HTML & CSS”, ”Wordpress”.

Učestvovala je u izradi projekta ” Pozicioniranje i promocija digitalnih i ‘’managed’’ servisa kompanije Saga’’.