Snežana Andrejević, Bachelor of Laws

Law blogger

Snežana Andrejević rođena je 1991. godine u Prizrenu.
U Beograd se doselila 1999. godine, gde trenutno živi i radi.

Završila je Hemijsko-prehrambenu tehnološku školu na smeru zaštite životne sredine. Godine 2016, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na prvosudno-upravnom smeru.
Kao član Advokatske komore Beograda, u aprilu 2016. godine započinje pripravnički staž u advokatskoj kancelariji u Beogradu, a u decembru nastavlja pripravnički staž u “EURO LAW DOO“ gde i trenutno radi kao advokatski pripravnik. Bavi se privrednim,porodičnim,naslednim,radnim i obligacionim pravom.
Zainteresovana je za psihologiju, sociologiju, političke i ekonomske doktrine, društveno-ekonomske sisteme uređenja država, koncept novog svetskog poretka i kognitivnu nauku.
LJubitelj je prirode, filmova,dokumentarnih emisija, voli da igra šah, fasciniraju je životinje i svemir.
Moto: “Moć jedne misli može da odredi kretanje univerzuma“