Sandra Živković, Bachelor of Laws

Law blogger

Sandra Živković je završila društveno- jezički smer Požarevačke gimnazije, kao i osnovne studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Begradu i stekla zvanje diplomirani pravnik. Zainteresovana za diplomatiju, međunarodne odnose i zaštitu prava deteta. Član je Kluba za Ujedinjene nacije na Pravnom fakultetu, kao i predsednik Odbora za prijem novih članova. O radu Ujedinjenih nacija učila je na međunarodnim konferencijama tj.simulacijama koje su se održale u Beogradu 2015. godine, na temu zaštite životne sredine i klimatskih promena , i u Ljubljani, kao delegat Nemačke u Savetu za ljudska prava. Pohađala je Akademiju za preduzetništvo u Beogradu 2016. godine, osim toga kurs debate i retorike , te se ističe u oblasti pisanja , besedništva, javnog nastupa i ljudskih resursa.

Polaznik je Pravne klinike za azil i rešavanje problema izbegličke krize.

Govori engleski i nemački jezik.

Sebe opisuje kao filantropa i pluviofila.