Nevena Jokanović

Blogger

Nevena Jokanović je rođena 1990. godine u Novom Sadu. Pohađala je srednju Ekonomsku školu, a posle toga je strukovne studije završila na Visokoj poslovnoj školi, smer finansije i računovodstvo. Bavila se ugostiteljstvom i administracijom. Nakon svega, srž svog interesovanja pronašla je u marketingu i pisanju. Pohađala je mnoge kurseve, seminare i edukovala se na temu digitalnog marketinga. Volela bi da nauči sve vezano za pisanje blogova i da na humorističan način predstavlja svakodnevnicu. Inspiraciju pronalazi u ljudima, trudi se da u malim stvarima vidi sreću i prenese je na svet oko sebe.