Jovana Skrinjik

Blogger

Jovana Skrinjik je rođena 16.12.1989. godine u Beogradu.
Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu – Zemunu na temi „Neke biološke karakteristike klonove sorte Prokupac“.
Iskustvo u struci je stekla radom na Radmilovcu i posetom poljoprivrednih domaćinstava u Srbiji.
Predhodno je stekla znanje prehrambenog tehničara i praksu u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa i Polimarku.
Svoje iskustvo i znanje, koje je stekla dugim školovanjem i radom, primenjuje radeći na projektima Organske proizvodnje, u timu za Preduzetništvo nevladine organizacije Centar za razvoj ideja, koju podržava Ministarstvo omladine i sporta.
U slobodno vreme čita knjige, sluša muziku, pleše, uređuje enterijer, bavi reciklažom, proučava Nauku Ličnog Prosperiteta…
Usavršavajući se na Goethe Institutu i LinkedIn– u služi se nemačkim i engleskim jezikom.