Jelena Grulović, Attorney at law

Law blogger

Rođena sam u Banjaluci 15.10.1985. godine, gdje sam završila sam Gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, na kojem sam diplomirala 2008. godine, te stekla zvanje diplomirani pravnik.
Tokom studiranja učestvovala sam u Klinikama za građansko i krivično procesno pravo te volontirala u Osnovnom sudu u Banjaluci i Narodnoj skupštini RS.
2007. godine pobijedila sam na regionalnom takmičenju„Law Moot Court“ održanom u Sarajevu, te ostvarila pravo na učešće na balkanskom „Law Moot Court“ takmičenju održanom u Beču iste godine.
Kandidat sam za master opšteg prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje trebam da odbranim master rad na temu „Notarijat kroz vijekove“.
Što se tiče zaposlenja, od 2009. godine sam zaposlena u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove prvo kao viši stručni saradnik za imovinsko-pravne, a onda kao šef unutrašnje organizacione jedinice, koje poslove obavljam i danas.
Pravosudni ispit sam položila u martu 2012. godine, a advokatski ispit u oktobru 2015. godine.
Pored prava, zaintresovana sam za istoriju i filozofiju, a u slobodno vrijeme se bavim plivanjem, plesom i planinarenjem.