Ivana Đoković

Blogger

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za Srpski jezik i lingvistiku. Nakon završenih studija završila smer Država i političko nasilje pa i odbranila master tezu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Kako diplomski rad tako i master teza su zapravo samostalno naučno istraživanje multikulturalnih veza na našim prostorima. Naučni radovi, osvrti i prikazi koje zatim piše su zasnovani na raznobojnim temama. Suština pisanja različitih prikaza se prvenstveno odnose na prosvetni sistem i davanje predloga za unapređenje rada sa decom kako u učionici, tako i online. Posvećena učenicima svih uzrasta godinama radi na individualnim ili grupnim edukacijama iz nastavnog predmeta srpskog/crnogorskog/bosanskog/hrvatskog jezika. S druge strane izuzetno posvećena temi nacionalnih saveta nacionalnih manjina, te i saradnica na projektima koji budno prate rad saveta i rešavanje velikih izazova u višekulturalnoj sredini. Nakon angažovanja u nekoliko nvo organizacija okreće se frilensu. Nakon iskustva kao profesorica u osnovnoj i srednjoj školi, stiče iskustva u privatnom sektoru. Tvrdi da bi timskim radom frilenseri mogli uz malo sluha državnih organa da unaprede zajedno društvo u kojem živimo. Aktivno piše i objavljuje. Živi u Crnoj Gori.