Ivan Kojić, Bachelor of Laws

Law blogger

Ivan Kojić rođen je 1991. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, studirao je i Komparativnu književnost sa teorijom književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Pripravnički staž obavlja u advokatskoj kancelariji  TOMIĆ. Matica srpska štampala mu je  2017. godine zbirku pesama „Laura“ u okviru tradicionalnog konkursa Prva knjiga. Takođe, objavio je u Zborniku radova Nova naučna edukativna misao 2018. godine stručni rad pod naslovom „Javno/privatno na internetu – filozofski, sociološki i pravni aspekti“.