Đina Glavčić-Kostić

Law blogger

Đina Glavčić-Kostić rođena je 1997. godine u Požarevcu. Završila je Požarevačku gimnaziju kao nosilac diplome NJKV Aleksandar II Karađorđević, paralelno i Srednju muzičku školu „Stevan Mokranjac“ u Požarevcu, smer – dizajn zvuka. Student je treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Bavi se komparativistikom indoevropskih jezika, diplomatijom i međunarodnim pravom kroz Modele Ujedinjenih Nacija na kojima je višestruko nagrađivana, a zanimaju je antropologija i filozofija prava, književna kritika i reforma obrazovnog sistema u primamljiv i “student-friendly”.