Azren Vucetović , Bachelor of Laws

Law blogger

Azren Vucetović rodjen 10.04.1992.godine u Rožajama(Crna Gora). Osnovnu školu i Gimnaziju zavrsio u Rožajama sa odličnim uspjehom. Tokom cetvorogodisnjeg skolovanja u srednjoj skoli postajem delegat svoje skole na drzavnom nivou za zastupanje ucenickih interesa i prava, clan koordinacionog odbora Debatnog kluba Gimanzije 30.Septembar Rožaje, clan Djackog parlameta, clan (ucesnik) NVO Forum MNE Projekat ,,Humans Rights“ , clan NVO Juventas i NVO Caritas kao i jedan od urednika lista Gimnazijalac djackih novina Gimnazije 30.Septembar Rožaje. Upisujem Pravni fakultet Univerzitet Crne Gore 2011.godine gdje sticem zvanje Bachelor prava 2016.godine. Trenutno se nalazim na specijalizaciji pravnih nauka na Pravnom fakultetu gdje namjeravam produzit dalje skolovanje i sticanje daljeg zvanja uz usvojeno znanje. Tokom skolovanja na Univerzitetu Crne Gore postajem clan Debatnog kluba Univerziteta Crne Gore od 2011.goidne a gdje godinu kasnije postajem clan organizacionog odbora. Ucesnik brojnih Debatnih liga, ucesnik rada MAPPs FPN i projekta ,,Parlamentarna praksa“, ucesnik rada simulacije Ujedininjenih Nacija,ucesnik simulacije rada Evropskog savjeta , ucesnik CGO Humas Rights i skole Poslovnih vjestina,itd. Aktivno govorim dva strana jezika (engleski i francuski) gdje ucim jos dva strana(italijanski i njemacki). Pored moje ljubavi prema pravu i pravdi tu postoji moja prva ljubav, a to je kosarka gdje sam se nekad bavio profesionalano a sada rekreativno,u toku mog napora da postanem kosarkas zajedno sa svojim timom ,,Ibar Rožaje“ osvojili smo kao pioniri i kadeti srebro i bronzu na kupu CG na drzavnom nivou. Posebno interesovanje imam prema krivicnom pravom i krivici, kao i prema gradjnasko pravnoj katedri. U slobodno vrijeme koje preostane koristim da ga podijelim sa dragim ljudima i citanjem knjiga, a narocito tumacenjem Zakona i uporedjivanjem sa Evropskim direktivama i Medjunarodnim evropskim pravom.

,,Učinimo da nam danas bude bolje nego juce,a sjutra bolje nego danas“.