Ekonomski i blog ljudskih resursa

Employer branding: gde inostrana praksa sreće Srbiju?

Posted on

U korporativnom svetu uveliko traje borba za talentima. Prognoze pokazuju da će 2030. godine, industrija biti u ozbiljnom problemu kada je u pitanju potraga za idealnim kandidatima. Iz tog razloga, kompanije sve više ulažu napora u prikazivanju sebe kao idealnog poslodavca budućim zaposlenima. Brend poslodavca ili Employer branding predstavlja reputaciju koju taj poslodavac ima u […]